CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


SC. Hảo Liên cảm niệm về khóa Sống chung tu học lần thứ 12 của Ni giới Giáo đoàn III

Hạnh phúc thay, đức Phật ra đời !

Hạnh phúc thay, giáo pháp cao minh !

Hạnh phúc thay, Tăng-già hòa hợp !

Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu !

Thật là nhân duyên lành từ vô lượng kiếp nên hôm nay chúng con được sống trong vòng tay giáo dưỡng của chư Tôn đức. Chúng con không làm sao nói cho cùng, tỏ cho cạn tấc lòng ,niềm an vui của chúng con được sống trong môi trường thanh tịnh hòa hợp của những ngày sống chung tu học mà chư Tôn đức đã tạo duyên và duy trì. Trong khóa Sống chung tu học lần thứ 12 tại Tịnh xá Ngọc Lương này, chúng con cùng nhau tu tập, cùng nhau trình bày Phật pháp, cùng nhau phô diễn giáo lý Phật-đà dưới sự chứng minh của chư Tôn Thiền đức, được sự hướng dẫn chỉ dạy khéo léo của Ban Lãnh đạo và sự ủng hộ nhiệt tình đông đảo của chư vị Phật tử, tất cả tạo thành một tịnh nghiệp đạo tràng trang nghiêm hoan hỷ.

Ánh từ quang của chư Tôn Thiền đức kết hợp cùng từ trường của quý Phật tử đã biến thành khối điển lành, lan tỏa hòa nguyện vào không gian, phủ trùm cả một bầu trời đất trắng, làm mát dịu tâm hồn của mọi người, làm tăng trưởng tín tâm của Phật tử.

Bảy ngày sống chung tu học thật ngắn ngủi nhưng quý báu tột cùng cho việc trau dồi, xây dựng và đi đến sự thành tựu: Giới Định Tuệ. Kinh Phạm võng Bồ-tát giới có viết:

"Giới như đèn sáng lớn,

Soi sáng đêm tối tăm.

Giới như gương báu sáng,

Chiếu rõ tất cả Pháp.

Giới như ma-ni châu,

Rưới của giúp người nghèo.

Thoát khổ mau thành Phật,

Chỉ giới này hơn cả".

Chính nhờ nương tựa vào môi trường sống chung tu học, chúng con đóng cửa các căn, nhiếp tâm, an trú trong chánh niệm, ăn uống biết chừng mực, thấu rõ các tướng tâm, không để ba nghiệp thân miệng ý buông lung phóng túng mà sanh phiền não. Chúng con cũng ý thức rõ trọng trách thiêng liêng của vị sứ giả Như Lai: “Đại Phật tuyên dương, hoằng truyền Chánh pháp”.

Với chí nguyện duy trì ngọn Phật đăng cửu trụ ta-bà, chư Tôn đức không ngại tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi, nắng nóng, khó nhọc về đây chứng minh. Ở trú xứ đăng cai tổ chức, Ni sư cùng Ni chúng và Phật tử đã lo lắng từ vật chất đến tinh thần thật tốt đẹp, lợi ích được truyền mãi đến ngày sau.

Trong đạo tràng, ngoài việc chuyên tu, học tập, chúng con còn lắng nghe những lời pháp nhủ của chư Tôn Thiền đức giảng dạy, những lời khuyến tấn của quý Ni trưởng, quý Ni sư, Sư cô in vào tiềm thức của chúng con, làm động lực, tiềm năng ngõ hầu tôi luyện trở thành những vị Ni tài đức trong Giáo hội để truyền bá Chánh pháp trong tương lai, nhằm “báo Phật ân đức”.

Ôi! Thật là cao cả, thật là từ bi, vô cùng cảm kích. Chúng con tuy là hàng hậu phước mỏng nghiệp dày, nhưng rất diễm phúc và rất tự hào được sống trong Giáo hội, trong sự dạy dỗ chăm lo nuôi dưỡng của chư Tôn thiền đức bằng những bầu sữa pháp ngọt ngào, mát lim, và tin chắc là huệ mạng sẽ lớn dần theo ngày tháng. Để không phụ lòng thương tưởng chư Tôn Thiền đức, hàng chư Ni chúng con nguyện sẽ cố gắng tu hành, cố gắng học tập đi theo ngọn đèn thiền, mà chư Tôn đức đã soi rọi, xứng đáng là một tu sĩ, đúng với tinh thần: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.”

Kính bạch quý Ngài,

Tuy khóa Sống chung tu học lần thứ 12 còn nằm trong mùa dịch, thời tiết giao mùa, chúng con vẫn không ngại tham gia khóa tu để tự bồi dưỡng cho chính mình. Đối với con, một đệ tử vừa không còn Thầy Bổn sư cũng cảm thấy vô cùng ấm áp vì được sống trong đại chúng, được sự che chở của quý Ni trưởng và chư Tôn đức Ni. Được thấy, được nghe quý Ngài chỉ bảo đã làm con ghi nhớ sâu sắc hơn những ân tình của bậc Thầy khả kính thật thà, hiền từ, chân thật, qua bao tháng năm hy sinh dạy dỗ đệ tử, lòng con xúc động vô biên. Nhờ được tu học trong chiếc nôi của Giáo hội, được sự chăm sóc thương yêu của quý Ni trưởng, sư, Sư cô và toàn thế đại chúng, con có thêm nghị lực vượt qua những thử thách trong cuộc sống khi bên cạnh không còn Thầy.

Dù cách xa thầy muôn vạn dặm

Lòng con vẫn nhớ lời thầy khuyên.

Con nhớ buổi sáng ngày 22/11al, sau khi điểm tâm, quý Ni trưởng, Ni sư đi lên đồi cỏ viếng thăm tháp của Ni trưởng Nguyệt Liên, một vị đồng Phạm hạnh cùng thời với quý Ngài, trước đây trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương. Dừng lại trước tôn dung của Ni trưởng Nguyệt Liên, quý Ngài cầu nguyện Ni trưởng sớm trở lại ta-bà, tu tập, hóa độ chúng sinh, thực hiện những ước nguyện chưa thực hiện xong. Tiếp đó, Ni trưởng trụ trì tịnh xá Ngọc Trung đã nhắc lại công hạnh của Ni trưởng trụ trì tịnh xá Ngọc Túc khi Ni trưởng Nguyệt Liên còn tại tiền. Chúng con rất xúc động và kính phục công hạnh của quý Ngài.

Nhân đây con xin có đôi lời gởi đến các Sư em: “Những ai hạnh phúc còn bên cạnh Thầy, hãy trân trọng những giây phút này, để rồi sau này thầy có đi xa, mình còn có những giây phút đẹp để nhớ thương, để tiếp sức cho việc tu tập, đừng để sau này thầy đi rồi mình hối tiếc không có những giây phút đẹp để tưởng nhớ.”

Khóa tu đã kết thúc, chúng con không biết nói sao hết để trút cạn nỗi lòng cảm kích của chúng con, chỉ biết chân thành cầu nguyện hồng ân chư Phật luôn gia hộ quý Ngài được dồi dào sức khỏe, vô lượng an lạc, ở lâu nơi đời, để lèo lái con thuyền Chánh pháp, mãi là ngọn đèn thiền sáng soi đường dẫn lối, là bầu sữa mẹ nuôi sống tuệ mạng chúng con cho đến ngày giải thoát.

Trong hồi ức khung cảnh trang nghiêm của bảy ngày “sống chung tu học”, và được hít thở không khí pháp vị hôm nay, kính chúc sức khỏe chính quyền địa phương đạo đức trang nghiêm, phục vụ dân tộc ngày càng giàu mạnh; kính chúc quý Phật tử tâm đạo kiên cố, trí đạo triển khai, hành đạo rộng khắp, lục đạo an lành.

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan