CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới đànGiới tử Tỳ-kheo-ni Hệ phái Khất sĩ cầu Chánh pháp đại Tăng

No Picture

Sáng nay, 9-5, Hội đồng giới sư Tỳ-kheo-ni do NT.Thích nữ Tân Liên, NT.Thích nữ Chiêu Liên, NT.Thích nữ Phục Liên, hướng dẫn giới tử Ni đến giới đàn tịnh xá Trung Tâm cầu Chánh pháp Yết-ma nơi đại Tăng.TP.HCM: Giới đàn Tịnh xá Trung Tâm khai đạo giới tử

No Picture

Tối 7-5, tại giới đàn Tịnh xá Trung Tâm, HT.Thích Giác Toàn, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái đã quang lâm sách tấn giới tử của Hệ phái thọ giới tại Đại giới Trí Tịnh PL.2561.Giới đàn Tỳ-kheo Phương trượng Khất sĩ 2017

No PictureNgày 30/8 (nhằm 9/7 năm Đinh Dậu), sau mùa Kiết hạ An cư, y Pháp như Luật tại Hạ trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), chư Tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đã trang nghiêm tổ chức Giới đàn Phương trượng   Khất sĩ để truyền trao Giới Tỳ-kheo Tăng cho các Sa-di đủ điều kiện thọ nhận.Báo cáo phân đàn truyền giới Khất sĩ 2015

No PictureThọ giới là việc hệ trọng trong đời tu. Trong Khế kinh nói: Thọ giới tức là vào ngôi vị Phật. Do đó, trừ những bậc chơn sư thị hiện cõi trần, hoặc những vị ít nhiễm bụi trần thời Phật, khi gặp Phật được Phật khai thị pháp nhãn ly trần, liền đắc quả vị Vô Sanh, còn hầu hết chúng sanh đời mạt pháp, phải thọ giới tướng để đắc giới thểCảm niệm giới tử Ni

No Picture“Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn”. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nay con đầy đủ duyên lành được sống trong ngôi nhà Khất sĩ, học và hành chân lý cao siêu của đức Tổ sư và hơn thế nữa con lại được sống trong một giới đàn trang nghiêm, giới Sư, giới tử chí thành.  Cảm niệm ân đức

No PictureTừ giới trường, chúng con đã hiểu sâu sắc hơn về Phật pháp nhiệm mầu, để chuẩn bị cho mình hành trang vượt thoát rừng mê đắm tham chấp. Nơi đây đã đưa chúng con bước lên một nấc thang mới, thêm nhiều kinh nghiệm, tri thức, sự sáng suốt để đủ tư lương vượt qua đoạn đường trần đầy sỏi đá, chông gai và tiến bước vào lộ trình giải thoát.Cảm tưởng tân Tỳ-kheo giới đàn TXTT 2015

No PictureTrước oai nghiêm của giới đàn, giờ này toàn thể tân Tỳ-khưu và Sa-di chúng con đối trước chư Tôn Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng trong chúng hiệp hòa đầu thành đảnh lễ, kính dâng đôi dòng cảm niệm trước khi bế mạc Phân đàn Khất sĩ thuộc Đại Giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015.Cảm niệm của giới tử Tăng

No PictureKính bạch quý Ngài, xin cho con được hồi tưởng lại những ngày đầu tiên trên bước đường xuất gia tu học trong giáo pháp Khất sĩ, được sống trong tình yêu thương dạy bảo của thầy. Từ ấy trở đi chúng con dần trở thành những chồi non trong vườn hoa đạo pháp, dần lớn khôn hơn trong giới pháp Khất sĩ, tiếp nối hạnh nguyện của ba đời chư Phật và Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.Khất thực hóa duyên tại Phân đàn Khất Sĩ

No PictureTrên tinh thần truyền thống ấy, sáng nay tại Phân Đàn Khất Sĩ, Hòa thượng Giác Thanh cùng chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo hệ phái đã hướng dẫn chư vị giới tử tân thọ Giới pháp, sau khi đã đăng đàn thọ lãnh giới pháp của chư Phật để trở thành một vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni đảnh lễ Tam bảo và thực hành hạnh trì bình khất thực hóa duyên.Giới trường Hệ phái Khất sĩ bế mạc

No PictureSáng nay, 4-12, tại giới trườngTịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ bế mạc giới đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ.