CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Một thoáng...

 Ngọc Nhơn khoá tám đăng cai

Hạnh tu Khất Sĩ không phai chân truyền

Hằng ngày bốn buổi toạ thiền

Trưa thời khất thực hoá duyên rạng ngời

Vốn là bài pháp không lời

Thiền hành cũng bốn chẳng rời công phu

Sáng thời Chơn Lý tiến tu

Toạ đàm rạng tỏ, phàm phu dứt lần

Tối thời sám hối tự thân

Vườn thiền chim hót, tứ ân thấm tình

Hàm Cường cát trắng an bình

Bình Thuận ánh đạo quang minh tỏ tường

Chung nhau xây đắp con đường

Tỏ lòng từ ái, tình thương dâng đời!

Tôi anh bao cuộc dạo chơi

Khoá tu truyền thống lưu đời mai sau.

Tam vô lậu học cần trau

Vườn tâm quả giác đón chào bạn ơi.

                                                                         Ngày 7 tháng 11 năm Tân Mão

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan