CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày lịch sử

 

  dansanh

 

Vũ trụ sử huy hoàng !

Vũ trụ sử huy hoàng !

Sĩ Đạt Ta thị hiện !

Sĩ Đạt Ta thị hiện !

Tỏa hương trầm huyền diệu ngát tam thiên…

 

Bình minh rực ánh hồng lên

Xé tan mây áng, cung nghênh nắng mầu.

Lâm Tỳ Ni một bầu quang đãng

Ma Da Hoàng hậu sáng dạo chơi…

Phút thiêng liêng điểm cõi đời,

Cành Vô Ưu hái tức thời hạ sinh.

 

Bùng ! Vang dội cầu tinh vận chuyển

Sắc hào quang linh hiển hóa thân.

Ba mươi hai tướng tuyệt trần,

Tám mươi vẻ đẹp vô ngần hài nhi!

 

Đầu tiên chân bảy bước đi

Bảy đóa hồng liên rộ nở

Hóa đài sen làm thuyền chở

Đấng siêu nhiên hớn hở câu ca:

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”

 

Mầu nhiệm thay !

-     Một tiếng hùng hồn !

Tam thiên rung động, lời đồn ngàn xa…

-   Sĩ Đạt Ta !

-   Sĩ Đạt Ta !

Đức rộng bao la …

Đức rộng bao la …

Người cứu tinh ta bà thị hiện.

Trùng dương muôn sóng biển

Vỗ khúc ca mừng hiến dâng Ngài.

-    Sĩ Đạt Ta !

-    Sĩ Đạt Ta !

Người đây rồi, Người đây rồi !

Người về đây cõi đời thôi đen tối,

Bàn tay Người cứu rỗi vạn tâm linh.

 

-   Hỡi chúng sinh !

-   Hỡi chúng sinh !

-   Sĩ Đạt Ta Đản sinh !

-   Sĩ Đạt Ta Đản sinh !

         Ngày thế giới chuyển mình tươi sáng,

         Ngày vũ trụ sử huy hoàng…

         Ngày quả đất hân hoan trong vạn kỷ!

 

Kính mừng Phật Đản PL. 2553                                     

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: