CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu đạo hạnh

KHÓA học nêu lên tuệ thức dày

TU rèn chí cảở mai đây

ĐẠO thành đức trọng tình trong sáng

HẠNH trí song song thoát bụi lầy

LẦN tỏ xa lìa bao chướng ngại

BA Ngôi chí vững rạng muôn ngày

SADI TẬP SỰ bồi nhân cách

TĂNG chúng tri tường dạt bóng mây

MỘT khắc ghi tâm dùng mọi thuở

TRĂM năm liễu ngộ tánh không gầy

MƯỜI phương thấu được lòng tin kính

VỊ ngát do từng nỗ lực xây

NI chúng song hành qua chuẩn mực

TÁM phương khắc phục quả cơm dầy

TRĂM năm liễu ngộ cơ huyền sáng

NĂM tháng yên bình tật chẳng lây

MƯƠI sự đều thông khi thọ thức

VỊ thơm ý diệu thức đong đầy

TẠI NƠI PHÁP VIỆN vườn Chân Lý

Tỏa ánh ĐĂNG QUANG tạo sức thầy

HAI NGÀN MƯỜI BẢY cơ đời rụng

Khóa học dung hòa tuệ thức xây.

kt11

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan