CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đức PhậtLịch sử Đức Phật xuất gia - thành đạo

No Picture

Dòng sử Phật qua bao thế kỷ

Vẫn sáng ngời chân lý thâm sâu

Công Người khai mở đạo mầu

Lý chơn pháp chánh câu câu diệu huyền.    Đức Phật xuất gia

No Picture

Đức Phật xuất gia cứu giúp đời

Tâm hồn bi mẫn trải muôn nơi

Lìa cha, biệt vợ cùng con trẻ

Tầm đạo huyền vi lý sáng ngời.Sự trưởng thành của Thái tử Tất Đạt Đa

No PictureHơn hết, sự trưởng thành trong lối tu của Ngàì là một bài học rất quan trọng cho người học Phật ngày nay. Điều ấy cho chúng ta một bài học rằng: kiến thức ngày nay dù tiến bộ vượt bậc và thông suốt hầu như tất cả các lĩnh vực sống cũng chỉ cung cấp cho tri kiến mà thôi.Vai trò của tri thức và sáng tạo trong quá trình thành đạo của Đức Phật

No Picture Chuỗi nhân duyên thánh thiện đó bao gồm một phần là những tiềm năng tâm linh mà Ngài đã tích tụ từ nhiều kiếp trước và một phần là nỗ lực tu luyện với một ý chí phi thường ngay trong kiếp sống hiện tại mà Ngài đạt tới quả vị Giác ngộ, Giải thoát tối thượng.Bến giác

No PictureĐức Phật dạy: “Con đường đưa đến tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí giác ngộ, Niết bàn đó là con đường Trung đạo, từ bỏ hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành...”Rạng ngời ánh giác ngộ

No PictureTrong bài kệ vui mừng sự Thành đạo của bậc giác ngộ Thích Ca Mâu Ni, Người khai sáng cho chúng sinh biết “Người xây dựng” ngôi nhà tham ái, vô minh, dục vọng này chính là sự hợp thành của cái tôi - bản ngã, chính sự tham ái chấp thủ, vô minh tham đắm đã đẩy chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Cảm nghĩ về ngày Đức Phật thành đạo

No PictureMùa đông về, có một ngày mà tất cả những người con Phật chúng ta không thể không nhớ, đó là ngày mùng tám tháng Chạp. Ngày mà cách đây trên 25 thế kỷ, có một bậc vĩ nhân đã phá vỡ tất cả những cột kèo vô minh sanh tử, chứng đắc tam minh, lục thông trở thành một vị Phật toàn giác.Mừng ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo

No Picture

MỪNG thay trần thế ngập hào quang,

NGÀY đấng Từ Tôn chứng đạo vàng.

ĐỨC rạng sáng ngời gương hỷ xả,

PHẬT danh cao cả hạnh chơn toàn.  Mừng ngày Phật thành đạo

No Picture

Một ngày đẹp thiêng liêng trọng đại,

Là một ngày đổi mới trần gian,

Hào quang rực sáng huy hoàng,

Thế Tôn thành tựu đạo vàng cao siêu.Nhớ về ngày thành đạo

No Picture

Sáu năm khổ hạnh chốn rừng sâu

Quyết chí tìm ra đạo nhiệm mầu

Hoảng hốt ma vương bày đủ kế

An nhiên Bồ-tát chẳng ưu sầu  

Chuyên mục phụ