CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày thứ 5 Khóa tu “Sống chung tu học” - Ni giới GĐ.VI

Sáng nay ngày 14/10/2019 (nhằm 16/09/ Kỷ Hợi), tịnh xá Ngọc Chơn (Chơn Thành, Bình Phước), đơn vị đăng cai khóa tu Chư Ni Giáo đoàn 6 vô cùng hoan hỷ khi được cung nghinh nhị vị Hòa thượng khả kính đạo hiệu Giác Tường và Giác Toàn quang lâm về tịnh xá.
 

8g sáng cúng ngày Hòa thượng Thích Giác Toàn Trưởng ban thường trực Hệ phái, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học; Hòa thượng Thích Giác Tường, Chứng minh đạo sư Hệ phái Khất sĩ đã chia sẻ đến Chư hành giả Ni trực thuộc Giáo đoàn 6 bài Kinh trú độ thọ.

Ngài nói quá trình xuất gia của người Tu sĩ giống như quy trình sinh học tự nhiên của cây trú độ như lá héo vàng, lá rụng rơi, thay lá mới, mọc nụ và nở hoa. Cũng thế quá trình người Tu sĩ cũng bắt đầu từ lúc có ý nguyện xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa đến quá trình tham nhập các cảnh giới thiền định.

Tâm tánh của người xuất gia phải úa vàng lá rụng ở cành đời tức là héo vàng đi tiền, tài, danh vọng chuyển qua cành đạo mọc lên nụ mới nhiếp phục tham, sân, si.

Người xuất gia luôn biết tài sản lớn nhất đời mình chính là Giới, phải chuyên tâm tu trì giới. Giữ gìn Giới, Định, Tuệ, luôn kiên định với mục tiêu xuất gia của mình.

Ngài khuyên Chư hành giả cũng như Phật tử đang thính pháp kiểm lại trên con đường tu tập của mình đã úa vàng tánh đời chưa? Coi nhẹ tham, nhẹ sân, nhẹ si chưa? Bài kinh này đã mang đến bóng mát lớn, nhân duyên lớn cho người xuất gia trong việc quán xét lại hạnh tu của mỗi người, làm hành trang cho người Tu sĩ trên con đường tìm cầu an lạc, giải thoát.

Chùm ảnh thọ trai 

Buổi chiều cùng ngày Hòa thượng Thích Giác Tường, Chứng minh đạo sư Hệ phái Khất sĩ cũng đã quang lâm về ngôi Đại hùng Bảo điện để truyền trao kinh nghiệm mấy mươi năm tu tập của bản thân đến Chư hành giả Ni trực thuộc Giáo đoàn 6 trong khóa tu lần thứ 5.

Ngài chia sẻ đến Chư hành giả khóa tu, người Khất sĩ chỉ có 3 pháp gọi vắn tắt là Giới – Định – Tuệ. Ngài chỉ rõ giới luật là hàng rào vững chắc là chiếc thuyền kiên cố để chúng ta nương theo đó mà vượt qua bể khổ. Khi đầy đủ giới pháp thì

Giới sanh Định, nhân Định phát Tuệ. Chính vì đó Chư hành giả phải lấy Giới luật làm thầy.

Ngài nhấn mạnh thêm ai cũng có Phật tánh nhưng cố gắng đừng để Tham – Sân – Si che lấp tâm trí mình vì thân bằng quyến thuộc của mỗi chúng ta là Tham _ Sân – Si nên chúng ta phải cố gắng đoạn tuyệt, vì như người xuất gia phải cắt ái ly gia.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan