CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm an cư năm 2008

 Chẳng còn bao lâu nữa mùa An cư Kiết hạ PL.2552 sắp khép lại, bao kỷ niệm vui buồn rồi cũng sẽ qua đi, nhưng điều sẽ mãi còn đọng lại trong tâm khảm của mỗi huynh đệ đó là những lời kinh, những ý pháp đã được chư Tôn đức tận tình truyền trao. Tùy khả năng mỗi huynh đệ mà có sự cảm nhận khác nhau, nhưng có một điều chắc chắn là tất cả đều ích lợi cho việc chuyển hóa thân tâm trên bước đường tìm về tánh uyên nguyên, chân tâm hằng hữu của mỗi hành giả. Đây là một trong những kỷ niệm khó phai trong cuộc đời một vị Khất Sĩ. Và dẫu mai này dầu ở nơi đâu, huynh đệ chúng ta hãy xin giữ lại những kỷ niệm này để làm hành trang trên bước đường tu học.                                                               

Mai đây lớp Hạ qua rồi 

Bao lời thầy dạy vẫn ngời âm vang 

Đó là những món hành trang

 Giúp ta vượt khỏi con đàng tử sanh.

Ngược dòng thời gian trở lại thời Đức Phật còn tại thế, Ngài luôn quan tâm đến đời sống đạo hạnh của các vị Tỳ-kheo, do đó Ngài đã thiết lập pháp an cư vào mùa mưa nhằm giúp cho hàng đệ tử xuất gia của Ngài tiến tu đạo nghiệp. Đồng thời, an cư cũng là dịp để Đức Như Lai truyền đạt những kinh nghiệm tu học và hoằng pháp cho các đệ tử sau những ngày tháng vân du hoằng hóa.

Trên tinh thần đó, hằng năm chư Tôn giáo phẩm tổ chức cho chư Tăng hệ phái tập trung an cư tại tịnh xá Trung Tâm. Đây là quãng thời gian các vị Tăng Khất Sĩ khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam từ xa xôi hẻo lánh cho đến những vị đang trú ở những thành phố lớn đều tập trung về trụ sở của hệ phái, sống chung với nhau, lấy tinh thần Lục hòa làm nền tảng, và tất cả đều thực hiện phương châm mà đức Tổ Sư khai lập hệ phái đã đề ra: “Cái sống thì phải sống chung, cái biết thì phải học chung, cái linh thì phải tu chung” qua những thời khóa tu học như học pháp, tụng kinh, tu tập thiền định, v.v… nhằm phát triển tâm linh, tấn tu Tam vô lậu học.

Cảm niệm An Cư

Sống trong thời đại vật chất thịnh hành, mồi danh bả lợi sóng tình luôn quyến rũ, lấp che, xô dạt hàng Tăng trẻ chúng con, do đó sự sách tấn, khai thị và bảo hộ của chư Tôn đức là điều vô cùng quý báu đối với chúng con. Vì vậy, an cư là cơ hội để được gần gũi, học hỏi những kinh nghiệm qua bao năm tháng tu học và hành đạo của quí Ngài.

Với tinh thần “Truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai”, “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, chư vị Pháp sư, Giảng sư, Giáo thọ sư đã đem hết tâm huyết truyền trao gia tài pháp bảo cho chư Tăng cầu học. Chẳng khác nào ông trưởng giả đem tất cả của báu trao truyền lại cho các con, để các con tiếp tục thừa tự “gia tài pháp bảo” vô giá do cha để lại.

     Nhìn vào lịch thuyết giảng hằng tuần, với một lực lượng giảng sư đầy kinh nghiệm giảng dạy và hành trì. Vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần, Hòa Thượng Giác Toàn giảng Kinh A Hàm, với những bài kinh ngắn gọn nhưng nội dung mang tính giáo dục rất cao. Học qua từng bài kinh, mỗi người dường như tự tìm thấy hình ảnh chính mình qua bài kinh Phật dạy, để từ đó tu tập và chuyển hóa thân tâm; giảng về kinh tạng còn có các vị giảng sư trong hệ phái như: TT. Giác Pháp, TT. Minh Hóa, TT. Minh Thành.

Nửa tháng một kỳ, vào ngày thứ năm trong tuần là buổi thuyết giảng về Luật tạng do Hòa Thượng tuyên luật sư Thích Minh Thông giảng dạy. Với những kiến thức uyên thâm về Luật tạng, Hòa thượng đã triển khai một cách uyển chuyển, làm cho người học không cảm thấy khô khan mà còn thích thú học tập và hành trì giới luật mà Phật chế định.

Vào ngày thứ tư HT. Thiện Trí giảng Luận Trí Độ, mở đường giác ngộ cho hành giả thấy rõ thực thể của các pháp; môn Vi Diệu Pháp cũng được TT. Bửu Chánh giảng giải hết sức sinh động.

     Bên cạnh đó chư Tôn đức lãnh đạo giáo hội, chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái triển khai một số chuyên đề nhằm sách tấn chư Tăng tinh tấn tu học như HT. Trí Quảng, HT. Minh Chơn, HT. Giác Tường, HT. Giác Giới, HT. Giác Ngộ…

Mặc dầu công việc Phật sự đa đoan, tuy nhiên mỗi tuần một lần HT. Thiện Nhơn vẫn đến triển khai về hiến chương giáo hội vừa mới sửa đổi, bên cạnh đó những lời kinh, ý pháp của Hòa thượng tuôn chảy như mạch nước nguồn bất tận. TT. Minh Bửu với chuyên đề Phật tánh. ĐĐ. Giác Duyên triển khai chuyên đề Tôn Giáo Học và ĐĐ. Giác Hoàng giảng về chuyên đề thiền học. Mỗi vị giảng sư có cách truyền đạt khác nhau, nhưng đều có một điểm chung đó là sự nhiệt tâm truyền trao giáo pháp và mong muốn tất cả chư Tăng đều thực hành giáo pháp để tìm sự an lạc nội tại từ đó hằng sống với tự tánh thanh tịnh của chính mình.

Giáo lý được triển khai đều dựa trên nền tảng Kinh - Luật - Luận ngang qua hai hệ thống Nam và Bắc truyền Phật giáo. Ngoài hai hệ thống kinh điển trên còn có bộ Chơn Lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang được kết hợp từ 2 nguồn tư tưởng trên, tạo nên một sắc thái mới có tính cô đọng những tinh hoa của hai hệ thống Nam Bắc truyền Phật giáo, cũng được HT. Giác Thường triển khai sâu rộng trong suốt ba tháng hạ.

Ngoài việc học Kinh - Luật - Luận, hành giả an cư có thể trao đổi những kinh nghiệm tu học, các nền văn hóa ứng xử nơi nhiều vùng miền khác nhau, mà không phải mất thời gian bôn ba lặn lội để kiếm tìm học hỏi. Có thể nói đạo tràng an cư kiết hạ tịnh xá Trung Tâm hệ phái Khất Sĩ là nơi quy tụ chư Tăng rất nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vì vậy, nếu chịu học hỏi qua ba tháng sống chung tu học với nhau, mỗi người có thể học được rất nhiều điều bổ ích. Do đó:

       Dẫu cho tung cánh muôn phương

         Ơn thầy nghĩa bạn hạ trường không phai.

Là một tăng trẻ, đôi khi chúng con còn giải đãi trong công phu tu học, đôi khi nhìn huynh đệ tinh tấn tu học, mình cảm thấy hổ thẹn với tự thân và luôn tự nhủ rằng hãy cố gắng tinh tấn thêm lên từng giờ, từng phút phải siêng năng “quét” đi những dục vọng, sân giận, bất mãn, v.v… chừng nào chưa hết “bụi” thì phải tiếp tục “quét”, tiếp tục “lau chùi”.

Vì vậy, ba tháng an cư là thời gian mỗi huynh đệ chúng ta có cơ hội nhìn lại chính mình, đồng thời chuyên tâm đào sâu Phật học và hành trì giáo pháp. Vì vậy đây là cơ hội tốt để chuyển hóa thân tâm, chính vì thế mỗi người sẽ tinh tấn hơn, mạnh mẽ hơn sau ba tháng nỗ lực tu tập.

Ngày về trú xứ nở hoa

Kết thành đài báu thiết tha cúng dường

Dâng lên chư Phật mười phương

Vu Lan hiếu hạnh tuệ hương rạng ngời.

Ngưỡng nguyện chư Phật gia hộ cho chúng con hằng tinh tấn để sớm thành tựu đạo nghiệp, cầu nguyện cho tất cả chúng sanh cũng phát tâm vô thượng Bồ-đề. Mong chư huynh đệ tiếp tục trở về để lục hòa cộng trụ vào mùa hạ năm sau và mong rằng chư huynh đệ các trú xứ chưa về sẽ có cơ duyên về an cư, để tất cả chúng ta tiếp tục học và hành trì những giáo lý nhiệm mầu mà Đức Từ Phụ đã ban tặng.

Mượn dăm chữ để thay lời tâm sự

Bao đạo tình bao nghĩa nặng ân sâu

Vi diệu thay Phật Pháp thật nhiệm mầu

Dìu sanh chúng quay đầu về bến giác.

Chỉ vài trang giấy nhỏ không thể nói cạn lời. Tuy vài dòng ngắn ngủi nhưng đây là những lời “cảm niệm” chân tình, kính xin chư Tôn đức cùng đại chúng hoan hỷ.

Con xin thành tâm kính chúc chư tôn đức ban chức sự hạ trường pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo nghiệp chóng viên thành.

Kính chúc đạo tràng An cư Kiết hạ thành tựu viên mãn.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan