CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo tóm tắt Đại Giới Đàn Quảng Đức PL. 2057 DL. 2013

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Hòa thượng đàn đầu, cư Tôn đức giới sư, Ban điều hành, Ban giới sư, Ban Giám khảo, Ban dẫn thỉnh

Hôm nay ngày 13 tháng 9 năm 2013 (nhằm mùng 9 tháng 8 năm Quý Tỵ), ngày bế mạc phân đàn truyền giới cho các giới tử Sa-di và Tỳ-kheo thuộc Hệ phái Khất Sĩ tại Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Thay mặt Ban thư ký, chúng con xin báo cáo tóm tắt quá trình như sau:

Thể theo nguyện vọng của chư Tôn đức trong Hệ phái, Hòa thượng Thích Giác Toàn – Giáo phẩm Thường trực Hệ phái đại diện Hệ phái đã đệ trình thư thỉnh nguyện lên HĐTS GHPGVN và đã được cố HT. Thích Từ Nhơn – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó trưởng ban Tăng sự TƯ đã trân trọng đề nghị Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM tạo điều kiện giúp đỡ cho Hệ phái tổ chức phân đàn truyền giới biệt truyền, vì hơn 30 năm qua Hệ phái đã gắn bó trong lòng Giáo hội và đã đóng góp tích cực cho các hoạt động Giáo hội. Đồng thời, do tính đặc thù của truyền thống tu tập và truyền giới của Hệ phái, như lời mở đầu của Hiến chương Giáo hội PGVN: “Sự thống nhất PGVN xây dựng trên nguyên tắc: Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức. Đồng thời vẫn tôn trọng và duy trì các truyền thống Hệ phái cũng như các pháp môn phương tiện, tu hành đúng Chánh pháp”.

Theo đó, Ban trị sự GHPGVN TP. HCM đã thuận cho Hệ phái tổ chức. Giới đàn Tăng tổ chức tại TX. Trung Tâm, Q. Bình Thạnh và Giới đàn Ni tổ chức tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Q. Gò Vấp, TP. HCM trong khuôn khổ thời gian và những tiêu chí do Ban kiến đàn Quảng Đức đưa ra.

Kính bạch chư Tôn đức,

Ngày 20 tháng 7 năm Quý Tỵ, chư Tôn đức trong Hệ phái đã họp bàn và cung thỉnh chư Tôn đức Ban điều hành, Hội đồng giới sư, Ban khảo hạch, Ban quản giới tử, Ban dẫn thỉnh.

Hồ sơ giới tử nộp cho Ban trị sự và được xét như sau: TK: 26 vị. Không tham dự kỳ thi khảo hạch kiến thức tổng quát về Phật học: 4 vị, rớt 1, còn lại trúng tuyển Đại giới đàn 21. Ngoài ra, còn có 12 vị xin thọ phương trượng. Về các giới tử Sa-di, hồ sơ nộp là 50 bộ. Được xét toàn bộ, nhưng không tham dự kỳ thi khảo hạch 4 vị, rớt 1, còn lại 45.

Qua kỳ khảo hạch kiến thức Phật học tại chùa Huê Nghiêm – Q. 2 – TP. HCM với điểm sàn là 45/120 điểm cho Tỳ-kheo và 15/120 điểm cho Sa-di. Các giới tử Tỳ-kheo và Sa-di cũng đạt hầu hết từ điểm trung bình trở lên.

Về thời gian tập chúng và sinh hoạt, truyền giới như sau:

- 19 giờ ngày 27/7 Quý Tỵ: Giới tử Tăng tập trung tại TX. Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, được HT. Thích Giác Toàn – Giáo phẩm Hệ phái, Trụ trì TX. Trung Tâm, TT. Minh Lộc và ĐĐ. Giác Hoàng thăm, sách tấn và phổ biến những thông tin cần thiết.

- Ngày 28 tháng 7 do TT. Giác Pháp, TT. Giác Nhân, ĐĐ. Giác Hoàng hướng dẫn ôn tập Phật pháp căn bản qua các câu trắc nghiệm.

- Ngày mùng 29 tháng 7 do ĐĐ. Giác Nhường và ĐĐ. Giác Phước phụ trách ôn tập giáo lý và oai nghi quy tắc.

- Ngày mùng 1 tháng 8 tham gia kỳ khảo hạch kiến thức Phật pháp và trình bày tâm nguyện xuất gia tu học của giới tử.

- Từ chiều mùng 1 đến chiều mùng 4: Các giới tử học kinh luật.

- 5.30 mùng 5 tháng 8: Chư Tôn đức trong Ban tổ chức Đại giới đàn kiểm Tăng và phát thẻ trúng tuyển vào Đại giới đàn.

IMG 2297

IMG 2315

Chư Tôn đức trong Ban tổ chức Đại giới đàn kiểm Tăng và phát thẻ trúng tuyển vào Đại giới đàn.

- 15.00 giờ mùng 7 tháng 8: HT. Thích Giác Giới – Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái thăm và sách tấn các giới tử.

- 19.00 giờ mùng 7 tháng 8: TT. Minh Hóa, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Nghi thăm, hướng dẫn các giới tử các nghi thức cần yếu về lễ bái, khi tấn đàn...

- 5.00 giờ ngày 8 tháng 8: Tham dự lễ Khai mạc Đại giới đàn Quảng Đức tại chùa Huê Nghiêm, Q. 2. Trong buổi lễ trang trọng này, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ GHPGVN kiêm Thư ký HĐCM đã tán thán Đại giới đàn Quảng Đức lần này là sự kiện lịch sử của GHPGVN vì trong Đại giới đàn này đã có được 3 Hệ phái hòa hợp trong một giới đàn, nhưng vẫn gìn giữ được truyền thống sơn môn hệ phái.

IMG 2408

IMG 2430

IMG 2431

IMG 2449

IMG 2542

IMG 2564

IMG 2565

 13.00 ngày mùng 8 tháng 8: Khảo bài về Oai nghi, các bài kệ tụng cho các giới tử Sa-di và sau đó tấn đàn Sa-di giới.

IMG 2583

IMG 2585

IMG 2605

IMG 2616

IMG 2626

 IMG 2634

IMG 2635

IMG 2638

IMG 2639

IMG 2643

19.30 ngày mùng 8 tháng 8: Khảo bài vở, giới luật Khất Sĩ, lịch sử Tổ sư và Hệ phái cho các giới tử thọ Tỳ-kheo.

7 giờ ngày mùng 9 cho đến 15.30: Tấn đàn cho các giới tử Tỳ-kheo.

IMG 2019

IMG 2021

IMG 2026

IMG 2049

IMG 2082

IMG 2104

IMG 2107

IMG 2108

IMG 2109

IMG 2073

IMG 2701

IMG 2702

IMG 2703

IMG 2704

IMG 2706

IMG 2707

IMG 2708

IMG 2711

IMG 2713

IMG 2716

IMG 2717

 

IMG 2722

IMG 2725

IMG 2732

IMG 2764

IMG 2770

IMG 2772

IMG 2775

IMG 2111

IMG 2117

IMG 2121

16 giờ: Chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh cho chư Ni giới đàn Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương cầu thọ Chánh pháp. Trong lễ này, chư Tôn đức đã y như pháp truyền giới tướng Bát Kỉnh Pháp cho chư giới tử Tỳ-kheo-ni và chứng minh, khích lệ cho toàn thể các giới tử Sa-di và Tỳ-kheo-ni.

IMG 2814

IMG 2797

IMG 2801

IMG 2805

IMG 2802

17.00 giờ: Lễ bế mạc phân đàn truyền giới Tăng. Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đương vi giới sư giới đàn Tỳ-kheo và Sa-di: HT. Giác Nhường, HT. Giác Tường, HT. Giác Phúc, HT. Giác Cầu, HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Hà, HT. Giác Dũng, HT. Giác Tuệ, HT. Giác Thanh, HT. Giác Tuấn, HT. Giác Thông, TT. Giác Thuận, TT. Giác Phùng, TT. Giác Trong, TT. Giác Pháp, TT. Giác Minh, TT. Giác Sơn, TT. Giác Tây, TT. Giác Nguyên, TT. Minh Hóa, TT. Minh Lộc, ĐĐ. Giác Nhuận, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Phước.

 

IMG 2782

IMG 2140

IMG 2854

IMG 2855

IMG 2857

IMG 2859

IMG 2863

IMG 2867

IMG 2872

IMG 2835

Trong lễ Bế mạc Phân đàn truyền giới này, các giới tử Tỳ-kheo được điểm cao trong kỳ thi giáo lý và trong Hệ phái được chư Tôn đức tán dương có tên như sau:

Giải nhất: Giác Minh Phương: 8,40

Giải nhì: Thích Minh Hiếu: 8,33

Giải nhì: Thích Minh Chính: 8,33

Giải ba: Giác Minh Tính: 8,25

IMG 2850

 Bốn vị Tỳ kheo được điểm cao trong kỳ thi giáo lý và trong Hệ phái được chư Tôn đức tán dương

Về Giới đàn Sa-di, có 4 vị có điểm cao:

Giác Minh Hoa: 9 điểm

Giác Đăng Nguyện: 8,9 điểm.

Giác Minh Trực: 8,8 điểm.

IMG 2853

 Bốn vị Sa di được điểm cao trong kỳ thi giáo lý và trong Hệ phái được chư Tôn đức tán dương

 Trong buổi lễ Bế mạc, sư Giác Minh Luật – đại diện giới tử đã bày tỏ lòng thành kính vô biên đối với chư Tôn đức vì Phật pháp trường lưu mà truyền giới pháp cho các giới tử.

IMG 2864

Tân Tỳ-kheo Giác Minh Luật – đại diện giới tử đã bày tỏ lòng thành kính vô biên đối với

chư Tôn đức vì Phật pháp trường lưu mà truyền giới pháp cho các giới tử

Hòa thượng Giác Toàn – đại diện Ban điều hành giới đàn đã bày tỏ lòng quý kính, đảnh lễ chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái đã vì các giới tử hoan hỷ làm giới sư truyền thụ giới pháp cho các giới tử. Hòa thượng nhân đó cũng sách tấn các tân thọ Sa-di và Tỳ-kheo giữ vững chí nguyện xuất gia của mình và vâng giữ giới pháp nghiêm cẩn để làm hành trang trên lộ trình giác ngộ, giải thoát.

Trong Giới đàn này, chúng con vô vàn thành kính cảm niệm công đức cao dày của chư Tôn đức trong Ban điều hành, trên hết là Hòa thượng Thích Giác Toàn – Giáo phẩm Thường trực Hệ phái, chư Tôn đức trong Hội đồng Giới sư, Ban giám khảo, Ban quản giới tử, Ban Dẫn thỉnh, Ban hộ đàn và chư Tôn đức Tăng tại đạo tràng TX. Trung Tâm đã thành tựu giới thân huệ mạng cho toàn thể các giới tử Sa-di, Tỳ-kheo.

IMG 2866

Hòa thượng Giác Toàn – đại diện Ban điều hành giới đàn đã bày tỏ lòng quý kính,

đảnh lễ chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái

Sau khi giới đàn đã bế mạc, nhưng các giới tử Tỳ-kheo vẫn ở lại cho đến ngày 11 để dự lễ Tổng bế mạc tại chùa Huê Nghiêm. Trong lễ này, Hòa thượng Thích Trí Quảng – Trưởng ban Tổ chức đã cùng chư Tôn đức giáo phẩm và các tân giới tử Tỳ-kheo thực hành pháp khất thực truyền thống của ba đời chư Phật trong khuôn viên tịnh xá. Pháp khất thực diễn ra vô cùng trang nghiêm trọng thể dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng. Buổi ngọ trai đã diễn ra trong không khí trầm mặc, thiền vị với thực phẩm thanh đạm đã nhận được khi khất thực.

IMG 2943

IMG 2947

IMG 2956

IMG 2971

 IMG 2921

Sự chia tay của người thế gian nào cũng có sự luyến tiếc, nhưng sự chia tay trong cõi đạo đầy niềm hoan hỷ khi biết rằng pháp hữu về lại trú xứ mang trên mình cả lý tưởng sáng ngời phụng sự nhân sinh với hành trang giới thân huệ mạng mà Thầy Tổ vừa tác thành. 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan