CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Luận giảiĐọc Chơn Lý "Thập Nhị Nhân Duyên" - Phần 1

No Picture

Mười hai pháp có thể nói chính xác hơn là mười hai mắt xích kết nối với nhau trong một chuỗi nhân quả tạo nên con người và cõi đời. Tính kết nối nhân quả được Chơn Lý diễn đạt linh động và hình tượng hơn – “chuyền níu nhau mãi”. Trên nền tảng của nguyên lý này mà chúng sinh xuất hiện.Đọc Chơn Lý "Lục Căn" - phần 6

No Picture

Cần ghi nhận rằng mặc dù nằm trong nội dung của bài Chơn Lý “Lục căn”, nhưng tiêu đề Căn bổn đầu tiên không phải chỉ để diễn tả nguồn cội đầu tiên của căn mà là diễn tả chung về nguồn cội đầu tiên của bộ ba trần-thức-căn. Đúng hơn, đó là nguồn cội đầu tiên của sự sống mà chúng ta đang chứng kiến.Đọc Chơn Lý "Lục Căn" - phần 5

No Picture

Vì quên căn bổn mà con người u mê hay vô minh, vì u mê và vô minh mà con người tàn ác và phá hoại. Vì u mê và vô minh, vì tàn ác và phá hoại, mà con người chịu những khổ nạn không sao kể xiết, hại mình, hại thế giới, hại quả địa cầu, và hại cả vũ trụ.Đọc Chơn Lý "Lục Căn" - phần 4

No Picture

Một cách sinh động, Chơn Lý đã nhẹ nhàng lướt qua những cái bẫy cực đoan trong thế giới của loại ngôn ngữ cảm tính. Hình tượng cậu “học trò học lên lớp, sống mực thường bền dài” chính là biểu tượng cho nguyên lý trung đạo “yên vui hơn cái tham lam thái quá rồi bất cập”.Đọc Chơn Lý "Lục Căn" - phần 3

No Picture

Trong bài này người viết bàn về nội dung trong tiểu tựa (3) Thuận theo căn là tiến hóa. Bản thân tên gọi của tiểu tựa đã là một tiêu ngữ xác quyết nguyên tắc tiến hóa dựa trên nền tảng là các căn.Bài học Sa-di - Phần 1

No PictureMôn học này do đức Phật Thích-ca dạy đại ý và thị hiện, nhiều đời Tổ sư phân giải, đến đời nhà Minh ở Trung Quốc, Hòa thượng Châu Hoằng (1532-1612, còn gọi là Đại sư Liên Trì, tu tại núi Vân Thê ở Hàng Châu…) đã tổng hợp thành 24 bài học cho Sa-di.Đọc Chơn Lý

No Picture

Chơn Lý đã nói về những khái niệm, những ý tưởng trừu tượng bằng dạng ngôn ngữ trực quan và sinh động, diễn đạt thành công và thông suốt với những hình ảnh cụ thể hiện thực, có sẵn trong thế giới mà mọi người trực diện hằng ngày.Tu theo "Số Tức Quan"

No PictureNhân dịp Đại lễ Tưởng niệm 55 năm Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, tôi xin được chia sẻ đôi điều mà tôi đã trăn trở cũng như nhận thức và kinh nghiệm mà tôi đã thọ học, tu tập theo đường lối của Tổ Sư, đặc biệt thông qua bài “Số Tức Quan” trong bộ Chơn Lý.Đọc Chơn Lý "Lục Căn" - phần 2

No Picture

Nói về giới hạn của trần thức căn nghĩa là nói về giới hạn của vũ trụ vì ở đoạn trước Tổ đã nói: “Trong võ trụ không gian và thời gian chỉ có ba pháp là: Trần thức căn”. Ở đoạn đầu, ‘thức’ được đặt vào vị trí trung tâm để luận giải.Phân tích Chơn Lý "Diệt lòng ham muốn"

No PictureCó xem thấu tình đời người ta mới có được một sự giác ngộ cơ bản (giác ngộ khổ đế) để từ đó chuyển hóa tâm hồn và thăng hoa cuộc sống. Có quán thông nhân thế người ta mới có được một sự tự chủ cần thiết để xây dựng nên một bản lãnh sống an ổn trong xã hội phức tạp của loài người.