CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tán thán

(Kính dâng ĐĐ. Minh Đăng Quang)

Công danh nếu đắm, lụy tinh thần,

Quyết mở càn khôn, đoạt lý chân.

Đệ tử cam lìa, lìa cội Tử,

Mồ phần cũng biệt, biệt cây Phần.

Say mùi đạo lý, tiêu mùi tục,

Nếm vị Thiền na, mất vị trần.

Trổi gót Ta bà, dìu dắt chúng.

Muôn loài tán thán đấng siêu nhân.

trích "Giác Huệ thi tập"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: