CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệmHoài niệm

No Picture

Tám năm quảng bá đạo mầu,

Ba y một bát truyền trao lại đời.

Cứu người mê đắm chơi vơi,

Thoát vòng sanh tử, lên trời ngao du.Tưởng niệm Đức Tổ sư 60 năm vắng bóng

No Picture

Ân Tổ sư dày dạn,

hoằng truyền Chánh pháp gian nan;

Đức Sư trưởng nhọc nhằn,

khất thực hóa duyên bao quản.Hòa điệu với trăng sao

No Picture

Mũi Nai đón khách đến tham thiền

Quán chiếu pháp trần xả vạn duyên

Khế lý cơ hiềm thường lưu vận

Phút giây kiến nguyệt nhận pháp thânCông đức Tổ

No Picture

Nức tiếng Minh Quang người hóa độ

Nêu tên Khất Sĩ bậc du hành

Ưu Đàm một đóa lừng muôn cõi

Vạn kiếp danh còn khắc sử xanh.Công đức Sư Tổ

No Picture

Phái Khất Sĩ du Tăng cất bước

Hạnh chân tu cảm hóa tâm người

Noi gương xưa chư Phật ba đời

Thắp ngọn lửa sáng ngời ánh tuệ.Đôi dòng cảm niệm

No Picture

Sáu chục năm dài bặt bóng tăm,

Nhạn tin chẳng có một hồi âm,

Niềm đau đệ tử sầu da diết.

Biết ở phương nao để kiếm tầm!Ánh Minh Quang

No Picture

Minh Quang tiếng chấn miền Nam

Việt Khất sĩ danh lừng cõi

Á Đông Mở cửa Thiền-na soi trí Phật

Khai nguồn Bát Nhã thấu tâm Không.Nỗi lòng hành giả

No Picture

Tiếng chuông ngân vang lên lời kinh kệ,

Nuốt vào lòng những giọt lệ thương đau.

Tưởng Tôn Sư soi ánh sáng nhiệm mầu,

Dù vắng bóng nhưng ơn sâu ghi tạc.Tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

No Picture

Sứ mệnh thiêng liêng cứu hộ đời

Đem nguồn Chánh pháp bủa ngàn nơi

Ươm hoa Bát Nhã tươi nhuần đất

Chủng quả Vô Vi dịu ngọt trờiKính dâng đức Tổ sư

No Picture

Nối truyền chánh pháp Thích-ca

Tăng Ni gốc vững ta-bà vĩnh miên

Tám năm hành đạo khắp miền

Nam Trung, Bắc Việt lửa thiêng rạng ngời.