CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tóm lược nội dung bài giảng trong khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" cho Sa-di lần thứ 7


Sau buổi lễ Khai mạc, HT. Giác Giới đã thay mặt chư Tôn đức Tăng sách tấn giáo giới cho chư vị Sa-di tham dự khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần này. Hòa thượng đã sử dụng những lời dạy trong hệ thống kinh tạng Nikaya để truyền trao và giúp cho hội chúng thấy được mục đích chí nguyện cùng hành trang của vị Sa-môn. Bên cạnh đó Ngài còn sử dụng những lời dạy của Tổ sư để minh họa và giảng giải cho hành giả thấy rõ con đường mà người khất sĩ cần phải hành trì. Đồng thời hòa thượng còn liên hệ sử dụng hình ảnh khúc gỗ trôi trên dòng sông trong kinh tạng để nhấn mạnh đến yếu tố Chánh tri kiến và định hướng cho việc tu tập để chảy về biển giải thoát.

Trước khi kết thúc buổi lễ Khai mạc, HT. Giác Tường, vị đạo sư chứng minh đã có lời đạo từ đến với hội chúng, cũng như khuyến tấn chư Tăng Ni tinh tấn nỗ lực tu tập, giữ gìn chánh niệm để đạt được sự an vui trong giây phút hiện tại và vượt qua những cấu uế não phiền để sớm thể nhập con đường siêu phàm nhập Phật.

Chiều ngày thứ nhất, Thượng tọa Giác Đăng đến với hội chúng Sa-di bằng bài kinh Thí dụ lõi cây, nhằm diễn giải tiến trình hoàn thiện đời sống phạm hạnh của vị sứ giả Như Lai. Thượng tọa đã phân tích 5 bước mà vị hành giả cần trải qua trên lộ trình hoàn thiện phạm hạnh, đoạn trừ những tham đắm lợi dưỡng danh vọng của thế gian, nhằm trao cho hàng Sa-di một phương cách nhận thức đúng đắn để tự thân có thể vượt qua những tham đắm, tự mãn về sự thành tựu mà mình đạt được trong quá trình hành trì để bước vào thành Niết-bàn. Hành trình ấy vượt qua những trạng thái hạnh phúc vô thường tạm bợ để đến với hạnh phúc chân thực và cũng chính là mục tiêu của đời sống phạm hạnh Sa-môn.

Trong buổi sám hối đầu tiên của khóa bồi dưỡng đạo hạnh dành cho hàng Sa-di, Sa-di-ni và tập sự nam nữ, Hòa thượng Giác Thuận đã chứng minh và nói lên ý nghĩa cũng như lợi ích của pháp sám hối để giúp cho hàng Sa-di thấy được giá trị lợi ích mà phát lồ sám hối những lỗi lầm, những khiếm khuyết qua một ngày tu tập, nhằm để đạt đến đời sống phạm hạnh của vị Sa-môn Khất sĩ. Đồng thời hòa thượng còn hướng dẫn cho hàng Sa-di cách đi đứng như thế nào, cách đắp y ra sao để cho trang nghiêm thân hành, cũng như nhắc lại mục đích của việc chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn khai mở và duy trì khóa bồi dưỡng đạo hạnh, nhằm để cho Tăng Ni tân học ý thức được con đường, việc làm mà phấn đấu trau dồi phạm hạnh để khỏi cô phụ thâm ân của cố Hòa thượng Trưởng đoàn cùng chư tôn đức lãnh đạo.

Ngày thứ 2, Thượng tọa Giác Trí đã đến với hội chúng Sa-di bằng con đường thực tập thiền ngay trong cuộc sống thường nhật qua những câu chú nguyện trong bài học Sa-di. Qua đó Thượng tọa hướng dẫn cho đại chúng thấy được sự thiết yếu của chánh niệm tỉnh giác trong quá trình tu tập, để hành giả có mặt ngay trong giây phút hiện tại và đạt được sự an vui trong sinh hoạt thường nhật. Đồng thời Thượng tọa đã nhấn mạnh rằng việc phát huy chánh niệm qua phương tiện các câu chú nguyện sẽ giúp cho hành giả phát triển năng lượng tỉnh giác, nuôi dưỡng và tăng trưởng đạo tâm, kiên cố đạo hạnh để chóng thành quả giác.

Ngày hôm sau Thượng tọa Giác Minh đã có những buổi chia sẻ kinh nghiệm tu tập đến với hội chúng. Đồng thời Thượng tọa cũng đã thay mặt chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn để chứng minh xuyên suốt 10 ngày trong khóa bồi dưỡng đạo hạnh cho hàng Sa-di lần thứ 7 này. Dù bệnh duyên nhưng với lòng bi mẫn Thượng tọa vẫn hoan hỷ đồng hành tu tập và chỉ dạy cho hội chúng từ việc ăn uống đi lại qua những bài học trong luật nghi ra sao cho đến chứng minh sách tấn cho chư Tăng Ni tân học sám hối, và giảng giải cho hội chúng thấy rõ nguyên nhân để mọi người hiểu và nhận thức rõ việc nào cần nên hành trì, việc nào không nên thực hành, nhằm giúp cho hành giả tham dự bước dần vào con đường hoàn thiện đời sống phạm hạnh của vị Khất sĩ. Bên cạnh đó, Thượng tọa còn nương vào duyên những bức tranh họa chăn trâu được khắc họa trên tường, xung quanh mặt trong của giảng đường, để giảng giải phân tích tiến trình tu tập của một vị hành giả từ sơ cơ đi tìm trâu cho đến lúc đạt đến địa vị tự tại vào đời hóa độ nhân sanh. Qua đó giúp cho Tăng Ni tân học ý thức được lộ trình tu tập thiền định bên cạnh với việc hoàn thiện giới hạnh của đời sống phạm hạnh Sa-môn.

Đến ngày kế tiếp, Hòa thượng Giác Phương đã chia sẻ với đại chúng tham dự khóa bồi dưỡng trong ngày, Hòa thượng đã triển khai tư tưởng Tứ pháp ấn trong hệ thống A hàm bằng những ví dụ cụ thể trong cuộc sống để làm sáng tỏ tính chất đối đãi của các pháp trong thế gian, nhằm giúp mọi người nhận ra con đường buông bỏ sự bám níu chấp trước, để đạt đến đời sống an lạc ngay trong hiện tại. Qua ngày hôm sau Hòa thượng đã truyền trao cho đại chúng cái nhìn của hệ thống đại thừa qua sự kiện đức Phật ra đời vì một đại nhân duyên là “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” trong kinh pháp hoa. Đồng thời hòa thượng nhấn mạnh: nhất cử nhất động của đức Phật đều là bài pháp, đều là sự chuyển bánh xe pháp hay nói cách khác là tất cả cuộc đời của đức Phật từ việc làm cho đến phương pháp sống đều là giáo pháp của Ngài và ngược lại giáo pháp cũng chính là đời sống của Ngài, để nhắc nhở khuyến tấn hàng hậu học nương theo những bài pháp sống động ấy để có thêm niềm tin mà hành trì theo con đường mô phạm dẫn đến việc đoạn trừ tham sân si và đạt được quả vị giải thoát.

Chiều ngày thứ 6 của khóa bồi dưỡng, Đại đức Giác Kiến đã trao đổi, chia sẻ và sử dụng những lời dạy của đức Phật được ghi lại trong Kinh tạng để giúp cho hành giả tham dự thấy được phương cách vượt qua những sự ngột ngạt khó thở trong quá trình tu học của một số vị Sa-di tập sự, cũng như để giúp cho các vị ấy có thể thấy được phương pháp và cách tháo mở những khúc mắc mà đang vướng phải. Đồng thời đại đức còn trích lời dạy của đức Tổ sư để nhắc nhở hàng Sa-di phương cách nhận diện tiến trình phát triển của sự tu tập nhằm tránh sự lạc lối trên con đường mà mình đang hành trì.

Ngày tiếp theo đến với hội chúng bồi dưỡng đạo hạnh, Đại đức Giác Nhường đã trình bày về những oai nghi tế hạnh cũng như phương cách mà vị sa di cần phải có trong quá trình nghe pháp học kinh. Đại đức đã giúp cho chư vị tân học nhận thức rõ vị trí sơ cơ của mình, và thấy được tầm quan trọng của việc nghe pháp học kinh, cũng như khơi dậy tinh thần tôn trọng pháp bảo trong mỗi hành giả tân học. Qua ngày hôm sau đại đức chia sẻ thêm về kinh nghiệm tu tập hạnh nhẫn qua bài kệ “nhẫn” trong Luật Nghi Khất Sĩ. Đại đức đã phân tích bài kệ và sau đó liên hệ trích dẫn vài đoạn kinh từ Kinh Tăng Chi, Kinh Tương Ưng để giới thiệu về phương pháp nhẫn cũng như cách đoạn trừ sân hận.

Đến ngày thứ 9, Ni trưởng Cảnh Liên đã thay mặt chư vị tôn túc Ni để đến chia sẻ kinh nghiệm tu tập với hội chúng khóa tu. Ni trưởng đã nhấn mạnh với chư Ni tân học về ân đức của Tổ Ni Kiều đàm di cùng nhắn nhủ về tinh thần cần hành trì Bát kỉnh pháp. Sau đó Ni trưởng đã ôn lại giới hạnh oai nghi cho chư Ni, đồng thời liên hệ những lời dạy của Tổ sư qua bài “Phật ngôn” trong Luật Nghi Khất Sĩ để hành giả thấy rõ tiến trình tu tập và sự chuyển hóa tâm ý. Đồng thời Ni trưởng đã sử dụng vốn kiến thức về Duy thức của mình để triển khai và nêu lên con đường chuyển hóa các thức thành trí, nhằm giúp cho hành giả tân học có thêm phương pháp chuyển hóa các cấu uế lậu hoặc để đến bến bờ giải thoát.

Đến ngày cuối Đại đức Giác Hoàng đã chia sẻ những kinh nghiệm tu tập cũng như giải đáp để tháo gỡ những khúc mắt mà hành giả tân học đã vướng phải. Đại đức đã giúp cho hành giả vừa am hiểu thêm giáo pháp Phật-đà vừa thấy được nút thắt cần được tháo mở, và phân biệt được việc nặng nhẹ trong thân hành của người Tăng sĩ, để giúp cho cư gia bá tánh tăng trưởng niềm tin nơi Tam bảo, và tạo duyên lành để nhân sanh không rơi vào con đường tà kiến. Sau đó Đại đức đã có buổi sinh hoạt khuyến khích hội chúng viết lên những lời tri ân, cảm tưởng của mình khi tham dự khóa bồi dưỡng đạo hạnh lần này.

Trên đây là nội dung tóm lược mà các vị giáo thọ sư đã thuyết giảng trong khóa bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 7 này. Giờ đây con xin kính trình lên, Kính mong chư tôn thiền đức lãnh đạo giáo đoàn thùy từ chứng minh cho.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan