CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chương trình đêm hoa đăng tưởng niệm và Lễ truy niệm công đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM HOA ĐĂNG TƯỞNG NIỆM

VÀ LỄ TRUY NIỆM CÔNG ĐỨC

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC LƯỢNG

(Ngày 11-12/12/2020, nhằm 28 tháng 10 năm Canh Tý)

Tổ đình Nam Trung (TX. Ngọc Tòng, Nha Trang, Khánh Hòa)

 

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa liệt quý vị,

Cuộc đời và đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng là một tấm gương sáng về sự hy sinh, tận hiến cho Đạo pháp và Dân tộc. Trên 65 năm trong cuộc đời (kể từ ngày Ngài trưởng thành), chưa phút giây nào không nghĩ đến tình quê hương, nghĩa đồng bào và đặc biệt là Đạo Phật trên quê hương và thế giới. Tình cảm ấy thiêng liêng biết dường nào! Nay Ngài đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch tại Mỹ quốc, là một sự mất mát lớn lao đối với tông môn Hệ phái nói riêng và Phật giáo hải ngoại nói chung, để lại sự kính tiếc không nguôi đối với môn nhân pháp quyến và hiếu quyến.

Trước sự “ra đi” nghìn thu vĩnh biệt này và để bày tỏ lòng tôn kính đối với cố Trưởng lão Hòa thượng, Ban Tổ chức chúng tôi sẽ long trọng tổ chức Đêm hoa đăng vào tối 11/12/2020 và Lễ Truy niệm công đức đối với cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài vào sáng 12/12/2020.

Nay, trân trọng thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử trong Giáo đoàn sắp xếp thời gian để về Tổ đình Nam Trung (Tịnh xá Ngọc Tòng – Nha Trang – Khánh Hòa) để thắp nén hương lòng, bày tỏ lòng tôn kính và cảm niệm đối với một bậc Tôn trưởng trong Giáo đoàn III, Hệ phái cũng như Phật giáo hải ngoại.  

ĐÊM 11/12/2020 (NHẰM 27 THÁNG 10 NĂM CANH TÝ)

7g00: Vân tập

7g30: Lễ tưởng niệm chính thức cử hành

            - Dâng hương cúng dường Tam bảo

            - Đôi dòng về cuộc đời và đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng

            - Những hồi ức về đạo nghiệp của Ngài gắn bó với Giáo đoàn

            - Những kỷ niệm đẹp khi chư Tôn đức Tăng Ni GĐ III qua hành đạo bên Mỹ

            - Tọa thiền quán tưởng (15 phút)

            - Lời cuối (của Hòa thượng Chứng minh Giáo đoàn)

            - Tụng kinh – Hồi hướng

SÁNG NGÀY 12/12/2020 (NHẰM 28 THÁNG 10 NĂM CANH TÝ)

7g30: Đại chúng vân tập

8g00: Lễ chính thức cử hành

            - Dâng hương cúng dường Tam bảo

            - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự

            - Giáo đoàn thọ tang

            - Cung tuyên Lược sử Trưởng lão Hòa thượng

            - Tịnh tâm cảm niệm đạo nghiệp và ân đức của Trưởng lão Hòa thượng

            - Điếu văn tưởng niệm của Giáo đoàn III – HPKS

            - Cảm tưởng của môn đồ pháp quyến

            - Điếu văn cảm niệm của Tăng Ni du học Ấn Độ

            - Phát biểu của Đại diện Chính quyền (nếu có)

             - Phát biểu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa (nếu có)

            - Phát biểu của Ban Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ (nếu có)

            - Cảm tạ của Ban Tổ chức

            - Tụng kinh cầu nguyện

            - Hồi hướng

 

TM. BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

TRI SỰ PHÓ THƯỜNG TRỰC GĐ III

HT. Giác Phùng  

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan