CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bế mạc khóa “Nên tập sống chung tu học” lần 1 của Ni giới Giáo đoàn VI

Để hướng dẫn chư Ni tu tập đúng đường lối của Hệ phái, vào ngày 20 tháng 06 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 13 – 07 – 2017), Hòa thượng Giác Tuấn – Trị sự trưởng Giáo đoàn VI đã chỉ đạo chư Tôn đức Ban trị sự thành lập khóa tu “Nên tập sống chung tu học” lần thứ nhất tại đạo tràng Tịnh xá Phước Hưng. Đây là khóa tu nội bộ dành cho Ni giới trong Giáo đoàn VI theo đúng mô hình khóa tu Truyền thống của Hệ phái. Được biết khóa tu lần này có 26 vị hành giả từ các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI về tu tập; trong số đó: Ni sư: 2 vị, Tỳ-kheo-ni: 17 vị, Thức-xoa: 5 vị, Sa-di-ni: 2 vị.

Trong khóa tu lần này TT. Giác Nhuận – Trưởng Ban tổ chức khóa tu đã diễn giải ý nghĩa tu tập ngang qua phần đầu của quyển Chơn Lý số 1: Võ Trụ Quan cho đại chúng hiểu, và cũng trong những ngày tu tập đó ĐĐ. Minh Sĩ và ĐĐ. Minh Điệp đã chia sẻ về tinh thần tu tập qua ý pháp “Nên Tập Sống Chung Tu Học”. Qua bài pháp thoại của nhị vị Đại đức, đại chúng lắng nghe về việc gì nên làm và không nên làm. Cần nhất là phải tập sống chung hòa hợp, cùng hành trì giới luật và thực hành giáo pháp. Ngoài việc học giới và kinh sách ra, Ban trị sự Giáo đoàn còn hướng dẫn các hành giả tu tập theo thời khóa với 3 nội dung chính:

1. Hành thiền: Thiền là linh hồn của Phật giáo. Nhờ thiền mà thái tử Tất-đạt-đa chứng đắc được quả vị Chánh Đẳng Giác, nhờ thiền mà đức Tổ sư thể nhập được chơn lý để Nối truyền Thích ca Chánh pháp. Do đó, trong khóa bồi dưỡng này, Ban quản chúng hướng dẫn các khóa sinh thực tập thiền tọa trong 4 thời: canh khuya, sáng sớm, xế chiều và chiều tối.

2. Cúng ngọ: Với 35 hành giả bao gồm lưỡng bộ Tăng Ni, nên chư tôn đức đã hướng dẫn toàn thể đại chúng hòa âm tụng kinh chú nguyện và thực hiện phép ăn hòa chúng. Đây là thời khắc tiếp xúc với nguồn hạnh phúc từ phẩm vật, tuy nhiên cần phải thực tập chánh niệm để ghi nhận các trạng thái tâm tham, tâm sân, tâm si trong từng muỗng cơm đều đặn.

3. Sám hối: Sau một ngày tu học, để cho chư hành giả được trong sạch lỗi lầm, Ban quản chúng dành một tiếng đồng hồ để chứng minh và giáo giới cho những trường hợp sai phạm khiếm khuyết.

Nhìn chung, trong khóa tu lần này các hành giả không vi phạm những giới điều trọng đại. Các lỗi lầm chủ yếu là do thiếu chánh niệm nên đã tạo ra những tiếng ồn làm động chúng, các oai nghi phép tắc chưa được thông hiểu nên chưa biết cách ứng xử …. đều được các khóa sinh tác pháp sám hối giữa đại chúng.

Sau 3 ngày tu học, các hành giả đã trải qua thời gian sống chung an lạc dưới bóng mát của Tổ Thầy. Đây là một phước báu hy hữu trong thời đại vật chất tiến bộ nhưng tình thần đạo đức đang suy giảm.

1

2

3

DD GIAC MINH PHAT BIEU KHAI MAC Copy

DSC 4803 Copy

DSC 4807 Copy

QUANG CANH BUOI LE BE MAC Copy

SC HANH LIEN DOC BAI CAM TA Copy

SC LIEN NHUAN PHAT BIEU CAM TUONG Copy

SC LIEN PHUONG DOC BAO CAO Copy

TT GIAC NHUAN BAN DAO TU Copy

DSC 4805 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan