CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng kết khóa an cư tại Trường Hạ tại Tịnh xá Ngọc Phương PL. 2552 - DL. 2008

 

Y cứ Tỳ Ni Luật tạng Phật chế, được sự cho phép của Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Ban Đại Diện PG quận Gò Vấp, Ban Tôn giáo - Dân tộc TP. Hồ Chí Minh, cũng như chánh quyền địa phương sở tại, nhằm nâng cao trình độ giáo lý cũng như bồi dưỡng năng lực nội tâm, trợ duyên các hành giả An cư trên bước đường tấn tu đạo nghiệp, hàng Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ Ni giới đã tổ chức khóa An cư Kiết hạ hằng năm.

Năm nay, Ban Chức Sự trường hạ tịnh xá Ngọc Phương gồm:

-  Thiền chủ: NT. Tràng Liên; Phó Thiền chủ: NT. Châu Liên;

-  Hóa chủ: NT. Ngoạt Liên; Phó Hóa chủ: NT. Minh Liên;

-  Giám Luật: NT. Tân Liên;

-  Quản chúng: NT. Chiêu Liên;  NT. Phục Liên;

-  Ban Kiểm soát  và Ban Thư ký.

Ban Giảng huấn trường hạ gồm chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa như: HT. Thích Trí Quảng, HT. Giác Toàn, HT. Thích Minh Thông, HT. Thích Thiện Trí, HT. Giác Giới, HT. Giác Thường, TT. Giác Pháp và 7 vị giảng sư Ni giới HPKS.

Hành giả an cư kiết hạ: 178 vị (trong đó có 42 vị trú xứ từ các tỉnh về an cư tập trung tại trường hạ Ngọc Phương).

            Các trú xứ tùng hạ tại TX. Ngọc Phương: 27 trú xứ gồm 96 vị.

            Ban Chức sự trường hạ cũng được sự hỗ trợ của quý Ni trưởng - Ni sư trụ trì Tịnh xá các nơi khắp hai miền Nam - Trung qua 11 phiên trực hạ gồm 33 vị. Mỗi phiên trực một tuần lễ luân phiên, nhằm mục đích hỗ trợ Ban chức sự trong việc hướng dẫn, nhắc nhở và sách tấn đại chúng tu học.

            Chương trình tu học:

           

03:45            :  Thức chúng

04 - 4:30       : Công phu

04:30’ – 5:00: Ngồi thiền

05 – 5:20’      : Thể dục

05:20 – 5:50 : Chấp tác

6:00 – 6:30      : Điểm tâm

7:00 – 10:00    : Học kinh luật

11:00 – 12:00  : Cúng dường thọ trai

12:30 – 13:30  : Chỉ tịnh

14:00 – 16:00     : Văn kinh thính pháp

17:00 – 17:30      : Kinh hành

17:30 – 18:00      : Ngồi thiền

18:30 – 19:30      :Tụng kinh

21:00                   : Chỉ tịnh

Qua gần 3 tháng An cư, một số thành quả đáng khích lệ Trường hạ đã đạt được như sau:

-  Kiến thức nội điển của đại chúng được củng cố ngày một chuyên sâu.

-  Hằng ngày chư Ni tụng kinh theo thời khóa, tinh tấn thiền định, kinh hành… đã thể hiện tốt oai nghi và hạnh nguyện của hành giả an cư.

- Mỗi nửa tháng một lần, Ni Trưởng đương kim và NT. Trụ trì Ngọc Phương lần lượt giáo giới, khích lệ, sách tấn chư Ni tu học.

- Trong Hạ, chư Ni cũng được nghe lời thuyết trình của Ban Đại diện PG. Q. Gò Vấp, Ban Tôn giáo TP., Mặt trận TQ Quận, BCH Phụ nữ Q. Gò Vấp. Nội dung thuyết trình liên quan đến tình hình đất nước, những chánh sách mới nhất về tôn giáo của nhà nước, nhờ đó chư Ni bắt kịp thông tin cần thiết của nhân sinh, xã hội và tôn giáo.

Đặc biệt trường hạ cũng tổ chức thực tập diễn giảng với hơn 30 Ni sinh đăng ký thuyết trình. Không khí phấn khởi và sinh động. Qua thực tập, giảng sinh được làm quen kinh nghiệm diễn giảng, dạn dĩ và tự tin hơn. Nhiều nhân tố mới đầy triển vọng  được phát hiện làm hài lòng chư tôn giáo phẩm, nức lòng Ni chúng.

 Tất cả thành quả trên đạt được  là do:

- Tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm cao của hàng giáo phẩm Hệ phái KS Ni giới.

-  Sự quan tâm hỗ trợ hết lòng của chư tôn đức Tăng trong hệ phái, sự hỗ trợ của Ban trị sự THPG, Ban Tôn giáo, MTTQTP và MT Quận. Gần gũi nhất là Ban đại diện PG Q. Gò Vấp, Ban Tôn giáo Quận và các cấp chính quyền địa phương sở tại.

- Đặc biệt là sự nhiệt tình trợ duyên của chư tôn đức, quí Ni Trưởng, Ni Sư trụ trì các Tịnh xá, tịnh thất, tự viện trong và ngoài hệ phái. Nhất là những tấm lòng vàng hộ trì Tam Bảo của thiện nam tín nữ trong và ngoài nước, kẻ công người của, kẻ tịnh tài, người tịnh vật đã trợ duyên cho mùa an cư kiết hạ năm nay tại Tổ đình Ngọc Phương được thành tựu viên mãn.

- Một yếu tố quan trọng quyết định cho sự thành công của mùa Hạ năm nay chính là tinh thần cần tu hiếu học của toàn thể thiền đường đại chúng. Mỗi người là một đóa hoa tươi mát tô điểm cho vườn hoa đại thể càng tỏa ngát thơm hương.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan