CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácKinh Khóa Hư - Tựa

No Picture

Tác giả thực cho rằng người ta từ bao nhiêu kiếp đến nay đã quên mất bản tâm, chẳng biết chánh đạo, sa đọa vào ba đường đau khổ bởi vì sáu căn sai lầm.

Nếu không sám hối lỗi kiếp trước thì khó mà trông mong vào quả kiếp sau.

Đấy là lý do làm ra sách Khóa Hư Lục này vậy.Quy sơn cảnh sách

No Picture

Nhơn do kiếp trước,

Nghiệp buộc thân này.

Nương các duyên thành tựu,

Nhờ cha mẹ hình hài.Kinh Pháp Cú

No Picture

Trong các Pháp do tâm làm chủ,

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên.

Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền,

Như xe lăn bánh, khổ liền theo sau.Hạc gà đàm luận

No Picture

Một bữa nọ, trời vừa rựng sáng

Ánh nhật hồng chói rạng phương Đông

Anh gà vừa nhảy xuống lồng

Vươn mình đập cánh dáng trông oai hùngNam nữ ở thành

No Picture

Rần rần nữ tú với nam thanh

Lần bước chen vai khắp thị thành

Sắc đẹp mỹ miều đây vụ lợi

Tài hay tướng tốt nọ tranh giànhNgười giàu nên tu

No Picture

Kiếp trước có tu mới được giàu

Kiếp này vui sướng lại quên sao

Sống lo bòn chải cho nhiều quá

Chết lại đem theo được chút nàoKhuyên nữ báo hiếu

No Picture

Nữ lưu tủi hận lúc hoa tàn

Tứ đức tam tùng phải liệu toan

Lo lắng việc nhà cơn đói rách

Trông nom thời thế buổi cơ hànThử thách lòng vàng

No Picture

Tu học gặp nhiều sự đắn đo

Bền tâm nhẫn nại bớ con trò

Lên non cố chí leo trèo dốc

Xuống biển tìm châu phải gắng dòSai nguyên lý

No Picture

 Muối mặn hòa đường, mặn mất đi  

Tăng Ni lẫn tục, lụy Tăng Ni  

Vàng ròng lộn bạc, vàng ròng lợt  

Đạo Phật pha đời, đạo Phật suyTiếng kèn pháp

No Picture

Kèn pháp vang rền giọng tí te

Người ơi! Lẳng lặng lắng mà nghe

Kìa kìa rầm rộ… ai cưới ré

Nọ nọ buồn teo kẻ khóc rè