CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Phước thiện đong đầy

Vui thay công quả bảy ngày

Anh em huynh đệ chung tay góp phần

Sáng trưa chiều tối tinh thần

Ngoại hộ đầy đủ quây quần chuyên tu

Khuya sớm trải thảm quanh triền

Tọa cụ sắp xếp nơi thiền định tâm

Sáng trưa phẩm thực lành chăm

Như là món thuốc hộ thân hành trì

Bồ đoàn, Chơn lý, kinh thi

Mùng thiền chống muỗi đến thì xếp xong

Bảy ngày công quả thong dong

Anh em hoan hỷ phước đong thiện gầy

Công quả kiên định đức xây

Tinh thần đoàn kết vẹn này huệ căn

Khi làm chế ngự dường răn

Tránh ồn để khỏi phạm lằn lễ nghi

Cầu cho huynh đệ thích nghi

Tâm luôn vui vẻ thực thi mỗi thời

Dù cho ở khắp cùng nơi

Hòa hợp đoàn kết chẳng rời chúng tăng

Như lời thầy tổ truyền giăng

Trả ơn tứ trọng điểm trăng liên đài.

HoKhoa22

Hình lưu niệm TT. Minh Lộc, chư Tôn đức Tăng
và quý thiện nam trong Ban ngoại hộ
khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 22 tại Tịnh xá Ngọc Thiền, thác Prenn, TP.Đà Lạt

11/03/Đinh Dậu

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan