CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu Truyền thống lần thứ 30: Chư hành giả trang nghiêm khất thực nhận thực phẩm

Trong suốt những ngày diễn ra Khóa tu tại Tịnh xá Trúc Lâm (Tân Biên, Tây Ninh), chư hành giả của Khóa tu Truyền thống lần thứ 30 vào các buổi trưa dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng phó thiền chủ, tất cả đều trì bình khất thực nhận thực phẩm một cách trang nghiêm và thanh tịnh.

Vìệc khất thực có nghĩa là xin ăn, đây là cách nuôi thân một cách chân chính do Phật dạy cho những đệ tử xuất gia. Một phương pháp hành trì thực hành chính mạng thanh tịnh trong đời sống tu học của những người Khất sĩ.
Sau đây là những hình ảnh trang nghiêm tại
khóa tu Truyền thống lần thứ 30 này:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan