CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sư phụ kính…

SƯ PHỤ KÍNH…

Ngọc Nhiên đêm đông, lạnh, mưa nhiều

Hay tin buồn Sư phụ xả báo thân

Thân con tha phương, tâm hướng vọng quê nhà

Trước di ảnh con khấu đầu đảnh lễ

Con vẫn biết cõi trần là giã tạm

Thác là về, sanh tợ đám phù vân

Nhưng lòng con vẫn ngấn lệ dâng trào

Nay vắng mãi dáng Thầy hiền khả kính

Sư phụ ơi !

Đêm nay đại chúng trang nghiêm tưởng niệm

Công hạnh, kiệm đức, khiêm dung, bình dị, nhân từ

Thạch trụ già-lam, tòng lâm, Pháp viện

Nối gót Tổ thầy, rạng rỡ tông môn

Còn con ngồi đây…

Ngọc Nhiên xa xôi nơi Mỹ Quốc nghìn trùng

Thân, tâm, ý dâng lên Thầy dòng cảm niệm

Không phải là những cảm xúc văn chương

Là kính, là ân, là ơn Thầy tế độ

Con muốn viết thật nhiều lời phi lộ

Niệm niệm ơn Thầy giáo dưỡng dạy khuyên

Nhưng ngôn ngữ trần gian là giới hạn

Mà ân Thầy tợ biển, núi non cao

Giờ gát bút, lệ con lại dâng trào

Kính dâng Thầy bằng cả trái tim yêu

Lời Thầy dạy, nghìn trùng con ghi nhớ…

Thành kính đảnh lễ Sư phụ

Ngày 13/12/2020, đêm tưởng niệm Ân Sư

Con đệ tử, Minh Ẩn

Tịnh Xá Ngọc Nhiên, Garland, Taxax, USA

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan