CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khấp báo Ni trưởng Nhan Liên tân viên tịch

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang

Phân Ban Ni Giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Mỹ Tho

Ni giới Hệ phái Khất sĩ và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHAN LIÊN

Thế danh TRẦN THỊ ANH

- Viện chủ Tịnh xá Ngọc Mỹ

- Giáo phẩm chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ

- Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Tiền Giang

- Nguyên Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang

- Nguyên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Nguyên Phó Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Tiền Giang

sanh ngày mồng 8 tháng 2 năm Kỷ Mão (1939)

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 21 giờ 7 phút ngày 11 tháng 6 năm 2021 (nhằm ngày mùng 2 tháng 5 năm Tân Sửu) tại Tịnh xá Ngọc Mỹ (phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

Trụ thế: 83 năm, Hạ lạp: 59 năm

Thành kính khấp báo.

Thành kính đảnh lễ cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Cao đăng Phật quốc.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan