CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm khóa "Sống chung tu học" - Ni giới GĐ III

 Hôm nay mười bảy tháng ba

Chư Ni trú xứ gần xa tựu về

Ngọc Trung tịnh xá An Khê

Mở khóa khai giảng tựa đề “Sống chung...”

Ni trưởng Tịnh xá Ngọc Trung

Ngày đêm hoan hỷ hòa cùng chư Ni

Ước mơ mỗi năm ba kỳ

Mở khóa tu học duy trì tông môn

Y hành giáo lý Thế Tôn

Ba ngàn năm trước lưu tồn về sau

Tổ sư nối lại nhịp cầu

Đức Thầy theo dấu mở đầu Đoàn III

Hành đạo rải khắp gần xa

Lập thành nhị bộ Tăng và chư Ni

Chúng con cố gắng hành y

Mở thêm khóa khác tu thì đồng hơn

Thành kính cảm tạ công ơn

Đến chư Tôn đức sánh hơn muôn trùng.

Viết tại TX. Ngọc Trung, An Khê, 17/3 Ất Mùi

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan