CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tạ của BTC Tang lễ Ni trưởng Đàn Liên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh.

Kính bạch Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự GHPGVN Quận Bình Thạnh.

Kính bạch Chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng.

Kính bạch quý Ni trưởng hàng giáo phẩm.

Kính bạch quý Ni sư, Chư tôn đức Ni.

Kính thưa quý đại diện chính quyền, cùng toàn thể quý Phật tử.

Ni trưởng Đàn Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên- do niên cao lạp trưởng nên đã thuận lý vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 02 giờ 45 phút ngày 02 tháng 7 năm 2015 (nhằm ngày 17 tháng 5 năm Ất Mùi), trụ thế 81 năm, hạ lạp 53 năm. Tang lễ của Ni trưởng được Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh, Ni giới Hệ phái Khất sĩ và môn đồ pháp quyến trọng thể tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Duyên.

Tang lễ của Ni trưởng đến đây đã sắp viên mãn, thay lời Ban Tổ chức chúng con xin chân thành cảm tạ, tri ân:

- Chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

- Hòa thượng Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.

- Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh.

- Hòa thượng Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ.

- HT. Thích Giải Kinh, Giáo phẩm Phật giáo Quận Bình Thạnh.

- HT. Thích Giác Thuận, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận Gò Vấp.

- Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.

- Chư Tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh và các Quận Huyện.

- Quý Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và Quận Bình Thạnh.

- Quý Ni trưởng giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Quý Ni sư trụ trì các Tịnh xá thuộc Ni giới Khất sĩ.

- Chư Tôn đức Tăng Ni các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Hội đồng điều hành và Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

- Các Giảng viên và Tăng Ni sinh Khoa ngôn ngữ và văn học Trung Quốc tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

- Cựu Tăng Ni sinh Khóa 2 Cao cấp Phật học Việt Nam.

- Ban Chủ nhiệm và Lớp Sơ cấp Phật học Quận Gò Vấp.

- Các Tịnh xá tại Hoa Kỳ.

Đòng thời xin chân thành cảm tạ và tri ân:

- Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Nội vụ Quận Bình Thạnh.

- Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội người Cao tuổi và các Ban ngành đoàn thể phường 12.

- Quý phái đoàn Tôn giáo bạn.

- Thân quyến của Ni trưởng, các Bác sĩ và chư Phật tử đã đến tưởng niệm và đặt vòng hoa kính viếng Giác linh Ni trưởng, phân ưu với Ban Tổ chức lễ tang cùng Môn đồ Pháp quyến.

Và xin chân thành tri ân:

- Chư Tôn đức Tăng, Ni Tịnh xá Trung Tâm, Tịnh xá Ngọc Chánh, Tịnh xá Ngọc Đăng Quận Bình Thạnh, Tịnh xá Ngọc Minh Quận Thủ Đức, Tổ đình Ngọc Phương, Chư Ni và Phật tử các Tự viện, Tịnh Xá Quận Bình Thạnh đã hết lòng hỗ trợ cho công tác tổ chức Tang lễ.

Tang lễ của Ni trưởng Đàn Liên đến đây được thập phần viên mãn. Một lần nữa, thay lời Ban Tổ chức thành kính tri ân và đảnh lễ đáp tạ chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng; Quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni và liệt quý vị. Kính chúc Chư Tôn đức và liệt quý vị vạn sự an lành, sở cầu sở ý thành tựu viên mãn.

Trong lúc tổ chức Tang lễ không sao tránh khỏi những điều sơ thất, ngưỡng mong chư Tôn đức và Liệt quý vị niệm tình hoan hỷ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: