CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Công hạnh Đức PhậtNhớ ơn sâu nặng của Phật

No PictureGiáo lý Đức Thế Tôn không phải để bàn luận suông mà chú trọng vào cách thực hành của tự thân mỗi người, phải tự mình tu tập, tự mình chứng ngộ để đạt được sự an lạc và giải thoát không chỉ trong tương lai mà ngay trong cuộc sống tu tập hằng ngày của mình.Ân Đức Phật

No PictureCuộc đời tu tập của Ngài là một kho tàng pháp bảo vô giá, các giáo lý Ngài nói ra là kim chỉ nam, là ngọn đuốc tuệ soi đường dẫn lối cho chúng sanh tu tập. Ngọn đuốc này chính là giá trị an vui chân thật, là hạnh phúc không có bóng dáng khổ đâu, là nơi nương tựa của tâm linh và sự an tịnh vững chãi, là chân như, là Phật tánh…Nét đẹp "rất người" của đức Từ Phụ

No PictureCái đẹp ở đây chính là sự thanh thoát, tự tại của từng bước chân đi vào cuộc sống, tiếp xúc với mọi người của bậc Đạo sư và giúp cho cộng đồng thấy được ánh sáng của giáo pháp, con đường rời xa sự đau khổ để đến bến bờ an vui.Lịch sử Đức Phật xuất gia - thành đạo

No Picture

Dòng sử Phật qua bao thế kỷ

Vẫn sáng ngời chân lý thâm sâu

Công Người khai mở đạo mầu

Lý chơn pháp chánh câu câu diệu huyền.    Đức Phật xuất gia

No Picture

Đức Phật xuất gia cứu giúp đời

Tâm hồn bi mẫn trải muôn nơi

Lìa cha, biệt vợ cùng con trẻ

Tầm đạo huyền vi lý sáng ngời.Đức Phật trong lịch sử nghệ thuật tạo hình

No Picture Ngày nay, người tin Phật, tu theo Phật được tiếp xúc với tranh tượng ảnh Phật gần như hàng ngày. Hình tượng Phật hầu như có mặt khắp nơi, có khi lủng lẳng dưới kính chiếu hậu xe hơi, có khi trang nghiêm ngự trên tòa sen trong chính điện của một đại già lam.Đức Phật

No PictureBất kể chúng ta tiếp cận với Đức Phật bằng con đường nào và Đức Phật ảnh hiện trong tâm thức chúng ta ra sao, điều quan trọng hơn hết là trong bất cứ hoàn cảnh nào Đức Phật vẫn luôn xuất hiện như là một vị Thầy dạy cho chúng ta con đường thoát khổ ngay cả khi tâm trí chúng ta chưa sẵn sàng nhận ra điều đó.Cuộc đời đức Phật

No PictureĐấng Thế Tôn ấy là bậc làm cho khởi dậy con đường trước đây chưa từng được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói; là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo.Tình thương của Phật

No Picture Đức Phật với lòng từ bi vô lượng vô biên như là một người mẹ, luôn vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người nên Ngài đã hy sinh tất cả những gì quý báu mà thế gian truy cầu; dấn thân sống đời sống xả ly để tìm cầu đạo giải thoát. Trong suốt bốn mươi lăm năm thuyết pháp độ sanh, Ngài cũng chỉ nói lên hai điều mà thôi,...