CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức TăngTiểu sử Trưởng lão Giác Phúc (1924 - 2001)

No PictureSuốt 40 năm sống trong Giáo hội Tăng-già và Giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ, hiện nay là Hệ phái Khất Sĩ, thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài đã trụ xứ và trụ trì hơn 20 ngôi Tịnh Xá, từ những ngôi tịnh xá, đạo tràng trên vùng cao nguyên xa xôi đến những ngôi tịnh xá, đạo tràng dưới đồng bằng duyên hải.    Tịnh xá Ngọc Duyên: Lễ tưởng niệm lần thứ 19 cố Hòa thượng Giác Dưỡng viên tịch và khánh tạ điện thờ Quan Âm

No PictureSáng ngày 18/3/2013 (nhằm mùng 7 tháng 2 năm Quý Tỵ), Tịnh xá Ngọc Duyên - Đập Đá – Bình Định do HT. Giác Tần trụ trì, đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 19 ngày Trưởng lão Giác Dưỡng viên tịch. Nhân đó, lễ khánh tạ cổng tam quan và điện thờ Bồ-tát Quan Thế Âm vừa được hoàn thành.Tưởng niệm Ân sư

No Picture Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm 33 năm, ngày Đức Thầy vắng bóng, để bày tỏ lòng tri ân sâu xa nhất, giờ này tất cả Tăng Ni Phật tử chúng con nhất tâm dâng lên Thầy lòng thành kính vô biên, với vòng hoa giới thân huệ mạng cúng dường tưởng niệm.Kính viếng Giác linh cố Hòa thượng Giác Dưỡng

No Picture

Tôi cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng

Được siêu phàm thoát khỏi tử sanh.

Hoàn lai tam giới tu hành

Hoằng truyền đạo pháp sớm thành thiện duyên.Điếu văn cố Trưởng lão Giác Dưỡng

No Picture

Thoát trần tục tiêu diêu Tịnh độ

Về Tây phương dứt khổ cõi phàm

Thân tứ đại đã hoàn nguyên về tứ đại

Người ly phàm nay về cõi siêu phàm.Tiểu sử Trưởng lão Giác Dưỡng

No Picture

Đức cố Trưởng lão Thích Giác Dưỡng, thế danh Đào Vọng, sinh năm Nhâm Tuất (1921) tại thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Đào Thực. Thân mẫu là cụ bà Trần Thị Biếu. Cả hai ông bà đều là dòng dõi Nho phong, đạo đức.Lễ Đại tường cố Hòa thượng Giác Đăng và Khánh thành bảo tháp

No PictureLễ Đại tường và Khánh thành bảo tháp thờ Tam bảo và xá lợi của Hòa thượng Thích Giác Đăng diễn ra vào đếm mùng 1 và ngày mùng 2 vô cùng trọng thể tại Tịnh xá Ngọc Pháp - số 6 Hồng Lĩnh – Nha Trang – Khánh Hòa.Tiểu sử Hòa thượng Giác Đăng (1944 - 2011)

No Picture

Giác tha độ khắp ta bà

Đăng minh chiếu diệu ba la mật thiền

Giác hạnh viên mãn thường nhiên

Đăng minh thường tại cõi thiền vô sanh.Cảm niệm công đức ân sư của Phật tử Tịnh xá Ngọc Pháp

No PictureĐể ghi nhớ ân đức một vị Thầy, một vị ân sư đã ra đi, con Phật tử Thiện Khánh, xin có đôi lời tưởng niệm kính dâng giác linh Hòa thượng Thích Giác Đăng, bậc thầy quý kính của chúng con.Điếu văn Tưởng niệm cố Hòa thượng Giác Đăng của Giáo đoàn III

No PictureTrước giờ cung tống kim quan nhục thân cố HT. Giác Đăng – Nguyên Phó BTS tỉnh hội PG Khánh Hoà, Phó trưởng Giáo đoàn III HPKS, trụ trì TX. Ngọc Pháp đến nơi trà tỳ nghìn thu vĩnh biệt, thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III xin có đôi lời tưởng niệm Giác linh cố Hoà thượng.