CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tìm mẹ

“Mực hòa nước mắt viết nên thơ”

Ngày mùng một tháng hai năm Ngọ

Ngày Đức Thầy lãnh thọ tai ương

Động lòng trời đất thảm thương

Thiên hôn địa ám khác thường mọi khi.

 

Mưa sùi sụt lâm ly như khóc

Gió thét gào ê óc như than

Mây giăng như phủ tấm màn

Ba ngày mù mịt mưa chan dầm dề.

 

Đấng cứu thế chịu bề thê thảm

Tay sắt kia va chạm thân vàng

Tấm thân công đức huy hoàng

Tai bay họa gởi vương mang cực hình.

 

Lòng thiên hạ hãi kinh nhao nhố

Khắp nơi nơi thống khổ bi thương

Công Thầy khai mở đạo trường

Độ trong sanh chúng hiền lương tu hành.

 

Nay Thầy phải lâm vành lao lý

Đệ tử đành rơi lụy khoanh tay

Chước chi gỡ nạn cho Thầy

Ngồi yên nhìn mãi cảnh nầy được đâu?

 

Tám tăng sĩ nặng bầu nhiệt huyết

Lòng thương Thầy tha thiết đớn đau

Phát tâm hòa nguyện cùng nhau

Đến nơi chốn ấy mong sao gặp Thầy.

 

Ví được cảnh sum vầy sư đệ

Thấy được Thầy quý thể tồn sanh

Thân con khổ sở cũng đành

Thủy chung cho trọn tấc thành, hiếu tâm.

 

Xuống đến đó hỏi thăm cớ sự

Ai có ngờ nạn dữ tới nơi!

Thầy đâu chẳng thấy tăm hơi

Mà thân con phải vào nơi ngục tù.

 

Buồn chạnh nghĩ kiếp tu vô tội

Có sao còn ràng trói tấm thân

Nhìn cây kiềng sắt còng chân

Thương Thầy thống khổ ruột dần quặn đau.

 

Ôi, giọt lệ anh hào lã chã…

Khóc Tôn sư, khóc cả chúng sanh!

Thầy truyền giáo pháp tu hành

Là thương trần thế điêu linh khổ nàn.

 

Thầy chẳng quản cơ hàn đói lạnh

Gắng công tu khổ hạnh miệt mài

Mỗi ngày một bữa ngọ chay

Mỗi năm chăn áo đổi thay một lần.

 

Nay còn phải lột trần thê thảm

Một quần đùi mặc tạm che thân

Đêm thời lạnh thấu xương gân

Ngày thời oi bức như gần ngột hơi.

 

Ngày một bữa cơm xơi với muối

Chịu thấy đâu những buổi khảo tra

Lòng nào lòng chẳng thiết tha

Tôn sư như thế, nữa là chúng sanh.

 

Đường giải thoát tu hành gián đoạn

Ngọn pháp đăng đã cạn lưng dầu

Mịt mờ còn thấy chi đâu

Rừng đời hang thẳm hố sâu khôn dò.

 

Hết nghĩ xót thương lo viễn vọng

Lại ngặt mình khổ thống tâm can

Thương Thầy gánh chịu hàm oan

Cõi lòng khô héo, lá gan dập bầm.

 

Mười một bữa giam cầm chẳng hỏi

Đến hôm sau lệnh gọi đi làm

Nghe qua biết tính sao kham!

Cá nằm trên thớt phải cam phận liều.

 

Gắng cất bước đi theo đến đó

Người chỉ cho nhổ cỏ tươi xanh

Than rằng tôi kẻ tu hành

Giới điều Phật dạy sát sanh đặng nào.

 

Người lại bảo không sao điều ấy

Ta khiến làm, tội quấy về ta

Thôi còn biết tính sao a?

Cúi đầu vâng lệnh cho qua trận đòn.

 

Được một tháng không còn nhổ cỏ

Lại bắt qua đắp mộ, chôn thây

Lợp nhà, bửa củi, khiêng cây

Đào mương, chở gạch, đắp xây hố hầm.

 

Việc nặng nhọc cam tâm thọ lãnh

Ghê những là thoi đánh nặng tay

Tấm thân Phật tử đọa đày

Bặm môi mà đếm những ngày đau thương.

 

Còn làm chuyện chán chường tủi hổ

Sai nhà Tăng đem đổ đồ dơ

Không đi bị đánh bất ngờ

Cú thoi tới tấp chẳng chờ nói năng.

 

Lại thịnh nộ hung hăng oai vũ

“Bỏ tù cho đến rũ xương tàn”

Ác tâm người đã dẫy tràn

Nào thương kẻ ngậm hàm oan nín sầu?

 

Thêm những tiếng nặng đầu nhức óc

Giọng cao cầu nhiếc móc khinh khi

Rằng bây ăn học làm chi

Lại theo tà đạo, tu gì đi xin?

 

Mở trí rộng mà nghe tao giảng

Tụi bây là một hạng ngu si

Như bây tu lắm quái kỳ

Như tao mới phải tu vì quân vương.

 

Tu thì phải gươm, thương, đấu sức

Tu phải cho đại lực, đại hùng

Tu sao nước được hưng sùng

Tu cần tranh đấu tới cùng thành công.

 

Với kẻ ấy, khó mong mở miệng

Chỉ im hơi lặng tiếng ngơ tai

Làm câm, làm điếc qua ngày

Như người dị chủng lạc loài đến đây.

 

Thân đứng giữa vòng vây thúc thủ

Từng lớp người bao phủ trùng trùng

Thấy toàn những kẻ dữ hung

Cảnh đâu có cảnh lạ lùng lắm thay.

 

Bởi quá lạ người hay soi móc

Cùng gièm pha trêu chọc giễu chơi

Cái bia cho chúng nhạo cười

Lặng thinh để mặc tiếng người thị phi.

 

Con chịu cảnh thương bi mòn mỏi

Mà tin Thầy khôn hỏi được ai

Ngày qua, rồi lại qua ngày

Chân mang kiềng sắt gần đầy ba trăng.

 

Một bữa nọ kêu phăng buông thả

Rằng “Thầy ông tội đã tạo gây”

Còn trong bóng tối chưa hay

Điều tra giữ lại nơi đây gạn lừa.

 

Liệu bề thế khó thưa hỏi được

Thôi phải đành cất bước ra về

Mặt nhìn cảnh vật ủ ê

Thương thầy khốn khổ dầm dề lụy rơi.

 

Gà lạc mẹ chơi vơi nheo nhóc

Tủa bươn tìm kêu khóc ngẩn ngơ

Lạ lùng, dớn dác thẩn thơ

Mẹ ơi, mẹ hỡi! Bây giờ mẹ đâu?

 

Lệ hầu cạn, nguồn sầu chưa cạn

Khổ thân con, chưa tận mặt Thầy

Khi đi y bát đủ đầy

Khi về trơ tấm thân gầy quần manh.

 

Một lần trót nhìn quanh thảm thiết

Nơi đã ghi một vết thương tâm

Chốn nao Thầy bị giam cầm

Thầy ơi có biết con tầm Thầy chăng?

 

Giọt lệ thảm rơi văng thẩm đá

Khí uất xung ủ cả vòm trời

Đường về thăm thẳm xa khơi

Bước chân ngao ngán rụng rời tứ chi.

 

Nơi chốn cũ nào khi hội lễ

Tình thầy trò vui vẻ bao nhiêu

Nay nhìn quang cảnh đìu hiu

Vắng sau quạnh trước chín chiều ruột đau.

 

Lòng nung nấu trông mau sáng tối

Muốn thâu giờ một buổi thành hai

Đêm qua cho chóng đến ngày

Ngày nay ngóng đợi, ngày mai Thầy về.

 

Ngày qua lại không hề nghe thấy

Bặt bóng tăm từ ấy nhẫn nay

Lòng con tâm trạng ai hoài

Lần tay tính mãi tháng dài năm dư.

 

Ôi đức cả TÔN SƯ thông thấu

Cùng thiên cao địa hậu chứng tri

Con nguyền kiếp kiếp tu trì

Nương về theo bóng từ bi của Ngài

Con chờ đợi ngày mai trời sáng

Đức Thầy về khêu rạng Pháp đăng

Lập nên giới hiệp hòa Tăng

Độ trong sanh chúng đồng đăng đạo tràng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: