CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thanh tịnh vô ưu

sh 11

“Tăng-già hòa hợp đồng tu

Sống chung yên tịnh vô ưu thanh nhàn”

Ấy lời Sư tổ Minh Quang

Ngày nay Tôn đức đạo tràng khắc ghi

Bao năm nhiều khóa hành trì

Đến nay là khóa thực thì hai hai

Ngọc Thiền - Đà Lạt đăng cai

Bảy ngày củng cố dồi mài ý thân

Sáng trưa chiều tối luyện thần

Tham thiền quán xét dừng chân quay về

Kinh hành nhẹ bước an bề

Chánh niệm thấu rõ chẳng nề việc chi?

Thiền đàm học pháp vô vi

Lời vàng Chơn lý không chi sánh bằng

Ngọ thời khất thực dưỡng căn

Trước thời hóa độ sau răn nơi mình

Cuối ngày sám hối sai gìn

Nơi thân khẩu ý vô tình gây ra

Cộng vào thất niệm lầm sa

Nhờ mong Tôn đức sâu xa khuyến lành

Bảy ngày cứ thế xoay quanh

Giới vòng bảo hộ giới lành chớ xê (xê dịch)

Tỉnh tâm diệt xấu ác mê

Tuệ bừng tỏa chiếu mọi bề sáng soi

Từ bi hạnh đức trau dồi

Nhân loại hưởng phúc đẹp ngời chân tâm

Người người đức hạnh giới chăm

Định tuệ truyền thống ánh rằm tỏ hơn

Trong lòng rạng rỡ thiện nhơn

Niết-bàn Tam bảo thọ ơn gắng bồi.

tt19

th2

tt17

tt16

tt14

tt13

tt12

tt11

tt10

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan