CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo pháp Khất sĩPhát biểu đúc kết chứng minh toạ đàm

No Picture

Sau gần 3 giờ đồng hồ làm việc, đã có nhiều ý kiến đóng góp hữu ích từ các vị đại biểu tham gia, với những đề tài thảo luận thực tiễn, giá trị và mang tính khoa học, cùng những ưu tư, trăn trở, thao thức để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như góp phần củng cố đường lối Hệ phái Khất sĩ nói riêng và GHPGVN nói chung.Đôi điều về giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

No Picture

Tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng luôn hướng con người đến Chân – Thiện – Mỹ.  Phật giáo có những đóng góp cho xã hội, cho khối đại đoàn kết toàn dân, điển hình là tịnh xá Phú Cường thuộc Hệ phái Khất sĩ  thực hiện phần nào nhằm nâng cao giá trị này trong xã hội.Tâm thái nhẫn hoà của vị Khất sĩ chân chính

No Picture

Sự đoàn kết phải có cốt lõi là tâm thái nhẫn hòa của hai bên thì sự đoàn kết mới có thực chất. Không may, độ nhẫn hòa trong xã hội hay tổ chức luôn luôn là một biến số dao động dựa trên dòng thác của những diễn biến bên trong tổ chức và bên ngoài xã hội.Khảo sát số liệu của Hệ phái Khất sĩ trong những văn kiện chính quy

No Picture

Khi chỉ nói đến số lượng Tăng Ni và số lượng tự viện thì chúng ta thấy Kỷ yếu Đại hội năm 1993 có 245 vị và 242 ngôi. Hai con số này cho thấy rằng 90% những ngôi Tịnh xá chỉ có một vị Tăng hay một vị Ni mà thôi. Người viết cho rằng đây là những con số có độ khả tín không cao vì đa số mỗi ngôi Tịnh xá có từ hai vị Tăng hay Ni trở lên. Rất tiếc là chúng ta chưa có những con số nào khác được công bố.Phát biểu chào mừng “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam trong khối đại đoàn kết dân tộc”

No Picture

Hệ phái Phật giáo Khất sĩ (PGKS) Việt Nam nguyên là Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập tại miền Nam Việt Nam. Trong vòng 10 năm tu tập và hoằng hóa (1944 – 1954), Tổ sư đã độ được hàng trăm Tăng Ni noi theo hạnh Phật Tăng xưa, sống đời đơn giản thanh bần, chuyên tu giải thoát. Trong số đó, có nhiều vị là bậc đại căn sau này trở thành các bậc Trưởng lão, thành lập các Giáo đoàn, hoằng dương Phật pháp, lợi lạc nhân thiên. Cư gia bá tánh quý kính hạnh đức và trí tuệ của Ngài, nên số lượng quy y lên đến nhiều ngàn, đủ mọi độ tuổi và thành phần xã hội. Với đạo hạnh thanh cao, pháp tướng trang nghiêm, Tổ đã được nhiều cư sĩ tại gia dâng đất cất lập Tịnh xá trên 20 ngôi.Nhân duyên với "Chơn lý"

No Picture

Nhân lễ tưởng niệm 66 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954-2020), vị Tổ sư sáng lập Hệ phái Khất sĩ (HPKS) - thành viên sáng lập GHPGVN, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Giáo phẩm Thường trực HPKS đã dành cho Báo Giác Ngộ cuộc nói chuyện về nhân duyên với bộ “Chơn lý” của Tổ sư. Hòa thượng chia sẻLuật nghi Khất sĩ (sách)

No Picture

Gồm 10 cuốn luật dành riêng cho giới xuất gia, được Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên trích ra từ bộ Chơn lý do Tổ sư Minh Đăng Quang biên soạn. Cuốn Luật này có thể được xem là cẩm nang, là sách gối đầu giường cho những ai mới bước vào Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.Giới Định Huệ của đức Tổ sư với lời dạy của Bậc Chánh Giác

No Picture

Đó là một lời xác quyết và luôn mang trong mình dấu ấn của đấng Pháp vương, để từ đó thấy được con đường Khất sĩ hay pháp tu vắn tắt Giới Định Huệ chính là đạo Bát chánh Niết-bàn, và cũng chính là sự minh thị cho lời dạy của đức Thế Tôn. Đến đây chúng ta có thể thấy được phần nào một sự tương thông giữa lời dạy của đức Tổ sư với kim ngôn ngọc ngữ của đức Từ Phụ như thế nào rồi.Tu tập Tâm theo Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang

No Picture

Tổ sư đã đem ba điểm và cái vòng móc của lối viết chữ Tâm(心) ví với Giới, Định, Tuệ hay ba ấm: thọ, tưởng, hành ở trên sắc thân, và xem tâm là điều cốt yếu của sự sống đời, là cái biết, cái linh thiêng. Đây là một thí dụ rất độc đáo, rất xác thực với hình thể chữ Tâm.Nghĩ về vấn đề Tu-Dạy-Học của Tổ sư Minh Đăng Quang

No Picture

Ở đây trong phạm vi ôn lại đường lối tu học và hành đạo của Tổ Thầy. Vì vậy người viết chỉ xin giới thiệu về hai vấn đề: Một là đường hướng Học – Tu – Dạy bằng thân giáo qua hạnh khất thực du phương, hai là phương cách Học – Tu – Dạy bằng khẩu giáo được biểu hiện từ những ý pháp trong Chơn lý.

Chuyên mục phụ