CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo khóa tu "Sống chung tu học" lần 22 của Ni giới GĐ. IV

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức chứng minh,

Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư trong Ban Tổ chức,

Kính thưa hành giả khóa tu!

Hôm nay trong không khí trang nghiêm của buổi lễ kết thúc khóa tu “Sống chung tu học” lần 22 của chư Ni Giáo đoàn IV diễn ra từ mùng 01 đến 07 tháng 9 năm Kỷ Hợi, tại Tịnh xá Ngọc Phúc - Kiên Giang, chúng con – Thư ký khóa tu thành kính đảnh lễ chư Tôn đức, xin báo cáo nội dung tu tập 7 ngày qua.

SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ

Tham dự khóa tu lần này gồm có 25 hành giả: 1 Ni trưởng, 7 Ni sư, 15 Tỳ-kheo-ni, 2 Thức-xoa, từ nhiều tịnh xá đồng trở về tham dự.

Sau thời kinh cầu nguyện khuya bắt đầu cho khóa tu, vào lúc 7 giờ sáng ngày mùng 01/9/Kỷ Hợi, chư Tôn đức Ni đã có phiên họp để ổn định hội chúng cũng như Cung an chức sự.

CHỨNG MINH

NT. Khoa Liên – Giáo phẩm Chứng minh Phân đoàn, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ẩn

NS. Tuyết Liên –Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Hiệp, Tiền Giang

TỔ CHỨC

NS. Đắc Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phúc, Kiên Giang

GIÁO THỌ: NT. Khoa Liên, NS. Tuyết Liên

GIÁM LUẬT: NS. Dũng Liên

KIỂM SOÁT: NS. Duyên  Liên, NS. Tâm  Liên

THƯ KÝ: SC. Tâm Tuyền

BAN NGOẠI HỘ: Chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Phúc

THỜI KHÓA VÀ NỘI DUNG TU HỌC

Thời khóa

Nhằm trợ duyên cho việc tu học được ổn định, Ban Tổ chức đã đề ra bản Nội quy cũng như chương trình thời khóa tu học trong một ngày, bắt đầu từ 03 giờ 30 và kết thúc vào lúc 8 giờ 45 phút. Chương trình tu học gồm có: 2 thời học sáng chiều, 1 thời Tọa đàm, 2 thời Thiền hành, 4 thời Thiền tọa, 1 thời Khất thực và độ cơm trong chánh niệm, 1 thời tụng kinh sám hối vào buổi sáng và Kinh Di Giáo vào buổi tối.

Nội quy và thời khóa tu học được lập ra với mục đích giúp hành giả sinh hoạt nề nếp, trang nghiêm đạo tràng và hội chúng được thanh tịnh.

Nội dung tu học

21 khóa tu trôi qua, Ni sư Tuyết Liên đã triển khai và chia sẻ hết 60 quyển Chơn lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Và ở khóa tu lần thứ 22 này, Ni sư cùng đại chúng bắt đầu lại từ bài số 1 của Chơn lý, mỗi lần đọc là mỗi lần tâm trí được mở mang và thấy rõ hơn về giáo pháp mà Đức Tổ sư đã để lại cho hàng hậu học. Với sự phân công  2 vị đọc một bài Chơn lý và đại chúng cùng tìm hiểu để nêu lên những ý pháp mà mình tâm đắc  hay thắc mắc về 7 quyển  Chơn lý đầu tiên. Với cách học tương tác này đã tạo sự sinh động và khắc sâu hơn trong tâm trí hành giả về những lời dạy của đức Tổ sư. Bên cạnh đó hành giả còn được tìm hiểu chi tiết về nguồn gốc cũng như  nội dung về một số chuyên đề liên quan đến nghi thức hệ phái khất sĩ thông qua quyển “Chánh luận III” của Khất sĩ Minh Bình. Và sau đây là nội dung chi tiết của 7 ngày học pháp.

Ngày tu thứ nhất:  NS. Tuyết Liên chia sẻ với đại chúng Chơn lý số 1 “Võ  trụ Quan”. Có thể nói đây là quyển Chơn lý nêu rõ về sự hình thành của vũ trụ và con người theo cái nhìn riêng biệt của đức Tổ sư, không phải là các tầng khí quyển, không phải là thiên thạch với nhiều tên gọi mà các nhà khoa học ngày nay đang tốn nhiều tiền của và sức lực để nghiên cứu, tìm tòi …. chỉ đơn giản là sự tiến hóa của vũ trụ, chúng sanh nhơn loại thông hình ảnh rất gần gũi là “trái lựu” và “quả trứng gà”. Sự sống con người thì có giới hạn trong vũ trụ, nhưng theo Tổ sư thì ai muốn sống đời sống vĩnh hằng thì phải biết nuôi dưỡng cái ta, tức là cái thức, biết, sống cho trọn lành, trọn sáng và đặc biệt là phải hiểu và sống đúng với lẽ tròn, vì đó là chân, thiện, mỹ của cuộc đời. Đức Tổ sư cũng dạy chúng ta hãy tập sống hòa mình với vũ trụ, biết thương yêu và có trách nhiệm với những loài tấn hóa sau mình, đừng giết hại muôn loài, như vậy sẻ trái nhịp tiến hóa và ta sẻ bị tách biệt khỏi vũ trụ rộng lớn này.

Về phần đọc luật: Hành giả được Ni sư đọc và chia sẻ phần 1  “Ăn chay là tu cái lưỡi” và phần 2 “Nghi thức cúng ngọ”. Ở phần 1, Ni sư nêu rõ cái lẽ thật của ăn chay là trong sạch, tinh khiết theo Chơn lý số 16 “ Ăn chay”  của Tổ sư Minh Đăng Quang, còn như ăn chay kiểu nhiều món thịnh soạn với những tên gọi phản cảm giả danh hay ăn trong nhà hàng chay, ăn chay kiêng cử, ăn trị bệnh…. thì chưa phải gọi là ăn chay đúng nghĩa. Ăn chay phải xuất phát từ cái tâm đạo đức, thanh tịnh để tu cái lưỡi, không tạo nghiệp sát, nuôi dưỡng lòng từ bi, và tôn trọng tánh linh bình đẳng của muôn loài.

Ở phần 2, Ni sư nêu rõ nét biệt truyền trong nghi thức cúng ngọ của Hệ phái khất sĩ và giảng giải ý nghĩa từng chữ, từng câu trong bài kinh cúng dường mà hằng ngày người khất sĩ đọc tụng trước và sau khi thọ trai. Thường thì chúng ta hay đọc và hành trì theo lệ thường, nhưng lại không biết đây là một trong những thời khóa công phu đã được quy định từ thời Phật , từ những bài cúng ngọ bằng việt ngữ, với ý nghĩa sâu sắc này đã nhắc nhở tâm đạo cho vị khất sĩ đừng quên nghĩa vụ và bổn phận của mình.

Ngày tu thứ hai:  Đại chúng cùng đọc và tìm hiểu Chơn lý số 2 “ Ngũ uẩn”. Nơi bài Chơn lý này, đức Tổ sư phân định thành 15 phần nhỏ, mỗi một phần đều có sự liên kết với nhau rất chặt chẽ. Con đường từ sắc uẩn đến thức uẩn có 3 dạng: ác, thiện, và trong sạch tùy nơi chúng ta chọn lựa. Nếu chúng ta nuôi ngũ uẩn quá thạnh, đầy đủ, sung túc thì xác thân phàm dần dà sẻ bị chìm ngộp trong mớ vật chất, còn để mất đi ngũ uẩn thì sự tu tập không thể giác ngộ. Vậy nên, Tổ sư đã hướng dẫn cách nuôi ngũ uẩn để xa lìa khổ não, đạt được an vui và con đường ấy chính là thức trí hay là giác chơn không vọng động.

Về phần luật: NS. Tuyết Liên chia sẻ về nội dung thứ 3 “Thờ phượng” và thứ 4 “Sám Hối”. Ở nội dung “ Thờ phượng”, Ni sư đã nêu rằng Khất sĩ thời Tổ sư không có thờ tượng cốt, Tăng Ni theo đời sống du hành không trụ ở một chỗ nhất định, khất thực hóa duyên là pháp hành chủ yếu nên không có các nghi lễ thờ phượng rườm rà. Trong Chơn lý “ Thờ phượng” số 56 đức Tổ sư có nói “… chúng ta phải thờ cúng lễ bái bản tâm trong sạch là điều cần trước hơn hết”. Thật vậy, chỉ có tâm trong sạch mới đáng tôn thờ, sùng bái mà thôi!

Còn ở bài “Sám hối” Ni sư phân tích rõ lời dạy của Tổ sư, sám hối là một phép tu tập để tấn hóa. Với cách giải thích: Sám hối là chuyện của ta, sám hối căn cứ theo chỗ phát sinh tội lỗi, sám hối căn cứ theo giới điều Phật dạy, sám hối nhắm ngay nhân tội lỗi mà sám trừ thì mới hết tội… Thường thì chúng ta ít nhìn và thấy lỗi mình, vậy nên, người thấy lỗi mình mới là bậc trí tuệ.

Ngày tu thứ 3: Hành giả khóa tu được đọc và tìm hiểu về Chơn lý số 3 “Lục căn”. Nội dung bài Chơn lý này cho chúng ta thấy được sự hình thành của lục căn thông qua trần thức căn, được Tổ sư giảng nghĩa rất cặn kẽ và chi tiết. Chúng sanh trong vũ trụ ai cũng có vị trí của riêng mình nhưng mục đích cuối cùng vẫn phải là sự tiến hóa đi lên thông qua trình độ của cái thức, cái biết. Tổ sư dạy : “làm sao ngày mai phải hơn bửa nay, buổi chiều phải hơn buổi sáng” là cái thức có tiến triển. Được làm người đã khó, vì Người là một bậc tiến hóa cao hơn thú, thiện phải được hai phần, nhưng nếu chúng ta không giữ lòng nhơn, quên nghĩa vụ thiện thì chúng ta còn ác hơn cả thú. Ngày nay chúng ta thường thấy, chính những phát minh thiếu đạo đức của con người quay trở lại hại chính con người và giết hại muôn loài vô kể. Vậy nên, chúng ta cần phải ghi nhớ rằng, nhiệm vụ của con người là cố gắng tu hành đạt trí tuệ, chứ không phải lo đúc giống (giao hợp và sanh sản), lo ăn uống, tranh đua… Nếu vậy, thì ta với thú chẳng khác gì nhau.

Buổi chiều, Ni sư chia sẻ với đại chúng về chuyên đề số 5 “Vô ngã và Ngã”. Mở đầu chuyên đề, Ni sư nêu rõ về định nghĩa của Vô Ngã và Ngã, đồng thời nêu ra những dẫn chứng trong kinh điển, Chơn lý và trong sách dịch để làm rõ hơn về ý nghĩa của Vô Ngã và Ngã. Khi hiểu rồi thì giảm lần sự chấp, kể cả chấp pháp tu học vì đó chỉ là phương tiện để dẫn dắt chúng ta đến sự giải thoát

Ngày tu thứ 4:  Đại chúng cùng đọc và chia sẻ Chơn lý số 4 “Thập nhị nhân duyên” Ở bài Chơn lý này, NS. Tuyết Liên phân tích cho đại chúng hiểu hơn về ý nghĩa của sự hình thành 12 pháp  thông qua 9 nội dung của bài Chơn lý. Qua đó chúng ta thấy được 12 nhân duyên có mặt ở tất cả cảnh giới, không hạn định. Sự hình thành của con người cũng không ngoài 12 pháp này. Nếu vô minh là nguyên nhân đầu tiên sẻ dẫn đến sự sinh tử, nếu khởi đầu là trí tuệ thì luân hồi sẻ chấm dứt, không còn khổ não. Bên cạnh đó, Đức Tổ sư chỉ cho chúng ta thấy rõ chi phần “Ái”, chi này vô cùng quan trọng vì đây là cái nhân hiện tại, nếu đủ lực chúng ta có thể chuyển hóa, tấn hóa đến cảnh giới cao hơn, thiện lành hơn, thậm chí có thể thành Phật; nếu thiếu trí thì chúng ta sẻ bị nó sai sử thì khó mà ra khỏi bánh xe luân hồi. Ứng với mỗi thứ lớp của nhân duyên là mỗi trình độ tuổi của tâm trí, điều quan trọng là sự giữ gìn giới luật, có giới luật mới có tâm định và trí tuệ từ đó phát sanh. Đó là ý pháp của 12 nhân duyên.

Buổi chiều, đại chúng được tìm hiểu thêm về sự phân tích Chơn lý “Sanh và Tử” theo kiến giải của Ni sư. Trong bài Chơn lý này có tất cả 30 câu hỏi và 30 câu trả lời tương ứng, tất cả đều nối tiếp nhau một cách liền mạch.Thường thì có rất nhiều định nghĩa khi nói về sự hình thành của chúng sanh, nhưng ở đây Tổ sư chỉ dùng 2 từ “cái biết” để nói đến chúng sanh. Cái biết chi phối mọi hoạt động sống của muôn loài, kể cả thú , cỏ, cây… cho đến Phật. Mỗi cảnh giới khác nhau thì cái biết khác nhau.

Ngày tu thứ 5: Đại chúng cùng đọc và chia sẻ Chơn lý số 5 “Bát Chánh đạo”. Mở đầu bài Chơn lý Tổ sư chỉ cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của bát chánh đạo: “Bát chánh đạo như bà mẹ, khí thở, mặt đất, cái nhà, sự sống, tâm hồn…” , cái nào cũng không thể thiếu trong cuộc sống của con người, nên ai cũng cần phải tu tập 8 con đường này. Cái hay nơi bài này là đức Tổ sư đã nêu lên 8 cái tà đạo đối lập, để người đọc dễ dàng nhận ra 8 chánh đạo. Tuy nói là 8, nhưng Tổ sư cho rằng “ tất cả pháp lành trong thế gian đều thuộc về tám phần của bát chánh đạo” và “ tám tà đạo gồm cả các pháp ác trược của thế gian”.Vậy là cái thuộc về thiện là chánh, bất thiện là tà. Với Tổ sư, chánh và tà, thiện và ác chỉ cách nhau có một hành động là nhắm và mở mắt. Vậy nên cần phải có trí tuệ để phân biệt và chính 7 cái giác trong đạo là con đường để đến với trí tuệ phân biệt đấy.

Ngày tu thứ 6: Đại chúng cùng đọc và chia sẻ Chơn lý số 6 “Có và Không”. Có thể nói bài Chơn lý này đã nêu lên được rõ thuyết tương đối của đạo Phật, bài này buộc hành giả phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới có thể nắm rõ ý nghĩa. Tổ sư cho rằng không và có chỉ là danh từ tên gọi nên đừng vì sở chấp nhỏ hẹp của mình mà đi sai đường lạc lối. Vậy nên, muốn biết và sống đúng với lẽ có không thì cần phải nổ lực tu tập để đạt đến chơn như yên vui, vắng lặng.

Buổi chiều, Ni trưởng Khoa Liên ôn lại với đại chúng bài “Kệ giới” và “Diệt lòng ham muốn”. Ni sư Tuyết Liên đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc giữ giới và hành trì giới thông qua hai bài trên. NS cho rằng 114 điều răn là Thanh quy của Hệ Phái Khất Sĩ, dầu là một vị Tỳ-kheo lâu năm, hay vị tân Tỳ-kheo, Thức-xoa, hay Sa-di, tập sự, ai cũng phải giữ giới và sự bảo hộ của giới luật vì giới luật dẫn dắt kẻ hành đạo từ thấp chí cao. Ni sư phân tích rõ giá trị của nhân duyên được thọ giới, thọ mà không hành trì , không giữ là xem thường giáo pháp của Phật.   

Ngày tu thứ 7: NS. Tuyết Liên chia sẻ với đại chúng về bài Chơn lý” Sanh và Tử”, bài Chơn lý này đã được phân tích khá kỹ lưỡng trong quyển Chánh Luận mà đại chúng đã được đọc từ những ngày tu trước. Sanh tử là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với người xuất gia tu hành.

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Trong thời gian 7 ngày cùng sống chung, chư hành giả khóa tu đã nỗ lực, tinh tấn tu tập nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học, đúng tinh thần “Sống chung tu học” mà Tổ sư đã đề ra. Đây cũng là một trong những nhân duyên tốt để hành giả có thời gian ngồi lại cùng nhau chia sẻ và học hiểu giáo pháp của Tổ sư. Bên cạnh đó, chư hành giả còn được đi khất thực hóa duyên trong những ngày cuối khóa nhằm ôn lại truyền thống của ba đời chư Phật và giáo pháp khất sĩ tại Việt Nam.

Trong khóa tu 7 ngày, nhờ sự gia hộ của chư Phật cùng sự hộ pháp đắc lực về tứ sự của Ni sư trụ trì, chư ni và Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Phúc nên hành giả có đầy đủ sức khỏe và điều kiện để tu tập. Sự nhiệt tình ấy, làm cho chư ni tự xét lấy mình phải nổ lực tinh tấn tu hành rất nhiều thì  mới xứng với tấm chân thành mà quý Phật tử đã dành cho chư ni hành giả. 

Suốt thời gian diễn ra khóa tu, phần đông các hành giả đều thực hiện tốt nội quy của Ban Tổ chức, nhưng bên cạnh đó thì cũng còn một ít ni trẻ chưa giữ được sự thanh tịnh trong hội chúng, hay bàn luận chuyện riêng nên thường được sự nhắc nhở của chư tôn đức giáo thọ. Điều này, chư hành giả cần khắc phục trong những khóa tu tiếp theo.

KẾT LUẬN

Kính bạch chư Tôn đức Ni,

Kính thưa toàn thể đại chúng,

Khóa tu “Sống chung tu học” lần 22 được diễn ra thành công tốt đẹp về cách tổ chức cũng như việc hành trì. Thành công này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, cũng như sự nỗ lực tu tập của chư vị hành giả cùng với sự nhiệt tâm của Ban Ngoại hộ và quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Phúc.

Chúng con thành kính tri ân Ban Chứng minh, Ban Tổ chức, nhất là NS. Tuyết Liên đã chia sẻ và giảng giải cho đại chúng hiểu được những lời dạy từ Chơn lý của đức Tổ sư. Hai mươi hai khóa đã trôi qua, Ni sư luôn đồng hành cùng chư hành giả, mặc dù sức khỏe Ni sư  rất kém, nhưng Ni sư đã vì đại chúng, vì đàn hậu học chúng con mà gác lại mọi Phật sự nơi Giáo hội, nơi trú xứ để cùng đại chúng tu học. Sự tinh tấn nơi thân giáo cũng như  khẩu giáo của Ni sư  đã tạo cho đại chúng một năng lực tu tập. Chúng con thầm cảm phục và chân thành tri ân Ni sư.

Kính bạch chư Tôn đức,

Vừa qua là phần báo cáo sơ lược của chúng con trong tuần lễ tu học vừa qua, chúng con không thể nào tránh khỏi những điều sơ sót, ngưỡng mong chư Tôn đức niệm tình lượng thứ. Trước khi dứt lời, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho chư Tôn đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, luôn là tàng cây bóng mát che chở cho chúng con và chúng sanh trên bước đường tu học. Kính chúc chư hành giả luôn được an lành trong chánh pháp của đức Như Lai.

Xin trân trọng chia sẻ một số hình ảnh tu học:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan