CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cha ơi

Mùa thu rằm tháng Bảy

 

Ngoài sân lá rụng đầy

 

Xung quanh tôi cảm thấy

 

Nỗi buồn như đâu đây

 

Tôi nhớ về ngày ấy

 

Ngày mà cha ra đi

 

Không bao giờ trở lại

 

Không một lời trăn trối

 

Trút hơi thở sau cùng.

 

Vẫn biết đời vô thường

 

Mà sao tôi vẫn nhớ

 

Nhớ lại kỷ niệm xưa

 

Khi tôi còn thơ bé.

 

Cha thương tôi rất mực

 

Cha cõng tôi trên vai

 

Cha luôn luôn dỗ dành

 

Mỗi khi mẹ đi vắng.

 

Rồi khi tôi khôn lớn

 

Cha buôn tảo bán tần

 

Cho tôi ăn đi học

 

Không kể công mệt nhọc

 

Không một lời thở than.

 


 

 

Đôi lúc tôi nhìn cha

 

Trên khuôn mặt dịu hiền

 

Khi mà cha mỉm cười

 

Thật thấy thương làm sao

 

Tôi luôn luôn lúc nào

 

Cũng vâng lời cha dạy

 

Từ lời ăn tiếng nói

 

Cách cư xử với đời

 

Tôi luôn luôn ghi nhớ

 

Không bao giờ lãng quên

 

Rồi khi vô thường đến

 

Cướp người cha thân thương

 

Mà tôi hằng yêu mến

 

Lúc ấy tôi chợt tỉnh

 

Cha đã đi xa rồi

 

Mất cha mất tất cả

 

Nhận ra đời không thật

 

Tôi phát tâm xuất gia

 

Quyết tìm thầy học đạo

 

Cầu ơn trên Tam Bảo

 

Tiếp độ hương linh cha

 

Cùng Cửu Huyền Thất Tổ

 

Sớm trực vãng Tây phương.

 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

 

Giác Minh Định (TX. Ngọc Minh, Bình Thuận)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: