CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmNghi vấn

No Picture

Trân trọng vài lời kính hỏi ông

Đạo đời hai nẻo kẻ không thông

Ở trần sao gọi rằng ngu muội?

Tại thế vì đâu chẳng được trong?Khen một huynh vừa mới xuất gia

No Picture

Khen huynh sớm lánh kiếp phù sinh

Chẳng để danh cương vướng vít mình

Mái tóc “Tăng-gô” đà vắng dạng

Hàm râu “cá chốt” đã tiêu hìnhChim ụt với cưỡng

No Picture

 Thái dương vừa gác đảnh đồi  

Vẹt màn sương phủ màu trời thanh trong  

Nắng vàng nhuộm khắp non sông  

Chim muông dường thể đẹp lòng ngợi caCười khóc nào mấy khác

No Picture

Cười sớm rồi đây lại khóc chiều

Khóc nhiều, cười chẳng có bao nhiêu?

Cười khan bởi thế hay đen bạc

Khóc hận vì đời quá trớ trêuTuồng hát

No Picture

Cộp cộp, reng reng… kế mở màn

Kép đào vẽ mặt giả vua quan

Nào hia nào mão nào râu giả…

Cũng nịnh cũng trung cũng giặc loànTịch mặc

No Picture

Luận mãi không rồi chuyện thế nhân

Chi bằng mặc mặc dưỡng tinh thần

Tranh đua phải quấy là gươm búa

Biện bác hơn thua gốc hại thânHuyễn thân bất tịnh

No Picture

Bốn vật lớn gọi là tứ đại

Nhờ nhơn duyên hiệp lại thành hình

Thân người trơn láng đẹp xinh

Nhưng trong “cửu khiếu” chẳng tinh chút nàoPhận bạc

No Picture

Hoa nở rồi ra phải rụng tàn

Làm thân con gái nghĩ lầm than

Xuân sang đem đến đời tươi thắm

Hè lại cướp đi giấc mộng vàng!Nên tu

No Picture

Giàu sang cho lắm, ruộng đầy đồng

Nhắm mắt đi rồi cũng sạch không!

Đau đớn, vợ con nào thế đặng

Tắt hơi, của cải chuộc đâu xongĐường lối Khất sĩ

No Picture

 Người Khất sĩ nghĩa là người Xin Học

 Xin nuôi thân bằng vật chất hữu hình  

Học nuôi tâm bằng các pháp vô hình  

Lẽ Xin Học sẽ viên minh toàn thiện

Chuyên mục phụ