CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khoá tu Sống chung tu học lần thứ 7 - Chư Ni GĐ III – Ngày thứ 5-6

Khác với những khoá Sống chung tu học của chư Ni GĐ III trước đây, phần lớn hành giả trong khoá tu đều đã từng tham dự khoá tu nên nhu nhuyến, hoan hỷ, tinh tấn trong việc tu tập, học pháp.

Sáng 12, ngày tu thứ 5, Ni sư Tỉnh Liên giảng giải lại cho đại chúng hiểu rõ hơn 20 điều Tổ dạy trong bài Diệt lòng ham muốn được viết trong tập Luật nghi Khất sĩ. Đức Tổ sư tóm tắt lại những lời dạy tinh tuý của đức Phật về tham dục, sân hận, si mê nhắc nhở cho hậu thế cảnh giác trước sự quyến rũ của dục lạc thế gian. 

Chiều 12, Ni sư Lãnh Liên thăm đại chúng và chia sẻ kinh nghiệm chuỗi ngày tu tập làm Phật sự của tự thân. Ni sư là một trong bảy vị Ni sư xuất thân từ đảo Lý Sơn, từ Tịnh xá Ngọc Đức. Gần 50 năm xuất gia, nay trở về lại quê hương, bao hoài niệm ơn cha, nghĩa mẹ, công thầy, tình quê, bồi hồi sống lại. Nhìn lại hội chúng trong khoá tu hôm nay, Ni sư muốn nói lên tâm huyết, kỳ vọng của mình đối với các Ni trẻ, thế hệ Ni kế tiếp, để các em gắng giữ vững chí nguyện ban đầu của mình, kiên trì vượt qua khó khăn, làm tròn bổn phận của người trò, người em. Ni sư nhắc lại đoạn Cảnh sách để đại chú ưu tư, sám hối, và tự chuyển hoá.

Cũng nhân dịp này, trong hội chúng có quý Phật tử đang cùng sống tu chung trong tình pháp lữ, Ni sư nhắc mọi người ý thức rõ trọng trách, bổn phận đối với việc giữ gìn ngôi nhà Phật pháp trang nghiêm, thanh tịnh, trường tồn bởi vì nam nữ Phật tử là 2 chúng trong 4 chúng trong ngôi nhà Phật pháp – Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Tổ sư Minh Đăng Quang lấy kiến trúc chánh điện Hệ phái là hình bát giác biểu trưng cho giáo pháp Bát chánh đạo và 4 trụ chống đỡ toàn bộ cấu trúc chánh điện biểu trưng cho bốn chúng chính từ ý nghĩa này.

Tối 12, Ni trưởng Hiệp Liên thuyết giảng kinh pháp cho đại chúng chư Ni và Phật tử với chủ đề: “Chơn thuyết pháp và chơn thính pháp”. Người thuyết pháp phải là người am hiểu kinh điển, có kinh nghiệm tu tập chánh pháp. Người nghe pháp chân chánh là người lắng nghe và siêng năng thực tập theo lời pháp. Đồng thời, Ni trưởng cũng chỉ cho đại chúng nhận thức được sự giả tạm vô thường của xác thân mà người thế cả đời sống vì nó, làm vì nó, tạo nghiệp vì nó. Ni trưởng cũng nhắc mọi người ráng vượt qua thử thách, thực hành giáo pháp của đức Phật để được thân an tâm lạc.

Trong ngày 13, hội chúng có duyên lành được Đại đức Giác Khiêm, trú xứ Tịnh xá Ngọc Nguyệt, Khánh Hoà chia sẻ pháp hành Tứ Niệm xứ. Đức Phật dạy rằng Pháp thực tập Tứ Niệm xứ là con đường duy nhất diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Với nhiều năm suy tư pháp và bằng kinh nghiệm tu tập, Đại đức giúp đại chúng hiểu rõ thế nào là tu tập, mục đích của tu tập đúng với ý chỉ, mong mỏi của đức Phật và chư Tổ Thầy. Đại đức phân tích thế nào là nhập Sơ thiền, nhập Nhị thiền đúng với giáo pháp Phật dạy. Đại đức cũng nhấn mạnh rằng muốn việc tu định dễ dàng, hành giả phải biết phòng hộ các căn, một mắc xích quan trọng trong quá trình tu tập Giới Định Tuệ. Nhờ phòng hộ các căn, bụi trần nhiễm ô ngay từ đầu bị chặn đứng, giúp hành giả thanh tịnh định tĩnh dễ dàng.

Tối 13, cũng là thời pháp cuối cùng của khoá tu, Đại đức giảng cho Ni chúng và Phật tử nghe để nhận thức rằng được làm người trong đời này là điều hy hữu, quý báu. Điều thứ hai, Đại đức dạy cho quý Phật tử pháp tu Rải tâm từ để mang lại niềm an vui cho người thân cũng như hoá giải oan trái thù hận. Điều thứ ba, Đại đức nhắc cho toàn thể đại chúng chiếc chìa khoá mở ra kho báu cho thế gian chính là do hàng Tăng bảo đang nắm giữ nên hãy cung kính và tinh tấn tu học theo sự hướng dẫn của chư Tăng Ni.

Thời sám hối, chia sẻ kinh nghiệm và nói lời tri ân cuối ngày của Ni chúng đã kết thúc một ngày tu tập đồng thời cũng kết thúc 6 ngày tu học thanh tịnh và tinh tấn. Sáu ngày chư Ni ngồi lại với nhau cùng tu học, cùng sinh hoạt, chóng qua nhưng mang lại kết quả đáng kể. Sự bình an và hoan hỷ hiện hữu trong tâm hiện rõ trên nét mặt mỗi người.

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan