CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đức PhậtThái tử Tu Đại Noa

No PictureThái tử Tu Đại Noa vốn bản tính nhân từ, ưa thích bố thí, thường nguyện cho tất cả nhân dân trong thiên hạ đến cả các loài chim bay thú chạy đều được an lạc hạnh phúc.Chánh Ðẳng Chánh Giác

No PictureTrong đêm đó, Bồ Tát tiếp tục thiền định, dần dần tẩy sạch tâm tư khỏi các cấu uế sau cùng tinh tế của vô minh và chấp ngã. Bình minh hôm ấy Bồ Tát đạt được Phật quả Vô Thượng Chánh Ðẳng Giác, tức là đã đoạn trừ hoàn toàn tất cả các cấu nhiễm trong tâm tư và đã thành tựu viên mãn mọi đức tánh thù thắng tối cao.Lược bàn câu: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”

No PictureThế nên Phật phá ngã tức là phá cái vọng chấp của ý căn (Mạt-na thức) chớ chẳng phải phá cái Chân Ngã tức thể tánh Chân Như. Nếu diệt luôn cái bản thể ấy thì lấy gì gọi là Bồ đề, Niết-bàn, A-đà-na thức, Bạch tịnh thức v.v…Đức Phật: Người giác ngộ

No PictureSự kiện Ngài từ bỏ mọi danh vọng của cuộc đời đi tìm chân lý là một hành động phi thường của một tâm hồn quảng đại và một ý chí siêu phàm; thì sự kiện thành đạo của đức Phật chính là một sự thành tựu cao tột, là niềm vinh quang lớn Ngài đã hiến tặng cho nhân loại.Đức Phật - Vị vua không ngai vàng

No PictureCó một vị vua không có một chút uy quyền, quyền lực trong tay, nhưng lại đủ khả năng nhiếp hóa mọi người mọi loài, dù là Ma Vương hay Phạm Thiên.... đồng thời khiến cho ba cõi sáu đường trong tam thiên đại thiên thế giới đều kính phục, tôn xưng là thầy, vị vua ấy chính là đức Thế Tôn....Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya

No PictureBậc Đạo Sư của chúng ta trước khi thành đạo, Ngài đã có nhiều kinh nghiệm về thiền như vậy và đã tự mình khám phá ra con đường giới định tuệ đưa đến giác ngộ giải thoát, cho đến khi thành đạo và ngay cả trước khi Niết-bàn, Ngài cũng hành thiền định.Đức Phật vì hạnh phúc con người

No Picture Giáo pháp của Đức Phật là hào quang chiếu sáng khắp thế gian để ban rải nguồn hạnh phúc đến cho con người trên quả đất này, trong đó có chúng ta – những Tăng Ni và Phật tử VN, đã được ân hưởng niềm hạnh phúc lớn lao từ Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni.Đóa sen dâng Phật

No PictureTu là một quá trình chuyển nghiệp, giống như sự phát triển và vươn lên của những cánh sen từ thấp đến cao, từ lặn hụp trong bùn lầy, biển ái, sông mê, để vươn lên khỏi mặt nước, để hiến dâng cho đời những thành quả tốt đẹp (tự độ và độ tha).Ân Đức Phật

No PictureĐức Phật đã không quản nhọc nhằn vạch ra cho chúng ta con đường dẫn đến hạnh phúc tối thượng, Ngài còn tận tình phân tích mối nguy hiểm của dục lạc giống như lưỡi dao bén nếu ta dại khờ chơi thử thì sẽ đứt tay ngay. Vậy mà chúng ta nào đâu hay biết, cứ giải đãi lười biếng,...Sự bình dị của đức Đạo Sư trong Kinh Thánh Cầu

No PictureTuy thế, cuộc đời của Ngài rất bình dị, rất thân thương. Điều bình dị của Đức Thế Tôn, nói không bao giờ cạn lời, chỉ trong Kinh Thánh Cầu (Ariyapariyesanà Sutta), bài kinh số 26, thuộc Kinh Trung Bộ, cũng đủ cho chúng ta chiêm ngưỡng hình ảnh của đấng Đạo Sư sao mà thiêng liêng cao cả, sao mà gần gũi trìu mến!

Chuyên mục phụ