CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu Truyền thống lần 2 Hội chúng cố NT. Ngân Liên

KTu NganLien

Khóa tu Truyền thống Giới-Định-Tuệ là một trong những nét đặc thù của Hệ phái Khất sĩ. Y theo đường lối Tổ sư Minh Đăng Quang hướng dẫn, với tinh thần “Nên tập sống chung tu học”, từ năm 2010 chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái đã lần lượt tổ chức những khóa tu chung cho các Giáo đoàn chư Tăng chư Ni trong Hệ phái, đến nay vẫn được tiếp tục duy trì. Đây là hoài bão của chư Tôn đức Tăng Ni Khất sĩ và cũng là tâm nguyện của Ni trưởng Mai Liên trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm - Long Hải (BR-VT) đã từ lâu hằng mong ước.

Tịnh xá Ngọc Lâm vì hoàn cảnh phải di dời theo nhu cầu phúc lợi của Nhà nước làm con đường tỉnh lộ 44A năm 2004, chia ngôi tịnh xá ra làm hai mảnh, Ni trưởng và chư Ni đã phải chịu bao khó khăn vất vả trong quá trình củng cố, xây dựng lại toàn bộ ngôi Tam bảo, cho đến năm 2015 mới hoàn thành.

Trải qua 12 năm lo xây dựng lại 2 ngôi Tịnh xá Ngọc Phước và Ngọc Lâm đều nằm trong qui hoạch, đến năm 2016 Ni trưởng mới tổ chức được khóa tu lần thứ nhất từ ngày 20 – 26/3 Bính Thân cho nội bộ chư Ni các miền tịnh xá trực thuộc Hội chúng Cố NT. Ngân Liên với số lượng 44 hành giả. Năm nay, Ni trưởng đã tiếp tục tổ chức khóa tu lần thứ hai cũng vào thời điểm từ ngày 20 – 26/3 Đinh Dậu (16 – 22/4/2017) với sự tham gia của 43 hành giả.

Quang lâm chứng minh trong lễ Khai mạc có HT. Giác Cầu – thành viên HĐCM GHPGVN; Phó BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh - huyện Tân Thành - tỉnh BR-VT, cùng chư Tôn đức Tăng của Tịnh xá Ngọc Thạnh (04 vị).

Ni trưởng Mai Liên: Trưởng ban Tổ chức khóa tu đã cắt cử chư Ni chịu trách nhiệm trong Ban Tổ chức và điều hành gồm 11 vị, trong đó có Ni sư Phụng Liên – Giảng viên Học viện PG TP. Hồ Chí Minh; Ban Thư ký Tổ đình TX. Ngọc Phương: Ban Điều phối khóa tu, và hơn 20 Phật tử phát tâm ngoại hộ cho khóa tu.

Chương trình tu học 7 ngày từ 20/3 đến 26/3 năm Đinh Dậu, được tuần tự diễn ra như sau: mỗi ngày có 5 thời thiền tọa, 6 thời thiền hành, 1 thời sám hối, 2g20 phút học và triển khai Chơn Lý, 60 phút hành giả trình pháp và 45 phút chia sẻ pháp hành.

Qua suốt 7 ngày hành trì miên mật theo thời khóa, Ni sư Phụng Liên - Ban Điều phối - đã triển khai sơ bộ 4 giai đoạn đầu của thiền sổ tức quán, đại chúng thực tập tương đối nhuần nhuyễn, 4 giai đoạn sau chỉ được triển khai qua lý thuyết. Vì vậy, tuy hành giả được tiếp thu đầy đủ về lý thuyết, nhưng thời gian không nhiều để thực tập pháp hành. Ngoài ra, những điều cần thiết cho sự tăng trưởng chánh niệm cũng được hướng dẫn rõ ràng, nhất là phương pháp thiền hành đã giúp hành giả thật sự có được chánh niệm và an lạc. Những giờ học Chơn lý giúp hành giả thêm kiến thức và có dịp ôn lại giáo pháp của Tổ sư, bổ sung yếu lý cho việc tu tập.

Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Tổ Huệ Năng đã dạy: “Ngoài hình tướng không động là thiền, trong không loạn là định, mỗi niệm hãy tự thấy bản tâm thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo”. Nhưng muốn đạt được như vậy, hành giả phải không rời chánh niệm, luôn phòng hộ các căn, khi đối cảnh xúc duyên, niệm hơi thở để đối trị vọng tâm, niệm tâm miên mật để phiền não tham sân si không dấy động và được tịnh hóa. Đó là ý của Tổ sư trong Chơn lý “Số Tức Quan”.

Trong thời gian 7 ngày, khóa tu đã diễn ra thuận lợi tốt đẹp. Tất cả thiền sinh đều tự thân cảm nhận sự thăng tiến tâm linh, giới-định-tuệ có phần tăng trưởng. Pháp học nắm rõ hơn để hỗ trợ cho pháp hành được nhiều kết quả lợi ích quý báu. Những thành quả đạt được ở trên đều nhờ lực gia hộ mật trì của Tam Bảo; nhờ sự lãnh đạo trí tuệ từ bi và đầy nhiệt huyết của Ni trưởng Trưởng ban Tổ chức; sự tận tâm hướng dẫn cặn kẽ của quý Ni sư Ban Điều phối; sự nỗ lực trong các khâu điều hành; sự hoan hỷ phục vụ về các mặt sinh hoạt của Ban Ngoại hộ đã giúp cho đại chúng hành giả vững tâm và an lạc trong suốt khóa tu.

Ngày Bế mạc khóa tu, sáng sớm Ni trưởng đã tổ chức đi khất thực hóa duyên bên ngoài tịnh xá, Phật tử phát tâm đặt bát cúng dường trong tinh thần hoan hỷ trang nghiêm cung kính, chư Ni hành giả cũng được dịp làm sống lại truyền thống của Tăng đoàn Khất sĩ theo gương hạnh Phật Tăng xưa. Buổi trưa, Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, kết duyên lành cùng Tam bảo, trong ý niệm vui mừng cung kính chư Ni đã hoàn thành 7 ngày tu học.

Lễ Bế mạc, một lần nữa Ban Tổ chức được cung đón sự quang lâm chứng minh của HT. Giác Cầu cùng chư Tôn đức Tăng của Tịnh xá Ngọc Thạnh. Trong lời đạo từ, Hòa thượng đã tán dương công đức lãnh đạo tổ chức của Ni trưởng Mai Liên và hết sức hoan hỷ khi nơi đây tổ chức được khóa tu, mặc dù chỉ mang tính nội bộ, nhưng dưới sự chỉ đạo của Ni trưởng Mai Liên, đã hướng dẫn điều hành khóa tu được thành tựu trọn vẹn. Ni trưởng đã tạo điều kiện cho chư Ni có dịp sống chung tu học đúng theo tâm nguyện của Tổ sư, hâm nóng lại pháp tu thiền của hệ phái mà nhờ đó Đức Tổ sư đã chứng đạt pháp mầu vi diệu. Hòa thượng mong muốn Ni trưởng sẽ tổ chức nhiều khóa tu hơn nữa và Ngài sẽ kêu gọi chư Ni Khất sĩ trong tỉnh cùng về tu học ở các khóa tu sau. Cuối lời Hòa thượng chúc lành cho toàn thể hành giả khóa tu và đạo tràng Phật tử được tinh tấn, an lành trong giáo pháp và hào quang chư Phật. Đại chúng đảnh lễ bái tạ ân đức và y giáo phụng hành lời huấn thị của Hòa thượng.

KTu NganLien 1

Khóa tu kết thúc trong niềm hoan hỷ của toàn thể hành giả và quý Phật tử của Tịnh xá Ngọc Lâm, Tịnh xá Ngọc Phước. Trước khi trở về trú xứ, chư Ni cùng bày tỏ tình cảm sự tri ân vô vàn đến Ni trưởng Trưởng ban Tổ chức, chư Tôn đức Ni các tiểu ban điều hành khóa tu, đồng thời cảm niệm công đức của Ban Ngoại hộ đã nhiệt tâm phục vụ. Mỗi người ra về mang theo vốn liếng hành trang của 7 ngày tu học, những hình ảnh đẹp của khóa tu với tâm nguyện sẽ tinh tấn tu học, chuyển hóa tự thân để kết thành ngàn cánh sen trang nghiêm cội Bồ đề; nỗ lực hành trì giáo pháp của Phật - Tổ, để mai sau xứng đáng kế thừa sự nghiệp hoằng dương đạo pháp, lợi lạc nhơn thiên, đền đáp bao thâm ân trong muôn một.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan