CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sử Hệ pháiTăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM kính viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu

No Picture

Sáng ngày 20/12/2020 (nhằm ngày 07/11/Canh Tý), phái đoàn Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam khoá XIII, XIV, XV kính viếng Tang lễ Cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh.Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn I kính viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu

No Picture

Sáng ngày mùng 7/11/ Canh Tý (nhằm 20/12/2020) tại Tịnh xá Ngọc Thạnh - xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn I - Hệ phái Khất sĩ thành kính dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh.Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn II kính viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu

No Picture

Sáng ngày mùng 7/11/ Canh Tý (nhằm 20/12/2020) tại Tịnh xá Ngọc Thạnh - xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn II - Hệ phái Khất sĩ thành kính dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh.Cảm tạ Ban tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc

No Picture

Tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng được Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố và Quận 2, Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ và môn đồ pháp quyến tổ chức từ ngày 12 - 15/12/2020 tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Quận 2, TP.HCM trang nghiêm, trọng thể. Trong giờ phút trang trọng này, thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ cùng môn đồ pháp quyến xin chân thành bái tạ và tri ânTổ đình Minh Đăng Quang (Florida, Hoa Kỳ) tổ chức Lễ Truy niệm Cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc và Cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu

No Picture

Vào lúc 10g00 sáng, ngày 18/12/2020 (Mỹ Quốc) tương ứng 22g00, mùng 5/11/ Canh Tý (Việt Nam), chư Tăng tại Tổ đình Minh Đăng Quang (5607 Town N Country BLvd, Tampa, Florida 33615, USA) trang nghiêm tổ chức:Lễ cung tống kim quan Cố Đại đức Huệ Bửu

No Picture

Sáng ngày 19/12/2020 (nhằm mùng 06/11/Canh Tý) tại tịnh xá Ngọc Châu (Tân Châu, An Giang), Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cung tống kim quan của Cố Đại đức Huệ Bửu đến chùa Thiên Quang trà tỳ. Thư phân ưu Trưởng lão Giác Cầu

No Picture

Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới vô cùng kính tiếc khi hay tin Cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Cầu đã thu thần thị tịch vào lúc 05g00 (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 03/11 Canh Tý) tại Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trụ thế: 82 năm. Hạ lạp: 58 năm.

 Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III kính viếng tang Cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu

No Picture

Vào lúc 15g00, mùng 6/11 Canh Tý (nhằm ngày 19/12/2020), tại Tịnh xá Ngọc Thạnh (xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III - Hệ phái Phật giáo Khất sĩ kính viếng Tang lễ Cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh viên tịch ngày 3 tháng 11 năm Canh Tý (16/12/2020).Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái thành kính viếng tang Trưởng lão HT. Giác Cầu

No Picture

Chiều ngày 19/12/2020 (nhằm ngày 06/11/Canh Tý), chư Tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đã quang lâm về đạo tràng tịnh xá Ngọc Thạnh (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) dâng hương tưởng niệm đến Cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPHVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Tăng Trưởng Giáo đoàn V, Viện chủ tịnh xá Ngọc Thạnh tân viên tịch.Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Cố Trưởng lão HT. Giác Cầu

No Picture

Vào lúc 14 giờ, ngày 19/12/2020 (nhằm ngày 6/11 Canh Tý), chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực HĐTS, Ban, Viện Trung ương, Văn phòng II T.Ư GHPGVN, đã quang lâm Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thắp nén tâm hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, Tăng Trưởng Giáo đoàn V, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) tân viên tịch.

Chuyên mục phụ