CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần 19 của GĐ. III

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh,

Kính bạch chư Tôn Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư cùng chư Đại đức Tăng chứng minh,

Kính thưa toàn thể đại chúng,

Ban Thư ký chúng con xin kính trình các điểm nổi bật trong khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 19, tại Tịnh xá Ngọc Chánh như sau:

I. Số lượng hành giả tham gia khóa tu

Khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 19 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Chánh (thị trấn Ea Drăng, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk) do Ni sư Hiếu Liên đăng cai, diễn ra từ ngày 18-28/ 8/ Kỷ Hợi (nhằm ngày 16-26/ 9/ 2019).

Khóa tu có 73 hành giả, trong đó 39 Sa-di, Tập sự 34 Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni, Tập sự nữ. (Sa-di: 17, Tập sự Tăng: 22, Tỳ-kheo-ni: 3, Thức-xoa: 2, Sa-di-ni: 10, nhập chúng: 10, Tập sự Ni: 9)

II. Nội dung giảng dạy

Sáng ngày 18/ 8 đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu dưới sự chứng minh của: Hòa thượng đạo hiệu Giác Phương Đệ tam chứng minh Giáo đoàn III; Thượng tọa đạo hiệu Giác Tiến Phó Trưởng ban Trị sự Giáo đoàn III; cùng quý Thượng tọa, Đại đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư và Sư cô hành giả trong khóa tu.

* Ngày 18/ 8: Hòa thượng đạo hiệu Giác Phương chỉ dạy cho các hành giả trong khóa tu về tầm quan trọng của pháp học và pháp hành trong đời sống tu hành. Hòa thượng cũng đã sách tấn cho các hành giả thông qua các bài kệ Chơn lý như bài Thân và bài Ý.

* Ngày thứ 2: Thượng tọa Giác Hoàng giảng đề tài Thập Lục Hạnh. Thượng tọa chỉ dạy chi tiết về các oai nghi trong kệ Thập Lục Hạnh mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã chỉ dạy. Thượng tọa khích lệ các hành giả hoàn thiện các oai nghi để có thân tướng trang nghiêm, tâm tư thanh tịnh. Qua đó giúp hành giả được lợi ích thân tâm và giúp cho đạo pháp được xương minh lâu dài.

* Ngày thứ 3: Buổi sáng: Ni trưởng Hiệp Liên, với đề tài: “Ý nghĩa của sự xuất gia”. Ni trưởng đã chia sẻ đến hội chúng về 3 ý nghĩa của sự xuất gia và Ni trưởng kể cho các hành giả những mu chuyện của các bậc Cao Tăng thuở xưa.

Buổi chiều: Đại đức Giác Minh Tường chia sẻ đến hội chúng về tầm quan trọng của việc giáo dục cũng như môi trường giáo dục đối với đời sống xuất gia.

* Ngày thứ 4: Đại đức Giác Nhường sách tấn các hành giả cần hoàn thiện phẩm hạnh của người mới xuất gia. Ngoài ra, Đại đức còn hướng dẫn cho các Sa-di và Tập sự tu học các bài học căn bản trong Luật nghi mà Giáo hội quy định để sau này Giáo hội xem xét để được thọ giới.

* Ngày thứ 5: Ni trưởng Cảnh Liên nói về 5 uẩn để giáo giới hội chúng, Ni trưởng mong muốn các vị hành giả không nên để các pháp bất thiện làm hại tâm mình.

* Ngày thứ 6: Đại đức Giác Đoan khuyến khích chư Tăng Ni khéo áp dụng tùy pháp và thuận pháp trong đời sống tu tập hàng ngày.

* Ngày thứ 7: Đại đức Giác Thống chia sẻ đến chư huynh đệ về đề tài: “Tâm thế của người xuất gia”, Đại đức khích lệ hội chúng cần ý thức giá trị người Khất sĩ trong đời sống thường ngày.

* Ngày thứ 8: Đại đức Giác Thống chia sẻ về oai nghi đạo hạnh đối với các hành giả trong khóa tu.

* Ngày thứ 9: Đại đức Giác Ảnh gợi lại cho chư hành giả về mục tiêu ban đầu của sự xuất gia, Đại đức hy vọng các huynh đệ giữ tâm hạnh vững mạnh đề hoàn thành tâm nguyện xuất gia.

* Ngày thứ 10: Hòa thượng đạo hiệu Giác Trong – Tri sự phó Giáo đoàn III chia sẻ đến hội chúng đề tài: “Bảo hộ tự thân”. Hòa thượng nhắc nhở các hành giả trong mỗi người đều có kho báu và mong muốn mọi người ráng gìn giữ nó để được hạnh phúc lâu dài trong ánh sáng của sự giác ngộ.

III. Thời khóa tu: Nối tiếp sự thành tựu các khóa tu học trước, nên Ban Tổ chức vẫn thống nhất về thời khóa biểu sinh hoạt cho khóa tu. Tuy nhiên cũng có một vài sự điều chỉnh nhỏ, nhằm giúp cho các hành giả thuận lợi trong việc tu tập.

IV. Sự tu tập của các hành giả

Về tham dự khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần này, có nhiều vị sơ cơ, mới bước chân vào đường đạo, nên còn bỡ ngỡ, chưa thuần thục trong oai nghi, tế hạnh. Nhưng trải qua những ngày tu tập, được sự khích lệ, sách tấn của các vị Giáo thọ sư và sự khích lệ từ hội chúng tu tập, các vị hành giả đã ý thức được giá trị, lợi ích của sự tu tập. Và như thế, các hành giả trong khóa tu dần đi vào ổn định, thực hành tốt sự chỉ dẫn của Ban Tổ chức. Xuyên suốt khóa tu, không có vị nào vi phạm những lỗi quá lớn làm ảnh hưởng cho khóa tu.

V. Ban Ngoại hộ

Khóa tu này được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Chánh, nên Ni sư, quý Sư cô và Phật tử trong Tịnh xá là những vị chịu trách nhiệm chính trong việc hộ trì về các nhu yếu phẩm cho các hành giả xuyên suốt khóa tu.

Ni sư trụ trì rất chu đáo và cẩn trọng trong việc sắp xếp mọi nhu cầu chính đáng cho các hành giả. Tất cả mọi việc đều thưa thỉnh ý kiến của Ban Tổ chức trước khi làm.

Về quý Phật tử hộ trì khóa tu rất nhiệt tâm và cung kính đối với các hành giả. Quý Phật tử đã thể hiện sự điềm đạm, chánh niệm, lúc nào cũng giữ sự im lặng giúp cho khóa tu thành công tốt đẹp.

Bên cạnh sự hộ trì bên ngoài, quý Phật tử đã sắp xếp thời gian rảnh ri tham gia tu học cùng đại chúng. Đây là điều rất đáng được trân trọng và tán thán.

Kính bạch chư Tôn đức! Kính thưa toàn thể hội chúng!

Vừa qua là bản báo cáo tổng kết của khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 19, chúng con kính trình quý Ngài chứng minh.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan