CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lịch giảng pháp của chư Tôn đức Tăng Ni Khất Sĩ năm Quý Tỵ 2013

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan