CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngKinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân

No Picture

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ

Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất đông

Tính ra tới số hai muôn tám ngàn,Kinh Vu Lan Bồn

No Picture

Lưu truyền sự tích mấy ngàn năm

Mỗi độ Thu sang, mỗi độ rằm

Sắm lễ Vu Lan cam mỹ phẩm

Dâng Tăng Tự Tứ chí thành tâmNghi Thức Cầu Siêu

No Picture

Nam-mô Phật Tổ THÍCH CA

Tây phương Giáo chủ DI ĐÀ chứng minh

QUAN ÂM, THẾ CHÍ oai linh

PHỔ HIỀN, ĐỊA TẠNG tận tình chứng triNghi thức Cầu an

No Picture

Các con thành kính nguyện lên

Cầu xin Tam Bảo ân trên chứng lòng

Từ bi nhỏ xuống phước hồng

Độ người tai nạn thoát vòng nghiệp vương.Nghi Thức Sám Hối

No Picture

Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ

Để thế gian làm chỗ dựa nương,

Những ai hủy báng khinh thường

Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh.Nghi Thức Thọ Trì

No Picture

Phật là đấng tối cao giác ngộ

Lập đạo tràng tế độ chúng sanh

Luật nghiêm giới cấm ban hành

Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.Kinh Cúng Cửu Huyền

No Picture

Thành kính lạy Cửu Huyền

Thất Tổ Ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành

Con quy y Phật tu hành

Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chứng triNghi Thức Cúng Dường

No Picture

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo

Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường,

Của này vốn của thiện lương

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành.Các bài Kệ Tụng

No Picture

Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi

Ta bước riêng một lối thanh cao

Đạo vàng quý báu biết bao

Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa ngườiNghi Thức Tụng Niệm

No Picture

TỤNG là đọc tụng, NIỆM là suy nghĩ, nhớ tưởng.

TỤNG NIỆM là miệng đọc tụng, tâm nhớ nghĩ, tâm và miệng hợp nhất, chú định vào lời Kinh tiếng Pháp.