CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày 7: khóa tu Truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 30

Hôm nay, ngày 05/12/2019 nhằm 10/11/Kỷ Hợi, tại tịnh xá Trúc Lâm ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trực thuộc Giáo đoàn 6. Đã cung nghinh Hòa thượng Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Tổ chức Khóa tu trở về khóa tu chia sẻ đến Chư hành giả thời pháp: Chơn lý - Nhập định.

Trước lúc HT. Giác Toàn giảng, HT. Minh Hóa cùng Chư hành giả đã đảnh lễ HT. Giác Toàn đã có lòng thương tưởng đến hàng hậu học dù bệnh duyên, sức khỏe yếu và đường xá xa xôi cũng đã đến trụ xứ khóa tu để ban cho hành giả những lời pháp quý báu.

 

Mở đầu cho buổi chia sẻ, Hòa thượng kỉnh đội ơn đức của HT. Giác Giới – Thiền chủ Khóa tu, HT Giác Tuấn – Tri sự Trưởng Giáo đoàn VI và các Hòa thượng giáo phẩm của Hệ phái, do bệnh duyên phải nằm viện nên không thể đến tham dự với các hành giả, sáng nay sắp xếp thấy khỏe nên đến trụ xứ của khóa tu và thấy rất hoan hỷ, trong lòng hướng đến ân đức vị Đệ Nhất, Đệ Nhị của GĐ 6, trị sự Trưởng của Giáo đoàn VI, đã dày công nối hạnh nghiệp của Chư Phật, Chư Tổ. Ngoài việc ân đức sâu dày cũng như sự lãnh đạo tinh thần của HT. Giác Tuấn tốt, thế hệ kế thừa có chí kiên định trong Phật pháp, nên được sự chứng minh, sự hộ trì của chư tôn Đức sáng lập, lãnh đạo GĐ ngày nay đã có những trụ xứ rộng, rất trang nghiêm và thanh tịnh như tịnh xá Trúc Lâm, Tân Biên, Tây Ninh. Tịnh xá Ngọc Nhơn, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận tuy đơn sơ nhưng trang nghiêm có khuôn viên để tu học Giới – Định – Tuệ rất tốt.

 Hòa thượng chia sẻ, do Phật sự nhiều, không thể ở lại tham dự bế mạc được nên sẽ trình bày tiếp phần ý pháp còn lại trong Chơn lý Nhập định của Tổ sư mà khóa tu 29 chưa đọc hết xem như cúng dường trợ duyên cho hành giả tại khóa tu lần 30 này.

 Ngài nói, Chư hành giả có duyên tu tập suốt 30 khóa qua đó là nền tảng, tư lương của từng hành giả và mong rằng các hành giả nên duy trì và tu tập những gì Tổ đã dạy mà mình có duyên thọ học, hành trì để ứng dụng cho cuộc đời tu tập, hoằng hóa của bản thân.

 Pháp tu căn bản của Tổ sư là: “Thân trong sạch ấy là xứ Phật, Miệng trong sạch ấy là pháp Phật, Ý trong sạch ấy là con Phật, Tâm trong sạch ấy là đức Phật”. Ngài dạy, mình đi tu phải giữ thân nhẹ nhàng, trong sạch, có nghĩa là phải giữ giới đã thọ trì cho trong sạch. Con người mình có 3 phần: thân, khẩu, ý. Thân thì có đầu, mình, tay chân. Khẩu là miệng để ăn uống, nghe nói, hễ mình tập tu thì giữ cái sự yên tịnh của miệng. Pháp Phật thanh tịnh, vắng lặng, chơn như. Đặc biệt có bộ não là ý của mình. Cho nên những gì mình nghĩ thì tu, đừng để ý đọng lại những gì xấu ác, quấy.  

 Ngài nhấn mạnh: vị nào giữ được thân trong sạch là xứ Phật của mình, miệng trong sạch là pháp Phật của mình, ý trong sạch là con Phật của chính mình. Khi có thân khẩu ý trong sạch thì tức có hạt giống tâm bồ đề. Cho nên ngoài thân khẩu ý của mình, mà tâm trong sạch thì sẽ ngộ đạo, có sự yên vui. Cho nên nếu gìn giữ được 3 nghiệp, thân, khẩu ý hay nói cụ thể là gìn giữ được Giới - Định - Tuệ của chính mình. Đó là những lời Tổ dạy rất ngắn và cô đọng.

 

Trưa nay, buổi trưa cuối cùng hành giả thọ trai trong rừng Sa La của tịnh xá Trúc Lâm, HT. Giác Toàn cùng tham dự buổi thọ trai với hành giả khóa tu. Điều này là một nhân duyên hiếm có (lời TT. Giác Minh) vì Hòa thượng rất bận công việc và sức khỏe yếu, việc thọ trai của Ngài với đại chúng, khiến hành giả rất hoan hỷ.

Buổi chiều, giờ pháp đàm cuối cùng của khóa tu những hành giả đã nêu lên những trở ngại trong tu tập cũng như những nghi khi được nghe giảng và những vướng mắc đó đã được quý Hòa thượng chứng minh của Hệ phái, trong ban chức sự hướng dẫn, chỉ dạy một cách thân tình.

 


Chùm ảnh hành giả thiền hành trong khu rừng thiền có 32 vị Quán Âm. 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan