CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Luận giảiĐọc Chơn Lý "Lục Căn" - Phần 1

No Picture

Nguyên nhân nào làm sinh khởi lục căn? Trả lời cho câu hỏi này, Chơn Lý đã có một văn phong hiện đại, không rơi vào những biện giải xa xưa hay nêu lên những giả thuyết có trước, không rơi vào những huyền đàm hay nêu thêm những giả thuyết mới mang tính rào đón xung quanh như những nhà biện giải triết học thường làm.Đọc Chơn Lý "Ngũ uẩn" - phần 2

No Picture

Trong phần 2 này tiếp nối với ý tưởng hiện thực hóa những ý niệm mơ hồ, ít nhiều mang chiều kích siêu hình như vậy, người đọc nhận ra rằng Chơn Lý đã cho người đọc thấy cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ, cảnh giới trời và Phật, không hề xa xôi mơ hồ mà nằm lồng trong cảnh giới trần gian này.Tóm lược Chơn Lý VÕ TRỤ QUAN

No PictureThể của vũ trụ là rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng. Vũ trụ giống như hình trái lựu cực to, trong ấy có những quả địa cầu lơ lửng như những hột lựu nhỏ. Muôn loài vạn vật đều có thể quy về lẽ “tròn” của vũ trụ. Lẽ “tròn” là chơn, thiện, mỹ; cũng là đạo quả vậy.  Đọc Chơn Lý Võ Trụ Quan

No Picture

Võ trụ quan là quyển Chơn Lý đầu tiên và có vị trí đặc biệt về nhiều phương diện. Về mặt hình thức văn pháp, đây là một tiểu luận dài gần 4.000 từ được phân thành 10 tiểu đề hay tiết mục như sau:Tìm hiểu bài Kinh "Phước Cúng Dường" trong Luật Nghi Khất Sĩ

No PictureTrong Chơn Lý Luật Nghi Khất Sĩ, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang có giải thích về ý nghĩa của phước cúng dường, phương pháp phát khởi tâm cúng dường bố thí, đưa ra lộ trình về nhân cúng dường là quả báo của phước nghiệp thanh tịnh để phát sanh định huệ, một cách rốt ráo.Đọc Chơn Lý "Ngũ uẩn" - Phần 1

No Picture

Quyển Ngũ Uẩn trong bộ Chơn Lý có vị trí quan trọng trong việc nêu lên những quan điểm mấu chốt về Nhân sinh quan và Vũ trụ quan. Tông chỉ xuyên suốt là một lập thuyết tiến hóa với mục đích cứu cánh là tự nhiên chơn như, là Đạo, Niết bàn.