CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp hành Khất sĩBáo cáo tổng kết khóa tu Truyền thống Phân đoàn I - Giáo đoàn IV lần thứ 13

No Picture

Thể theo thông lệ hằng năm, cứ vào đầu tháng 3 âl, Ni trưởng Trưởng Phân đoàn tổ chức khóa tu định kỳ cho Ni chúng Phân đoàn quay về nguồn cội của Tổ Thầy, đó là truyền thống " Tập sống chung tu học", đây là một nét đẹp của Hệ phái Khất sĩ, đã trãi qua bao thế hệ kế thừa được cân bằng giữa pháp học với pháp hành, nhằm thúc liễm thân tâm trau dồi “Tam vô lậu học”.Pháp viện Minh Đăng Quang Q. 2 tổng kết các khóa tu học năm Canh Tý.

No Picture

Ngày 19 tháng 12 năm Canh Tý (Nhằm ngày 31/01/2021) tại Pháp viện Minh Đăng Quang Q. 2 đã diễn ra buổi tổng kết các khóa tu học cho chúng Phật tử.Khoá tu Bát Quan Trai cuối năm tại Tịnh xá Ngọc Duyên

No Picture

Sáng ngày 20/01/2021 (nhằm mùng 8/Chạp/Canh Tý) tại Tịnh xá Ngọc Duyên - phường Đập Đá, thị xã An nhơn, tỉnh Bình Định đã trang nghiêm diễn ra khoá tu Bát Quan Trai - Tổng kết cuối năm.SC. Hảo Liên cảm niệm về khóa Sống chung tu học lần thứ 12 của Ni giới Giáo đoàn III

No Picture

Bảy ngày sống chung tu học thật ngắn ngủi nhưng quý báu tột cùng cho việc trau dồi, xây dựng và đi đến sự thành tựu: Giới Định Tuệ. Kinh Phạm võng Bồ-tát giới có viết...SC. Hường Liên cảm niệm về khóa Sống chung tu học lần thứ 12 của Ni giới Giáo đoàn III

No Picture

Kính bạch quý Ngài, vì lòng thương tưởng đến hàng hậu học chúng con và sự phát triển lâu dài của truyền phái Khất sĩ, chư Tôn đức Ni Giáo phẩm đã thống nhất mở ra khóa Sống chung tu học, lấy Giới Định Tuệ làm pháp môn căn bản để tu học và hành trì tính, đến ngày hôm nay là khóa tu lần thứ 12, được chư Tôn đức Ni đăng cai tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Lương (Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận).Tôn chỉ Nối truyền Thích-ca Chánh pháp Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam

No Picture

TỔ           khuyên cố gắng tinh chuyên tu trì

          thầy dạy dỗ nhớ ghi

MINH      thông giáo pháp thực thi hiểu rành

ĐĂNG     đèn sáng tỏ đêm thanh

QUANG minh khắp chốn thị thành gần xaBáo cáo Khóa tu Sống chung tu học – Lần thứ 12 của chư Ni Giáo đoàn III

No Picture

Phật sự hoan hỷ, pháp sự viên thành, khóa Sống chung tu học - 7 ngày của Ni giới trực thuộc GĐ III được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Lương (thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), từ ngày 20 - 27/11/ Canh Tý (02 – 09/01/2021) đã hoàn mãn, Ban Thư ký khóa tu chúng con xin được tổng kết những nét tiêu biểu của khóa tu, kính trình chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn, chư Tôn đức trong Ban Cố vấn khóa tu chứng minh và đại chúng tường tri.Bế mạc Khóa tu Sống chung tu học – Lần thứ 12 của chư Ni Giáo đoàn III

No Picture

Sáng ngày 27/11/ Canh Tý (nhằm 09/01/2021) tại Tịnh xá Ngọc Lương (Suối Nhuôm, Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận), chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III quang lâm chứng minh cho chư Ni trực thuộc Giáo đoàn làm Lễ Tạ pháp kết thúc khóa Sống chung tu học dành cho hàng Tỳ-kheo-ni lần thứ 12.Khóa Sống chung tu học của chư Ni Giáo đoàn III – Ngày thứ sáu và thứ bảy

No Picture

Sáng ngày 25/11/Canh Tý (nhằm 07/01/2021), ngày tu thứ 6 của khóa Sống chung tu học lần thứ 12 của Ni giới GĐ III, NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung (An Khê, Gia Lai) đã chia sẻ với đại chúng về đề tài: “Pháp học và pháp hành”. Ni trưởng nhắc nhở các vị Ni trẻ đi học các trường lớp trong và ngoài nước, có kiến thức Phật học trên lý thuyết chưa đủ, cần phải biết áp dụng vào việc tu tập, phụng sự Giáo hội và giáo hóa, mang lợi ích đến chúng sanhKhóa Sống chung tu học của chư Ni Giáo đoàn III – Ngày thứ tư và thứ năm

No Picture

Sáng sớm ngày 23/11/Canh Tý (nhằm 05/01/2021), chư Tôn đức Ni và đại chúng vân tập về thiền đường Tịnh xá Ngọc Lương (Suối Nhuôm, Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận), tụng Giới Phật tử. NS. Dung Liên – Phó ban Tổ chức, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương đãi lao quý Ni trưởng, chư Tôn đức Ni tuyên đọc Giới và 148 điều răn của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Chuyên mục phụ