CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cúng dường thanh tịnh

Người Phật tử nhớ ơn Tam bảo, nhờ có Phật tìm ra con đường giải thoát khỏi bể khổ trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi. Sau khi Phật nhập Niết-bàn, nhờ có giáo lý của Ngài để lại, đời nọ truyền qua đời kia, người Phật tử nhờ đó mà biết chân lý, theo đó tu hành để giải thoát khổ đau. Còn Tăng là những người đã hy sinh cao cả, là giềng mối giữ cho đạo Phật được trường tồn và ngày càng hưng thịnh. Do đó, người Phật tử tôn kính Tam bảo, cúng dường Tam bảo để đền đáp ân đức ấy. Cúng dường cũng như bố thí để tâm người Phật tử được thăng hoa, vun bồi công đức, xả ly của cải.

Hiểu được tầm quan trọng của pháp cúng dường này nên trong những ngày diễn ra khóa tu của Ni giới GĐ III đang diễn ra tại biển đảo Lý Sơn, nhiều đoàn Phật tử từ nhiều tỉnh thành cùng nhau quay về cung kính dâng tứ vật dụng cúng dường lên những người con gái mang dòng họ Thích đang khép mình trong giới luật, cùng nhau thúc liễm thân tâm, tiến tu theo con đường Phật, Tổ, Thầy đã dày công khai sáng.

Sáng hôm nay, ngày mùng 10/02 năm Mậu Tuất là ngày thứ 3 trong tuần lễ tu học, nhóm CLB Tấm lòng vàng An Khê cùng cơ sở Thiện nguyện Gia Lai đã cùng nhau thành kính dâng lễ cúng dường.

Trong thời pháp buổi chiều, ĐĐ. Giác Hoàng - Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III đến với hội chúng qua bài Kinh Hữu Học (53) trong Trung Bộ Kinh.

Đại đức đã dành gần 2 giờ đồng hồ phân tích, chia sẻ đến hội chúng tu tập như thế nào để trở thành bậc Thánh. Thánh có 2 bậc: Thánh đang tu tập (Hữu học), bậc Thánh đã hoàn tất hành trình tu tập, sanh đã tận phạm hạnh đã thành những gì nên làm đã làm (Vô học).

Với lộ trình 6 chi được Tôn giả Ananda trình bày một cách rõ rành, mạch lạc: 1) Giới hạnh đầy đủ; 2) Hộ trì các căn; 3) Tiết độ trong ăn uống; 4) Thành tựu 7 diệu pháp (tín, tàm, quý, đa văn, tấn, niệm, huệ); 5) Chánh niệm tỉnh giác; 6) Thành tựu bốn thiền. Sáu chi phần này thuộc hạnh đức. Sau khi thành tựu bốn thiền, các vị có thể dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh như trứng gà được ấp đúng cách và đủ thời gian sẽ nở ra con. Việc thành tựu 3 minh này được gọi là trí đức. 

Đó là lộ trình căn bản mà hầu hết chư Ni khóa tu nào cũng áp dụng. Ngoài ra, Đại đức còn giảng giải các pháp chướng ngại liên hệ đến thiền định (5 triền cái) mà một hành giả cần phải loại trừ để thành tựu 5 thiền chi, tuần tự chứng đắc 4 thiền. 

Con đường đã vạch ra, nhưng đích đến của lộ trình giác ngộ vẫn còn xa, đang chờ sự nỗ lực của hành giả. 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan