CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hiếu Hạnh

 

Gương hiếu hạnh, muôn đời luôn tỏa sáng,

Phật Thánh Tiên, tán thán hiếu làm đầu.

Dù vua quan hay nghèo khó đến đâu

Đều báo đáp sanh thành ân cha mẹ.

 

 Kìa Quách Cự lúc cơ hàn nuôi mẹ,

Quyết chôn con để báo hiếu chu toàn.

Hòa thượng Cua trọn hiếu đạo làm con

Khi phát nguyện quan tài liền bật nắp.

 

Mục Kiền Liên, lục thông đà chứng đắc,

Cứu mẫu thân thoát khỏi chốn A Tỳ.

Phật Thích Ca trong kinh sách còn ghi,

Vô lượng kiếp, hiện thân đền cha mẹ.

 

Còn cha mẹ đừng làm buồn ai nhé

Lo cúng dâng tứ vật dụng đủ đầy

Và nếu như cha mẹ đã về Tây

Tu tinh tấn, đạo thành đền ân trọng.

 

Tịnh thất Ngọc Nhẫn, Cát Lợi, Khánh Hòa

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: