CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hệ phái Khất sĩ: Khai mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 29

Sáng ngày 2/10/2019 (nhằm ngày 4/9 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức khai mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 29 và hướng dẫn tu học ngày đầu tiên tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Thạnh (xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho hơn 150 vị hành giả về tham dự.

Chứng minh và tham dự Lễ Khai mạc có: HT. Giác Ngộ, Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Cầu - Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Hùng – Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực GĐ. III; HT. Giác Sơn - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Giáo phẩm Hệ phái, Giáo phẩm Giáo đoàn II; cùng chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo các giáo đoàn, và chư vị hành giả của 6 Giáo đoàn.
 

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn đức giáo phẩm cùng các hành giả lễ Phật, lễ Tổ, lễ Thầy. Sau đó, các hành giả đã đảnh lễ tri ân lên chư Tôn đức chứng minh của Khóa tu.

Kế sau phần niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do, HT. Giác Hà - Phó ban Tổ chức kiêm Hóa chủ khóa tu, đã phát biểu khai mạc khóa tu: Hòa thượng vấn an sức khỏe đến tất cả chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái, lãnh đạo các Giáo đoàn và các hành giả đã về dự Khóa tu. Đồng thời Hòa thượng tuyên bố khai mạc Khóa tu truyền thống lần thứ 29 do Giáo đoàn V đăng cai tổ chức.

Sau lời tuyên bố khai mạc của Hòa thượng Trưởng phó Ban Tổ chức, HT. Giác Nhân đã thay mặt Ban Tổ chức trình lên chư Tôn đức Giáo phẩm số lượng hành giả tham gia khóa tu lần này. Theo đó: Giáo đoàn I có 22 vị, Giáo đoàn II có 12 vị, Giáo đoàn III có 40 vị, Giáo đoàn IV có 22 vị, Giáo đoàn V có 44 vị, Giáo đoàn VI có 10 vị. Tổng là 153 vị (9 Hòa thượng, 7 Thượng tọa, 121 Tỳ-kheo, 16 Sa-di).
Ngoài ra Hòa thượng còn cung thỉnh chư Tôn đức giáo phẩm vào Ban Chức sự của khóa tu, tuyên đọc nội quy, thời khóa biểu và lịch giảng của các giảng sư... 

BAN CHỨNG MINH 
HT. Giác Tường - Thành viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ: Chứng minh Khóa tu.
HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ: Chứng minh kiêm Thiền chủ Khóa tu.
HT. Giác Ngộ - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái: Chứng minh Khóa tu.
HT. Giác Cầu - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Chứng minh Khóa tu.
 
BAN TỔ CHỨC
HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ: Trưởng ban Tổ chức.
HT. Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ: Phó ban Tổ chức kiêm Hóa chủ Khóa tu.
HT. Giác Hùng - Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III: Phó Thiền chủ.
HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái: Phó ban Tổ chức.
HT. Giác Sơn - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Giáo phẩm Hệ phái, Giáo phẩm Giáo đoàn II: Giám luật Khóa tu.
HT. Giác Nhân - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Phó Thư ký Hệ phái: Phó Giám luật Khóa tu.
HT. Giác Trí và TT. Giác Năng: Giám thiền Khóa tu.
HT. Giác Thông và TT. Minh Lộc: Kiểm soát Khóa tu, cùng đại diện mỗi giáo đoàn có 1 vị thành viên Ban kiểm soát: ĐĐ Giác Thuấn (Giáo đoàn I), ĐĐ. Minh Thanh (Giáo đoàn II), ĐĐ. Giác Hậu (Giáo đoàn III), ĐĐ. Minh Y (Giáo đoàn IV), ĐĐ. Minh Qúy (Giáo đoàn V), ĐĐ. Minh Toàn (Giáo đoàn VI).
Ban Thư ký: Chánh Thư ký: TT. Giác Hoàng, Phó Thư ký: ĐĐ. Giác Phương và ĐĐ. Giác Thống.

BAN GIÁO THỌ
HT. Giác Giới (ngày 4, 6, 8/9 năm Kỷ Hợi)
HT. Giác Ngộ (sáng ngày 10/9 năm Kỷ Hợi)
HT. Giác Toàn (ngày 5/9 năm Kỷ Hợi)
HT. Giác Hà (ngày 6/9 năm Kỷ Hợi)
HT. Giác Pháp (ngày 9/9 năm Kỷ Hợi)
TT. Minh Thành (ngày 7/9 năm Kỷ Hợi).
Riêng chiều ngày 10/9 năm Kỷ Hợi vấn đáp do chư Tôn đức đồng chủ trì.
Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng cung thỉnh Ban Thư ký, Ban Điển lễ, Ban Ngoại hộ…

Kết lại buổi khai mạc, HT. Giác Ngộ – Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái có lời đạo từ đến toàn thế các hành giả: Khóa tu tập Giới Định Tuệ là khóa truyền thống của Hệ phái Khất sĩ, Khóa tu lần này có trên 150 vị về tham dự, đây là một niềm vinh hạnh lớn của Hệ phái.
Đứng trên phương diện những lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang tất cả chư Tăng của chúng ta hãy sống chung tu học, vì có sống chung tu học mới tìm hiểu được đường lối giáo pháp của Phật, của Tổ để chúng ta nghiên cứu, suy tầm về những phương pháp tu tập, để đạt được giác ngộ và giải thoát. Theo Hòa thượng, con đường đức Phật chỉ dạy cho chúng ta không có gì khác hơn là giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi trong tam giới.
Mỗi hành giả khi về đây tu tập, Hòa thượng cho rằng cần chú ý vào 8 con đường, đó là Bát Chánh đạo… Cuối cùng, Hòa thượng chúc cho các hành giả sẽ đạt được nhiều kết quả trong những ngày của Khóa tu.

Ngay sau lễ Khai mạc, chư hành giả đã được nghe HT. Giác Giới giảng bài pháp Bốn sự thật của bậc Thánh: “Này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật. Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo như thật tuệ tri: “Đây là khồ”, như thật tuệ tri: “Đây là khổ tập”, như thật tuệ tri: “Đây là khổ diệt”, như thật tuệ tri: “Đây là con đường đưa đến khổ diệt”.

Sau thời giảng pháp, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và các hành giả đã cùng tham gia trì bình nhận thực phẩm do các Phật tử và các đạo tràng tịnh xá ở Thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu về dâng cúng.
Vào buổi chiều, HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ sẽ tiếp tục đến với đại chúng bài pháp: Bốn sự thật của bậc Thánh đang triển khai vào buổi sáng.
Được biết khóa tu lần này được chư Tôn đức Giáo đoàn V tổ chức, bắt đầu từ ngày 4/9 đến ngày 11/9 năm Kỷ Hợi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan