CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo khóa tu quý 1 chư Ni Phân đoàn 2 - GĐ.IV

Bcao quy1

Ngày nay, khoa học phát triển, con người ngày càng bị lôi cuốn vào vòng vật chất, lợi danh, làm cho mọi người sống trong sự bất an và dao động. Ngay cả nếp sống thiền môn cũng bị chúng len lỏi vào. Thấy được điều đó, chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái đã khuyến khích chư Tăng Ni hãy quay về tập sống chung tu học, tự điều phục tâm ý, làm chủ bản thân trước mọi sự cám dỗ, mới có khả năng dẫn dắt chúng sanh vượt qua những chướng ngại ấy.

Với tinh thần đó, trong quý 1 – 2017, chư Ni Phân đoàn 2 Giáo đoàn IV tiếp tục mở 2 khóa tu lần thứ 14 và 15 tại Tịnh xá Ngọc Vân (Thủ Đức) và Tịnh xá Ngọc Lâm (Phú Lâm, Quận 6). Mỗi khóa có 25 đến 30 vị đến từ các trú xứ khác nhau. Thời khóa tu học được ấn định như các khóa trước.

Ktu8 pd2 4 Copy

Thời gian tu học mỗi khóa chỉ 7 ngày rất ngắn nên hội chúng rất tinh tấn, ngoài thời khóa sinh hoạt sám hối, tụng kinh, thiền hành, thiền tọa, thọ trai; chư Ni đã dành nhiều thời gian cho sự đọc, nghe, thảo luận Chơn lý. Mười bốn chủ đề Chơn lý từ chơn lý số 6 “Có và Không” đến chơn lý số 19 “Học Chơn lý” dành cho hai khóa tu 14 và 15 của chư Ni. Trải qua 15 khóa tu tập, đã tạo cho chư Ni một luồng sinh khí mới, chư Ni rất hoan hỷ trong thời gian đọc Chơn lý, nên thời pháp đàm buổi chiều cũng dành cho sự thảo luận và nhận định về pháp hành truyền thống trong Chơn lý. Trong mỗi quyển Chơn lý Tổ dạy, tất cả đều hàm chứa các pháp hành để đi đến Phật quả. Nếu hành giả thực hành theo đúng như thế thì giải thoát ngay trong hiện kiếp này.

Chư Ni đã thưa: Chúng con rất thích giờ học Chơn lý chư Tôn đức đã chỉ dạy. Nhờ đó chúng con biết được truyền thống HPKS. Mỗi bài chơn lý là một chủ đề, chúng con được học hỏi những ý pháp mới mẻ. Mong chư Tôn đức tạo điều kiện cho chúng con được học nhiều hơn”.

Hiện trạng hôm nay, chư vị tân học theo học các chương trình Phật học và thế học rất nhiều, pháp hành truyền thống và phạm hạnh có phần giảm sút; nên thời gian tham dự khóa tu, chính là thời duyên để chư Ni cùng đọc cùng nghe, cùng nhìn lại suy gẫm sự hành trì giới luật của chính tự thân. Thời lượng 60 phút học luật mỗi ngày không nhiều, nhưng cũng giúp cho chư Ni sự chú ý đến giới luật. Khóa 15 chư Ni đã đọc, so sánh giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trong bộ luật Trùng Trị với luật Tỳ- kheo-ni trong Chơn lý của Tổ sư, để thấy điểm tương đồng và dị biệt giữa hai bộ luật trên.

Tuy nhiên, chư Ni đề nghị: “Chúng con những trụ trì còn nhiều trách nhiệm với ngôi tịnh xá, nên việc sắp xếp vắng 7 ngày mỗi tháng không phải dễ. Nếu được chư Tôn đức ban tổ chức có thể mở rộng cho các vị trụ trì tham gia vào thời gian có thể (tu 4 ngày, 5 ngày); chứ không sắp xếp được chúng con nghỉ luôn một khóa thì rất tiếc”.

Đây là một đề nghị, nhưng còn chờ sự xem xét và thống nhất của đại chúng.

KẾT LUẬN

Thời gian bảy ngày tu tập cho mỗi khóa tuy ngắn ngủi, nhưng đó là thời gian quý báu để trải nghiệm thanh lọc tâm ý, tập sống đơn giản, làm chủ bản thân. Với bấy nhiêu đó cũng đủ để làm hành trang trên bước đường hoằng hóa.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan