CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ bế mạc Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh tại Trường hạ Ngọc Phương

Mùa An cư được chế định thời đức Phật, chư Tăng an trú, thúc liễm thân tâm để tăng trưởng trí đức - tuệ đức - tâm đức. Cho đến hôm nay - Phật lịch 2564, dù thời gian cách Phật quá xa, nhưng hình ảnh Tăng đoàn của đức Phật vẫn còn hiện hữu.

Tịnh xá Ngọc Phương hình ảnh trang nghiêm hàng ngày y vàng phất phơi, bình bát trong tay, chánh thân đoan tọa mỗi thời thiền - thời kinh của một Ni trẻ, khiến những ai nhìn thấy đều tăng niềm hỷ lạc. Có được xúc cảm ấy là nhờ ân đức của quý Ni trưởng, Ni sư đã một đời hi sinh cống hiến và phục sự cho đạo Pháp nói chung và Ni giới Hệ phái Khất sĩ nói riêng; quý ngài đã lo toan mọi thứ, sắp xếp các ban (Quản chúng, Giáo thọ sư, Tri sự, Trị nhật…) ổn định đâu ra đó để chư Ni trẻ nơi đây được chuyên tâm tu tập trong suốt ba tháng An cư.

Ngày 25/8/2020 (mùng 7/7 Canh Tý), tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Phương diễn ra buổi Lễ Tổng kết khóa An cư kiết hạ, Lễ Bế mạc Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh. Dưới sự chứng minh của Ni trưởng Chiêu Liên - Giáo phẩm thường trực Ni giới HPKS; NT. Phục Liên - Giám luật trường hạ Tổ đình Ngọc Phương; NT. Tố Liên - Đồng Giám luật trường hạ; NT. Viên Liên - Hóa chủ trường hạ; NT. Minh Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên trong Ban Quản chúng và Ban Giáo thọ trường hạ.

Trong buổi lễ, chư Ni hành giả An cư được quý Ni trưởng, Ni sư lãnh đạo Hệ phái, Ban Chức sự Trường hạ ban lời chỉ dạy, giáo huấn như món hành trang mang trở về bổn xứ:

Ni sư Triệu Liên - Ban Kiểm chúng, đã báo cáo sơ lượt và tổng kết khái quát vài nét (sinh hoạt, thời khóa tu tập, nội qui quy định) của toàn hạ sinh trong suốt thời gian 3 tháng và tuần lễ Khóa tu Đạo hạnh nội bộ.

Ni sư Tín Liên - Ban Thư kí và Ban Giáo thọ, cũng có lời nhận xét chung về cái ưu, cái khuyết; cũng như cho lời khuyên và khích lệ đến chúng hạ sinh qua các thời kinh, thời thiền tọa, tuần lễ tu đạo hạnh.

NT. Minh Liên - Ban Dẫn chúng các thời tu niệm của hạ trường (tu tập tại chánh điện, lớp học giảng đường, thọ thực ở trai đường), có lời nhận xét về điểm ưu và khuyết của chư hành giả an cư.

NT. Phục Liên - Ban Giám luật trường hạ, đã có lời giáo giới cho chư hành giả an cư và giới tử cho đàn giới tháng 10 sắp tới.

NT. Tố Liên - Ban Giám luật trường hạ đã ban đạo từ nhắc nhở (Oai nghi – Hạnh kiểm theo giới luật) sơ lược qua sáu lời nguyện cầu “Bổn Hoài Tu Sĩ” (NT. Tố Liên diễn dịch thành thơ) cho chư hành giả an cư và giới tử.

NT. Viên Liên - Hóa chủ trường hạ đã nhận xét thứ nhất là cách làm việc của Ban điều hành cần phải lưu ý, để kịp thời bổ sung và phát triển cái ưu và khuyết, cũng như để rút ra kinh nghiệm làm việc về sau. Thứ hai là tán thán công đức nỗ lực tu tập của các hành giả An cư năm nay, có kết quả tốt so với nhiều mùa hạ đã qua cũng như nhắc nhở đến giới tử cho giới đàn sắp tới. Thứ ba nhận xét sự đoàn kết của hành giả An cư từ các vùng miền trở về cùng chung tu tập.

NS. Phụng Liên - Ban Giáo thọ sư cũng có thông báo cho một số phương hướng sắp tới như: Giải hạ, lễ Vu lan và Tự tứ, Giới đàn, Khóa tu truyền thống vào tháng 9/11 ÂL.

Sư cô Tâm Liên đại diện chư hành giả An cư có đôi lời bộc bạch dâng lên chư Tôn đức mừng khánh tuế các ngài:

“… Mẹ cha cho con xác thân này,

Rồi một ngày kia vô thường tan hoại;

Thầy cho con đôi mắt trí tuệ,

Một khi mở ra, con đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa. 

…Và giờ này chúng con thành tâm sám hối những lỗi lầm được quý Ni trưởng nhắc nhở, chỉ dạy… Chúng con nguyện hứa sẽ nỗ lực phát huy hơn nữa những việc đã làm được, những việc chưa làm được hoặc lỗi lầm mắc phải chúng con nguyện xin chừa bỏ, nỗ lực tinh tấn tu học bội phần hơn nữa...”

Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh đã kết thúc, Khóa An cư Kiết hạ tại Tổ đình Ngọc Phương dần khép lại, trong thời gian và không gian hiển hiện sự chia tay sắp tới, một hành giả tu tập, nương theo chánh pháp của đức Như Lai, hướng đến con đường giải thoát thì ngày nào cũng như ngày nào.

Những hình ảnh ghi nhận:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan