CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đào tạo từ xa Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc

Ngày mùng 1 tháng 11 năm Canh Tý (14/12/2020), các Tăng Ni và cư sĩ các khóa Đào tạo từ xa kính quý đức hạnh của các bậc Cao Tăng Hệ phái đã vân tập về Pháp viện Minh Đăng Quang thành kính đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc.

Phái đoàn do TT. Thích Giác Hoàng làm Trưởng phái đoàn, cùng với đại diện khóa I – VI.

Sau khi dâng ngũ phần hương cúng dường, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão hồi nhập ta-bà tiếp tục hạnh đức cao dày để hoằng truyền Phật pháp, lợi lạc nhân sinh. Tăng Ni và cư sĩ hữu nhiễu kim quan, bày tỏ lòng tôn kính đối với một bậc Thạch trụ tòng lâm đã vừa quảy dép về Tây.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan