CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ban Tổ chức và chương trình tang lễ Trưởng lão HT. Giác Phúc

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ & CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG GIÁC PHÚC

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; Hệ phái Khất sĩ - Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC PHÚC

- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Tăng Trưởng Giáo đoàn IV;

- Nguyên Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Nguyên Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;

- Viện chủ Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hoà thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 07 giờ 00, ngày 12 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 28/10/Canh Tý) tại Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

* Trụ thế: 85 năm

* Hạ lạp: 57 năm

Kim quan Hoà thượng được tôn trí tại Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

      

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan