CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mừng ngày đức Phật đản sanh

Ngày xưa Phật hiện vào đời

Truyền trao thông điệp độ người trần gian

Ngày xưa ánh sáng đạo vàng

Lung linh chiếu diệu khai đàng tâm linh

Ngày xưa đức Phật đản sinh

Thương yêu nhân loại hữu tình lầm mê

Như Lai hiện tướng đi về

Hiện tướng thị hóa bồ đề pháp duyên

Hiện tướng bảy đóa sen thiêng

Chỉ trời chỉ đất… thoát phiền khổ vui

Soi sáng chân tướng kiếp người

Khổ đế, Tập đế… nghiệp đời phù du!

Đạo đế, Diệt đế… công phu

Vạch đường chỉ lối điều nhu thế trần

Hiện tướng tục đế phàm nhân

Lập gia đình, dẫn dắt lần… nẻo ra

Hiện tướng Thái tử xuất gia

Ngai vàng điện ngọc lìa xa buộc ràng

Này con, này vợ… đa mang

Nửa đêm tỉnh giấc mộng vàng thức tâm

Quyết ra đi, chuyển lạc lầm

Nêu gương trí dũng…tích trầm diệu hương

Rừng già đối diện ma vương

Nội tâm, ngoại cảnh chơn thường nhất như

Bốn chín ngày nhập thiền thư

Thân gầy chứng ngộ huyễn từ long lanh

Hóa thân an trụ vô sanh

Hạo nhiên thanh thoát đắc thành Như Lai.

                    ****

Phật vào đời… dưới nắng mai

Ánh bình minh chiếu liên đài quang minh

Từ trong vô lượng tử sinh

Đến nay trọn vẹn pháp tình thắng tâm

Ba mươi hai tướng phạm âm

Tám mươi vẻ đẹp thậm thâm tuyệt vời

Nhiệm mầu hiển hóa xinh tươi

Đạo sư vô thượng độ người hữu duyên

Tam minh phá sạch não phiền

Hào quang rực sáng tam thiên thế trần

Hiện báo thân chuyển pháp luân

Giới định tuệ… giác linh thần hoằng dương

Bốn mươi chín năm du phương

Mỗi bước đi, mỗi đạo trường… tòng lâm

Mỗi lời, mỗi chuyển mê lầm

Tướng hạnh an tịnh Ưu Đàm nở hoa

Mười phương rực rỡ liên tòa

Ngát hương xinh đẹp hằng sa cõi người

Mỗi năm tháng tư hồng tươi

Ngày Rằm mở hội đất trời bừng lên

Ba ngàn thế giới đại thiên

Mừng Bậc Giác Ngộ giáng miền nhân gian

Giữa ta bà… lập đạo tràng

Giữa tăm tối… rực hào quang nhiệm mầu

Dòng đời thắm thoát qua mau

Tháng năm chìm lắng… đi vào tịch liêu!

Hăm lăm thế kỷ xuôi chiều

Năm mươi năm lẻ… diễm kiều trăng thiêng

Rằm tháng tư… sử diệu huyền

Rằm tháng tư…Ánh Đạo Hiền long lanh

Rằm tháng tư… Phật đản sanh

Rằm tháng tư… chứng đắc thành quả tâm

Rằm tháng tư… trú pháp thân!

Tam hợp Vesak… tỏa trầm thiên thu.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: