CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm khóa tu "Sống chung tu học" lần 1

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời,

Kính lạy đức Tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam,

Kính lạy đức cố Trưởng lão, Đức Thầy, cố Hòa thượng ân sư cùng chư tôn túc đã viên tịch,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng cùng đại chúng,

Hôm nay, ngày 2 tháng 7 năm Tân Mão – 2011 (PL. 2555), là ngày bế mạc khóa tu “Sống chung tu học” dành cho Sa-di, tập sự của giáo đoàn II, lần 1. Con, Sa-di Minh Long, xin được thay mặt toàn thể Sa-si, tập sự dâng đôi lời tác bạch cùng chư Tôn đức.

Lời đầu tiên, chúng con xin thành kính tri ân chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng trong giáo đoàn đã tổ chức khóa tu học cho hàng Sa-di, tập sự chúng con.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, chúng ta được sống trong môi trường văn minh, hiện đại hơn, nhưng kéo theo đó là bao tác động, làm ảnh hưởng không ít đến đời sống và môi trường tu học của Tăng Ni. Một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay, đó là sự suy yếu về mặt đạo đức của con người. Điều này không những gây hoang mang mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống đạo đức, nhân cách của con người nói chung trong xã hội và Tăng Ni nói riêng. Trước tình hình đó, chư tôn đức trong giáo đoàn, đặc biệt là TT. Giác Minh - Trụ trì Tịnh xá Trúc Lâm, với mong muốn thế hệ sau không chệch hướng, lệch lạc nên đã tổ chức cho chúng con – những người đang chập chững bước vào đạo, với hành trang kiến thức văn hóa cũng như giáo lý Phật-đà còn non yếu, một khóa tu “Sống chung tu học” để nhắc chúng con phải hành đúng theo phương huớng mà Tổ sư đã vạch ra:

“Nên phải tập sống chung tu học

Cái sống là phải sống chung

Cái biết là phải học chung

Cái linh là phải tu chung.”

Ban Trị sự Giáo đoàn muốn chư huynh đệ chúng con cùng nhau tập sống chung tu học, nhằm thúc liễm thân tâm, nâng cao tinh thần pháp lữ tình thâm, chia sẻ cũng như gắn kết với nhau để xây dựng giáo đoàn và hệ phái ngày càng đi lên theo đúng tinh thần lục hòa của nhà Phật.

Một tháng tuy không dài so với mùa an cư, nhưng cũng đủ để chúng con khắc ghi cũng như học hỏi những kinh nghiệm sống, những trải nghiệm trong đời sống tâm linh. Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng đã truyền dạy cho chúng con biết bao bài học quý giá từ “Quy Sơn Cảnh Sách” – khuyến tấn tu học cho đến “Bát Đại Nhân Giác” – nhận rõ giá trị con đường giác ngộ của người con Phật. Từ những bài học Chơn Lý mang hương vị giải thoát cho đến những buổi thiền đàm đầy chất liệu chánh niệm và quy củ thiền môn, hay những buổi trả bài Luật nghi, Giới bổn đầy hồi hộp!

Với chương trình tu học được TT. Giác Minh sắp xếp hợp lý, trang bị cho chúng con cả pháp học và pháp hành, đủ nền tảng kiến thức Phật học, đồng thời bổ sung những điểm còn khiếm khuyết mà bấy lâu nay chúng con ngỡ rằng đã thấu rõ, thông suốt. Tuy nhiên, do chưa thích nghi với thời khóa tu tập và tập khí nhiều đời, nên lúc đầu, chúng con còn thiếu chánh niệm trong hành động, lời nói cũng như trong cách ăn, mặc, đi, đứng, ngồi, nằm… Trong những buổi thiền hành, thiền tọa, chúng con còn bị hôn trầm, trạo cử. Với sự chỉ dạy ân cần, khuyên răn, nhắc nhở của chư Tôn đức, không những giúp chúng con luôn luôn tỉnh thức trong mọi hành động, hoàn cảnh mà những buổi công phu sau cũng đạt được hiệu quả lớn, ngoài sự mong đợi của chúng con.

Riêng con, do điều kiện không cho phép, chỉ cùng chư huynh đệ tham dự khóa tu chưa đầy nửa tháng, nhưng những giá trị mà con nhận được thật lớn lao biết bao. Giờ đây con mới hiểu rõ thế nào là giá trị của sống chung tu học, thế nào là hạnh tu của một vị Khất Sĩ, cảm nhận được thế nào là giá trị của y - bát mà Phật - Tổ - Thầy đã trao truyền, thế nào là giáo lý Phật-đà mà chúng con được học; con đường tu tập chứng ngộ trong Chơn Lý như thế nào. Chúng con thấy mình thật sự có phước trong nhiều đời, nhiều kiếp nên kiếp này mới xuất gia và tu tập như vậy.

Chúng con có được sự an ổn trong suốt quá trình tu học là nhờ ơn hộ trì của mười phương Tam Bảo, ân đức bảo bọc của chư Tôn đức trong giáo đoàn và cũng không quên sự hộ pháp nhiệt thành của chư thiện nam, tín nữ Tịnh xá Trúc Lâm và quý Phật tử xa gần đã dành thì giờ quý báu về ủng hộ, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, công quả, góp phần cho khóa tu được thành tựu viên mãn. Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ chứng minh công đức toàn thể quý vị. Đồng thời, xin thành kính nguyện cầu cho đại chúng được nhiều an lành; nguyện cho ánh sáng từ bi, trí huệ ngày càng lan tỏa, chiếu sáng khắp nơi nơi.

Cuối cùng, con xin kính chúc quý chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Quý Ngài mãi là bóng cây cao cả luôn luôn che chở cho chúng con, những con chim non đang chập chững bước đi trên con đường giác ngộ.

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng.

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.”

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan